Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  176,7%186,7%220%283,3%221,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  706,7%776,7%850%976,7%881,7%
Nota de tall (assignació juliol)  10,410,110,211,111,2
Via Accés  PAU o assimilats  93,1%92,6%90,9%96,7%88,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,8%3%1,7%3,2%
CFGS o assimilats  1,7%1,8%1,5%1,7%-
PAU amb carrera començada  3,4%3,7%4,6%-4,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,7%----
Altres vies  ----3,2%
Nota Accés 5-6  -1,8%1,5%--
6-7  --1,5%1,7%1,6%
7-8  1,7%---1,6%
8-9  -3,7%1,5%1,7%1,6%
>9  98,3%94,4%95,4%96,7%91,9%
Preferència 1a  100%100%100%100%98,3%
2a  ----1,7%
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  3328403734
Homes  3532303129
Total  6860706863
Estudiantat TOTAL Dones  155141153160146
Homes  137136141130130
Total  292277294290276
EETC  239,2239,6245,7241,3132
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.35214.37314.74314.4797.919,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.83613.92914.30513.9937.619,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  420336390396258
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  5490307230
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  4218181812
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,252,150,149,928,7
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6061645969
% Aptes FI tp  71,7%96,7%92,2%96,6%89,9%
% Aptes FI tp+1  21,7%----
% No Aptes 1r  1,7%-3,1%1,7%2,9%
% No Aptes FI  3,3%1,6%1,6%-4,4%
Altres (2)  1,7%1,6%3,1%1,7%2,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,9%96,5%96,8%95,5%95%
Taxa de rendiment (%)  93,9%95,2%96%93,4%93,4%
Taxa d'abandonament (%)  16,7%8,3%13%13%6,9%
Taxa de graduació (%)  53%68,3%66,7%66,7%60,3%
Taxa d'eficicència (%)  95,4%96,5%94,8%94%96,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  3034312434
Homes  2430263525
Total  5464575959
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6253565654
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 76768
No Doctor  131212109
Lectors  Doctor 42345
Associats  Doctor 8991413
No Doctor  4456625966
Altres  Doctor --1-1
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,4%34,2%32,7%33,6%31,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,9%5,5%3,9%4%4,3%
No Doctor  13,9%12,4%12,8%10%7,8%
Lectors  Doctor 0,7%0,9%0,7%1,3%2,7%
Associats  Doctor 6,3%6,1%7,4%9,1%8,8%
No Doctor  26,8%40,9%42%41,4%44,7%
Altres  Doctor --0,4%-0,2%
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  33,8%47,5%49,9%52,3%56,2%
Tram VIU  64,2%50,8%47,1%45,4%43,2%
Tram NO VIU  2%1,8%3%2,4%0,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  64,4%71,3%71,7%71,4%69,7%
Tram VIU  28,6%24,8%22,8%23,3%24%
Tram NO VIU  7,1%3,9%5,5%5,3%6,3%