Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  --404030
Preinscripció  --335254
Preinscripció vs oferta  --82,5%130%180%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --182113
Homes  --579
Total  --232822
Estudiantat TOTAL Dones  --183836
Homes  --51216
Total  --235052
EETC  --20,739,121,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --1.243,52.344,51.308
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --1.243,52.326,51.302
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --0180
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --006
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --54,146,927,8
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---99,5%99,5%
Taxa de rendiment (%)  ---99,5%97,2%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----99,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ----12
Homes  ----4
Total  ----16
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---811
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---21
Associats  Doctor ---1-
No Doctor  ---11
Altres  Doctor ----1
No Doctor  ----2
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---77,8%80,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---10,5%5,5%
Associats  Doctor ---5,6%-
No Doctor  ---6,1%6,2%
Altres  Doctor ----2,8%
No Doctor  ----4,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---22,2%22,1%
Tram VIU  ---72,7%67,6%
Tram NO VIU  ---5,1%10,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---19,8%13,5%
Tram VIU  ---80,2%86,5%
Tram NO VIU  -----