Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  136331
Homes  2619144-
Total  39251771
EETC  22,713,67,53,50,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.363,5816451,521012
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.096,5616,5276600
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  162139,576,573,512
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  933055,5480
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  123043,528,50
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3532,626,63012
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  14----
% Aptes FI tp  7,1%----
% Aptes FI tp+1  28,6%----
% No Aptes 1r  28,6%----
% No Aptes FI  14,3%----
Altres (2)  21,4%----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,2%84,6%80,4%77,2%90,9%
Taxa de rendiment (%)  79,4%77,7%73%59,8%21,4%
Taxa d'abandonament (%)  58,6%72,2%61,5%71,4%-
Taxa de graduació (%)  10,3%16,7%15,4%0%-
Taxa d'eficicència (%)  79,3%89,1%85%77,5%65,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  453--
Homes  94632
Total  139932
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 322217103
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1221-
No Doctor  11---
Lectors  Doctor 12111
Associats  Doctor 44331
No Doctor  71193-
Altres  Doctor 441--
No Doctor  2----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 68,2%52,3%55,4%67,1%75%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,3%1,2%3,3%5,7%-
No Doctor  1,7%2,8%---
Lectors  Doctor 4,8%5,9%2,2%4,1%12,5%
Associats  Doctor 5,6%5,6%4,9%9,2%12,5%
No Doctor  9,2%28,1%24,7%12,7%-
Altres  Doctor 3,4%4,1%2%--
No Doctor  1,8%----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,8%43,8%36%27,1%12,5%
Tram VIU  69,2%47,9%64%72,9%87,5%
Tram NO VIU  6,1%8,3%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  31%46,2%37,3%32,9%12,5%
Tram VIU  62,8%48,9%59,2%67,1%87,5%
Tram NO VIU  6,2%4,9%3,5%--