Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  2621251820
Homes  296264274217182
Total  322285299235202
EETC  225,2221,4234,6203,386,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.511,513.28614.07412.1975.165
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.224,511.89713.16810.536,54.478
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0081.129,56511.218546
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  222175,514728879,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  5784108154,561,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,547,347,143,325,6
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,2%91,7%93,4%91,5%85,5%
Taxa de rendiment (%)  89%89%91,4%89,6%83,3%
Taxa d'abandonament (%)  35,9%36%33,1%31,4%30,7%
Taxa de graduació (%)  34,1%42,7%40,7%48,9%55,1%
Taxa d'eficicència (%)  86,8%88,3%86,6%90,5%90,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  97384
Homes  5459495363
Total  6366526167
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7884837474
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 74679
No Doctor  1516171315
Lectors  Doctor 443610
Associats  Doctor 812121416
No Doctor  4961656469
Altres  Doctor 312--
No Doctor  --1-3
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 48,7%44,5%42,3%41,4%38,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,9%4,2%3,1%3,2%3,7%
No Doctor  15%14,6%15,6%12,9%13,2%
Lectors  Doctor 0,4%0,7%0,4%3,1%4,6%
Associats  Doctor 4,6%5,6%6,8%8,5%7,6%
No Doctor  23,6%30,1%31%30,4%32%
Altres  Doctor 0,8%0,2%0,8%--
No Doctor  --0,1%-0,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29,6%36,5%38,7%42,8%45,2%
Tram VIU  66,4%60,8%57,5%54,1%53,6%
Tram NO VIU  4%2,7%3,8%3%1,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  57,4%59,1%60,4%61,8%63%
Tram VIU  36,1%36,3%33,7%30,7%28,2%
Tram NO VIU  6,4%4,6%5,9%7,5%8,8%