Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  25----
Preinscripció  79----
Preinscripció vs oferta  316%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  9----
Homes  34----
Total  43----
Estudiantat TOTAL Dones  1511---
Homes  53382--
Total  68492--
EETC  59,324,21,1--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.5551.45365--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.4831.34135--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  729730--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0150--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,329,732,5--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%94,7%98,9%100%-
Taxa de rendiment (%)  91,1%91,7%93,6%100%-
Taxa d'abandonament (%)  5,9%-17,4%0%-
Taxa de graduació (%)  79,4%-78,3%86,1%-
Taxa d'eficicència (%)  96,7%96,6%93,4%83,7%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1148--
Homes  2512322-
Total  3616402-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 222413161
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1----
Lectors  Doctor 551--
Associats  Doctor 7632-
No Doctor  4722-
Altres  Doctor 88551
No Doctor  -1-2-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58,2%50,2%61,6%47,6%66,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1,2%----
Lectors  Doctor 11,5%10,8%1,9%--
Associats  Doctor 6%5,4%8,2%6,2%-
No Doctor  2,4%7%9,3%6,3%-
Altres  Doctor 20,7%26,4%19,1%22,6%33,3%
No Doctor  -0,2%-17,2%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,2%33,8%19,9%18,4%-
Tram VIU  64,6%64,1%80,1%81,6%100%
Tram NO VIU  1,2%2,1%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  35,4%35,8%35%45,2%-
Tram VIU  64,6%55,4%55,2%54,8%100%
Tram NO VIU  -8,8%9,8%--