Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  26----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
EETC  -----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%----
Taxa de rendiment (%)  100%----
Taxa d'abandonament (%)  0%16,7%0%--
Taxa de graduació (%)  6,2%0%100%--
Taxa d'eficicència (%)  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1---
Associats  Doctor -1---
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 100%----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -25%---
Associats  Doctor -75%---
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -100%---
Tram VIU  100%----
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -100%---
Tram VIU  100%----
Tram NO VIU  -----