Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  2325302727
Preinscripció vs oferta  115%125%150%135%135%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  32223
Homes  8610912
Total  118121115
Estudiantat TOTAL Dones  33443
Homes  137131317
Total  1610171720
EETC  117,611,39,87,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  659456679588449
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  645442651569430
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1414281919
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,245,639,934,622,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,6%99,5%93,9%94,9%86%
Taxa de rendiment (%)  92,4%97,4%84,4%85,6%68,7%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%18,2%12,5%33,3%
Taxa de graduació (%)  50%88,9%81,8%62,5%58,3%
Taxa d'eficicència (%)  91,8%95%92,7%93,8%93,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  --121
Homes  812354
Total  812475
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1314202428
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22443
No Doctor  --1-1
Lectors  Doctor 1-124
Associats  Doctor 24447
No Doctor  109161421
Altres  Doctor 22211
No Doctor  11114
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 33,9%36,9%29,8%41,5%41,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,4%13,7%16,6%7,6%5,5%
No Doctor  --1%-0,7%
Lectors  Doctor 5,1%-0,6%5,1%7,2%
Associats  Doctor 7,8%16,9%5,4%4,7%7,9%
No Doctor  28,6%12,8%21,4%26,3%26,1%
Altres  Doctor 12,9%13,7%16,6%8,9%4%
No Doctor  4,3%6%6,3%6%6,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  60,5%51,6%41,3%50,9%41,4%
Tram VIU  39,5%37,7%56,6%47,3%53,8%
Tram NO VIU  -10,7%2,1%1,8%4,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69,4%60,1%57,5%58,5%54,5%
Tram VIU  24,2%29,2%41,7%39,8%43,3%
Tram NO VIU  6,4%10,7%0,9%1,8%2,2%