Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  220220220220220
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  100,9%77,7%70,9%70,9%92,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  344,1%312,3%353,6%395,5%534,1%
Nota de tall (assignació juliol)  6,96,15,878,4
Via Accés  PAU o assimilats  94,7%91%89,2%91,4%91,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --0,5%-0,4%
CFGS o assimilats  2,6%2,7%5,6%3,6%2,7%
PAU amb carrera començada  1,8%5%4,2%4,1%4,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,4%0,4%0,5%0,4%0,4%
Altres vies  0,4%0,9%-0,4%-
Nota Accés 5-6  -1,4%7%-0,4%
6-7  7,1%13,1%15,5%4,5%-
7-8  12,4%9,5%16,4%24,4%15,6%
8-9  14,2%17,1%15,5%21,3%24%
>9  66,4%58,1%45,5%49,8%60%
Preferència 1a  89,8%91,4%91%85,4%83,6%
2a  6,2%2,7%3,8%4,1%4,9%
3a  2,6%3,6%-4,1%4,4%
4a  0,9%0,9%2,4%1,4%0,9%
5a  0,4%-1,9%2,3%2,2%
6a  -0,4%0,5%1,8%1,3%
7a  -0,4%-0,9%1,8%
8a  -0,4%0,5%-0,9%
Estudiantat NOU Dones  5947524544
Homes  175177170177187
Total  234224222222231
Estudiantat TOTAL Dones  208194204190163
Homes  809772727649609
Total  1.017966931839772
EETC  881,9824797,1721,8355,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  52.91249.43847.82743.31121.311,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  43.47841.11938.25333.04217.371,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7.4026.4907.3987.4172.414
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.6151.3041.5392.0151.094
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  417525637837432
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5251,251,451,728
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  384298223212220
% Aptes FI tp  45,1%30,2%29,6%29,7%15,9%
% Aptes FI tp+1  18,5%27,5%30%28,8%24,1%
% No Aptes 1r  22,1%25,2%24,2%16%37,7%
% No Aptes FI  6,8%9,1%3,6%-14,6%
Altres (2)  7%8%12,6%25,5%7,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  74,3%77,1%80,4%72,9%70,9%
Taxa de rendiment (%)  71,2%74,8%78,1%69%67%
Taxa d'abandonament (%)  --44,6%43,4%43,5%
Taxa de graduació (%)  --34,4%38,6%39,6%
Taxa d'eficicència (%)  97,8%93,6%89,6%87%87,1%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  1435312841
Homes  67120143149121
Total  81155174177162
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 187171174176161
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 43444
No Doctor  43443
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 343510
No Doctor  5551111
Altres  Doctor 462-1
No Doctor  37628
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 92,3%90,8%89,9%89,2%88,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,5%1,9%2,5%2,4%2,7%
No Doctor  3,1%3,2%3,1%3,1%2,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,8%0,8%0,9%1,1%1,9%
No Doctor  1,5%1,8%1,5%3%3,1%
Altres  Doctor 0,6%0,9%0,2%-0,2%
No Doctor  0,4%0,6%0,6%0,2%1,1%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4,6%5,4%4,8%6,3%6,3%
Tram VIU  90,9%87,3%89,7%87,6%90,7%
Tram NO VIU  4,6%7,2%5,5%6,1%2,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  13,9%15,4%16,2%17,1%16,7%
Tram VIU  65,4%62,6%62,7%63,4%65,4%
Tram NO VIU  20,7%22%21%19,5%17,9%