Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  707070--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  37,1%14,3%35,7%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  214,3%148,6%177,1%--
Nota de tall (assignació juliol)  555--
Via Accés  PAU o assimilats  74,3%86,5%75%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  14,3%5,4%2,3%--
PAU amb carrera començada  8,6%8,1%22,7%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,9%----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  17,1%35,1%36,4%--
6-7  31,4%18,9%20,4%--
7-8  22,9%29,7%25%--
8-9  8,6%5,4%11,4%--
>9  20%10,8%6,8%--
Preferència 1a  80%75%81,8%--
2a  5,7%13,9%15,9%--
3a  14,3%5,6%---
4a  -2,8%---
5a  --2,3%--
6a  -2,8%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  12611--
Homes  293035--
Total  413646--
Estudiantat TOTAL Dones  57454417-
Homes  20117517496-
Total  258220218113-
EETC  178159,9151,864,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.6799.5969.1083.888-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.1837.545,56.844,52.880-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.714,51.4221.641676,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  582391,5360229,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  199,5237262,5102-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,443,641,834,4-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3832373541
% Aptes FI tp  44,7%37,5%51,4%11,4%39%
% Aptes FI tp+1  7,9%34,4%16,2%48,6%-
% No Aptes 1r  26,3%9,4%13,5%14,3%-
% No Aptes FI  2,6%9,4%5,4%--
Altres (2)  18,4%9,4%13,5%25,7%61%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  75,5%77,5%80%78,8%80,4%
Taxa de rendiment (%)  66,9%70,1%70,9%70,1%71,6%
Taxa d'abandonament (%)  30,9%48,4%44,9%52,1%37,1%
Taxa de graduació (%)  52,7%16,5%21,3%9,9%22,9%
Taxa d'eficicència (%)  87,4%83,6%81,5%81,2%79,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  21137810
Homes  4836282118
Total  6949352928
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6564515551
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66554
No Doctor  45533
Lectors  Doctor 11322
Associats  Doctor 1816182017
No Doctor  3029263331
Altres  Doctor 1110752
No Doctor  14132
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,4%52,5%54,6%52,6%50,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,6%5,5%6,2%5,5%6,2%
No Doctor  5,3%5,2%7%3%2,7%
Lectors  Doctor 0%0,1%0,8%0,5%0,8%
Associats  Doctor 12%13,1%10,3%13,1%10,8%
No Doctor  18,9%19,3%18,5%23,7%25,1%
Altres  Doctor 4,5%3,6%2,2%0,6%0,3%
No Doctor  0,2%0,7%0,4%0,9%1,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  37,6%38,7%34,4%40,6%42,7%
Tram VIU  60,7%58,8%64,7%58,4%57,3%
Tram NO VIU  1,7%2,4%1%1%0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  51,5%49,7%47,7%47,6%49,9%
Tram VIU  37,6%39%42%45,8%42,9%
Tram NO VIU  10,9%11,2%10,4%6,5%7,2%