Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  --303030
Preinscripció  --162611
Preinscripció vs oferta  --53,3%86,7%36,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --10129
Homes  --382
Total  --132011
Estudiantat TOTAL Dones  --101711
Homes  --392
Total  --132613
EETC  --10,2215,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --6101.257328
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --6101.257323
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --005
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --46,948,325,2
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---100%100%
Taxa de rendiment (%)  ---99%96,7%
Taxa d'abandonament (%)  ----7,7%
Taxa de graduació (%)  ----84,6%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%100%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---415
Homes  ---27
Total  ---622
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---42
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---33
Associats  Doctor ---11
No Doctor  ---24
Altres  Doctor ----1
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---33,4%21,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---48,1%40,7%
Associats  Doctor ---7,4%11,3%
No Doctor  ---11,1%19,2%
Altres  Doctor ----7,4%
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---66,6%78,6%
Tram VIU  ---33,4%21,4%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---66,6%65,4%
Tram VIU  ---33,4%34,6%
Tram NO VIU  -----