Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  1515---
Preinscripció  0----
Preinscripció vs oferta  0%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  2----
Homes  -----
Total  2----
EETC  0,5----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  30----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  30----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  15----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%---
Taxa de rendiment (%)  100%100%---
Taxa d'abandonament (%)  0%0%0%--
Taxa de graduació (%)  100%100%0%--
Taxa d'eficicència (%)  97,6%97,6%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  11---
Homes  2----
Total  31---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  1----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94,3%----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  5,7%----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,7%----
Tram VIU  94,3%----
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  5,7%----
Tram VIU  94,3%----
Tram NO VIU  -----