Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  1913633
Homes  352619143
Total  543925176
EETC  32,422,713,67,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.942,51.363,5816451,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.369,51.096,5616,5276-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  421,5162139,576,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  84933055,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  67,5123043,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  363532,626,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  14----
% Aptes FI tp  7,1%----
% Aptes FI tp+1  28,6%----
% No Aptes 1r  28,6%----
% No Aptes FI  14,3%----
Altres (2)  21,4%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  79%88,2%84,6%80,4%77,2%
Taxa de rendiment (%)  65,4%79,4%77,7%73%59,8%
Taxa d'abandonament (%)  64,1%58,6%72,2%61,5%71,4%
Taxa de graduació (%)  10,3%10,3%16,7%15,4%0%
Taxa d'eficicència (%)  83,2%79,3%89,1%85%77,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3453-
Homes  69463
Total  913993
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3332221710
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11221
No Doctor  111--
Lectors  Doctor 21211
Associats  Doctor 64433
No Doctor  771193
Altres  Doctor 6441-
No Doctor  12---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 66,8%68,2%52,3%55,4%67,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,5%5,3%1,2%3,3%5,7%
No Doctor  1,9%1,7%2,8%--
Lectors  Doctor 4,9%4,8%5,9%2,2%4,1%
Associats  Doctor 7%5,6%5,6%4,9%9,2%
No Doctor  10,4%9,2%28,1%24,7%12,7%
Altres  Doctor 6,1%3,4%4,1%2%-
No Doctor  0,5%1,8%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28,9%24,8%43,8%36%27,1%
Tram VIU  71,1%69,2%47,9%64%72,9%
Tram NO VIU  -6,1%8,3%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,4%31%46,2%37,3%32,9%
Tram VIU  64,2%62,8%48,9%59,2%67,1%
Tram NO VIU  3,4%6,2%4,9%3,5%-