Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  3----
Total  3----
EETC  1,8----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  110----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  110----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,7----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%---
Taxa de rendiment (%)  100%100%---
Taxa d'abandonament (%)  -0%---
Taxa de graduació (%)  -100%---
Taxa d'eficicència (%)  100%100%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  2----
Homes  23---
Total  43---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8121--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1--1-
Associats  Doctor -----
No Doctor  --11-
Altres  Doctor 32---
No Doctor  11---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 73%93,5%50%--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 12,2%--33,3%-
Associats  Doctor -----
No Doctor  --50%66,7%-
Altres  Doctor 11%5%---
No Doctor  3,8%1,5%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  27%6,5%50%100%-
Tram VIU  73%61,9%50%--
Tram NO VIU  -31,6%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  24,4%4,2%50%100%-
Tram VIU  75,6%95,9%50%--
Tram NO VIU  -----