Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -30454545
Preinscripció  -45374239
Preinscripció vs oferta  -150%82,2%93,3%86,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -1--1
Homes  -29222419
Total  -30222420
Estudiantat TOTAL Dones  -11-1
Homes  -29496252
Total  -30506253
EETC  -24,844,743,823,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.4852.680,52.6281.431
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.4852.674,52.5561.393,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -067237,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -49,553,642,427
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --98,8%99,1%98,8%
Taxa de rendiment (%)  --96,8%97%92,6%
Taxa d'abandonament (%)  ----6,7%
Taxa de graduació (%)  ----56,7%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%99,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---1-
Homes  ---918
Total  ---1018
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --113026
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---11
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --135
Associats  Doctor --342
No Doctor  --133132
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --47%39,6%35,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1,6%1,7%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --3%7,6%10,2%
Associats  Doctor --13,6%5,9%5,3%
No Doctor  --34,5%45,3%47,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --58,3%61,1%66,8%
Tram VIU  --41,7%34,2%29,8%
Tram NO VIU  ---4,7%3,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --58,3%64,8%70,4%
Tram VIU  --33,5%32,4%24,4%
Tram NO VIU  --8,2%2,8%5,2%