Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  3126212515
Homes  278296264274193
Total  309322285299208
EETC  227,9225,2221,4234,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.675,513.511,513.28614.074-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.764,512.224,511.89713.168-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.498,51.0081.129,5651-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  291222175,5147-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  121,55784108-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  44,345,547,347,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,5%91,2%91,7%93,4%91,5%
Taxa de rendiment (%)  85,3%89%89%91,4%89,6%
Taxa d'abandonament (%)  -35,9%36%33,1%31,4%
Taxa de graduació (%)  -34,1%42,7%40,7%48,9%
Taxa d'eficicència (%)  87,8%86,8%88,3%86,6%90,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  39738
Homes  4954594953
Total  5263665261
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8578848374
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 77467
No Doctor  1915161713
Lectors  Doctor 44436
Associats  Doctor 98121214
No Doctor  3649616564
Altres  Doctor 2312-
No Doctor  1--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,3%48,7%44,5%42,3%41,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,1%6,9%4,2%3,1%3,2%
No Doctor  17,5%15%14,6%15,6%12,9%
Lectors  Doctor 1%0,4%0,7%0,4%3,1%
Associats  Doctor 6,2%4,6%5,6%6,8%8,5%
No Doctor  18,1%23,6%30,1%31%30,4%
Altres  Doctor 0,4%0,8%0,2%0,8%-
No Doctor  0,4%--0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26,3%29,6%36,5%38,7%42,8%
Tram VIU  69,9%66,4%60,8%57,5%54,1%
Tram NO VIU  3,8%4%2,7%3,8%3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  56,7%57,4%59,1%60,4%61,8%
Tram VIU  36,2%36,1%36,3%33,7%30,7%
Tram NO VIU  7,1%6,4%4,6%5,9%7,5%