Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -3030--
Preinscripció  -0---
Preinscripció vs oferta  -0%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -129--
Homes  -2222--
Total  -3431--
Estudiantat TOTAL Dones  111321--
Homes  162345--
Total  273666--
EETC  15,614,914--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  936896838--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  936884832--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0126--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  31,224,925,4--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -96%98%100%-
Taxa de rendiment (%)  -95,8%98%100%-
Taxa d'abandonament (%)  ---92,6%0%
Taxa de graduació (%)  ---0%47,1%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  ---5-
Homes  ---11-
Total  ---16-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -211-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --11-
No Doctor  -112-
Altres  Doctor -----
No Doctor  --1--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -60,1%100%29,1%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --23,2%26%-
No Doctor  -39,9%11,5%44,9%-
Altres  Doctor -----
No Doctor  --5,7%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -39,9%40,4%70,9%-
Tram VIU  -60,1%100%29,1%-
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -39,9%40,4%70,9%-
Tram VIU  -60,1%100%29,1%-
Tram NO VIU  -----