Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  ----25
Preinscripció  ----0
Preinscripció vs oferta  ----0%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  4---1
Homes  21--4
Total  61--5
Estudiantat TOTAL Dones  53--2
Homes  53--4
Total  106--6
EETC  5,12---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  304122---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  274122---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  300---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30,420,3---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%--
Taxa de rendiment (%)  80,5%90,1%100%--
Taxa d'abandonament (%)  -100%25%16,7%100%
Taxa de graduació (%)  -0%75%83,3%0%
Taxa d'eficicència (%)  -94,6%99,7%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -13--
Homes  142--
Total  155--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 141417114
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 100%100%100%100%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  87,5%91,3%91,5%100%90,5%
Tram NO VIU  12,5%8,7%8,5%-9,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  90,4%91,3%86,4%100%77,9%
Tram NO VIU  9,6%8,7%13,6%-22,1%