Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  257,5%215%232,5%225%280%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  1172,5%1152,5%1082,5%1150%1315%
Nota de tall (assignació juliol)  12,712,712,812,713
Via Accés  PAU o assimilats  94%92,9%97,5%91,3%95,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2%----
PAU amb carrera començada  4%4,8%2,5%6,5%4,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -2,4%-2,2%-
Nota Accés 5-6  -2,4%-2,2%-
6-7  2%2,4%---
7-8  -----
8-9  ---2,2%-
>9  98%95,2%100%95,6%100%
Preferència 1a  94%100%95%97,8%92,7%
2a  --5%-2,4%
3a  6%--2,2%4,9%
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  2113121519
Homes  4140394232
Total  6253515751
Estudiantat TOTAL Dones  5761575861
Homes  178179173169155
Total  235240230227216
EETC  193,8200,6189,1185,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  11.629,512.037,511.345,511.144-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.329,511.755,510.961,510.910-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  240246354204-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60363024-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0006-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,550,249,349,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4850434245
% Aptes FI tp  68,8%68%69,8%57,1%57,8%
% Aptes FI tp+1  6,2%2%9,3%11,9%-
% No Aptes 1r  2,1%2%7%-6,7%
% No Aptes FI  -2%2,3%--
Altres (2)  22,9%26%11,6%31%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,4%96,3%96,5%97%94,9%
Taxa de rendiment (%)  94,2%94,7%89,3%90,4%92%
Taxa d'abandonament (%)  19,6%14,3%19,6%20%5,3%
Taxa de graduació (%)  80,4%78,6%76,1%74,6%84,2%
Taxa d'eficicència (%)  96,7%98,1%92%94,4%94,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  98131313
Homes  3733373638
Total  4641504951
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9910511711097
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -111-
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor 11121
No Doctor  11121
Altres  Doctor 3232-
No Doctor  1-1--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 98,9%98,2%97,7%96,6%97,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -0,3%0,4%0,2%-
Lectors  Doctor ---0,1%0,9%
Associats  Doctor 0,1%0,1%0,1%2%0,7%
No Doctor  0,7%0,6%0,4%0,4%0,1%
Altres  Doctor 0,3%0,7%0,7%0,8%-
No Doctor  0,1%-0,7%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  1,1%2,2%2,5%3,8%2,3%
Tram VIU  94,6%94,9%90%89,3%95,6%
Tram NO VIU  4,2%2,9%7,6%7%2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  7,6%8%7,2%8,7%4,4%
Tram VIU  83,9%77,5%78,4%81,5%85,6%
Tram NO VIU  8,5%14,5%14,4%9,8%10%