Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -50505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -134%128%130%160%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -850%764%832%902%
Nota de tall (assignació juliol)  -9,79,59,910,6
Via Accés  PAU o assimilats  -100%95,8%100%88,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  ----1,8%
PAU amb carrera començada  --4,2%-7,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----1,8%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -1,8%2,1%--
>9  -98,2%97,9%100%100%
Preferència 1a  -94,6%93,8%90,6%86,8%
2a  -1,8%6,2%5,7%9,4%
3a  -1,8%-3,8%-
4a  -1,8%--3,8%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -1141212
Homes  -44484444
Total  -55525656
Estudiantat TOTAL Dones  -11102030
Homes  -4483111142
Total  -5593131172
EETC  -52,482,1121,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.1424.9247.270-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.1424.5166.730-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0408522-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0018-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -57,152,955,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --545054
% Aptes FI tp  --40,7%38%51,8%
% Aptes FI tp+1  --20,4%22%-
% No Aptes 1r  --20,4%12%14,8%
% No Aptes FI  --3,7%2%-
Altres (2)  --14,8%26%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --69,4%79,4%80,8%
Taxa de rendiment (%)  --63,7%77,5%80%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --193455
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  ---11
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----2
No Doctor  ---22
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --100%94,6%91,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1,4%
No Doctor  ---1,2%0,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----2,4%
No Doctor  ---4,2%1,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---4,2%5,9%
Tram VIU  --84,4%88,2%90%
Tram NO VIU  --15,6%7,6%4,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---8,1%8,6%
Tram VIU  --81,8%59,5%65,6%
Tram NO VIU  --18,2%32,4%25,8%