Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  518161416
Preinscripció vs oferta  25%90%80%70%80%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3-212
Homes  12111097
Total  151112109
Estudiantat TOTAL Dones  73243
Homes  2926201913
Total  3629222316
EETC  20,816,611,112-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.250,5994664,5719,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.190994657712-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  60,507,57,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  34,735,547,531,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,9%99,4%97,9%99%100%
Taxa de rendiment (%)  84,9%98,3%97,9%96%85,3%
Taxa d'abandonament (%)  10%14,3%10,5%13,3%18,2%
Taxa de graduació (%)  70%85,7%84,2%86,7%81,8%
Taxa d'eficicència (%)  99,7%94,9%97%99,2%99,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  142-1
Homes  191313107
Total  201715108
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 10117117
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1-11
Associats  Doctor 33544
No Doctor  11112
Altres  Doctor 23452
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 68,8%61,3%53,6%54%51,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,2%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1,2%-1,2%14,3%
Associats  Doctor 18,9%19,4%23,8%25,6%19%
No Doctor  5,3%5,9%8,1%7,1%9%
Altres  Doctor 7,1%12,2%14,3%12%6,5%
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38%38,7%46,2%46%45,2%
Tram VIU  44,5%61,3%53,8%54%54,8%
Tram NO VIU  17,5%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  40,4%33,7%38,8%37,2%38,7%
Tram VIU  56,5%65,2%60,4%50,9%60,4%
Tram NO VIU  3,1%1,1%0,8%12%0,9%