Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  270270270270270
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  103%102,6%91,9%93%90%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  308,9%290,4%313,7%328,9%362,6%
Nota de tall (assignació juliol)  5,16,26,26,47,1
Via Accés  PAU o assimilats  68,9%72%63,4%67,9%70,2%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,2%0,4%0,4%0,7%
CFGS o assimilats  22,6%22,2%25,6%25,4%23,3%
PAU amb carrera començada  7,4%2,3%7,2%3,6%2,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,2%2,3%3,4%2,1%1,8%
Altres vies  ---0,7%1,1%
Nota Accés 5-6  2,7%2,3%0,4%0,4%0,7%
6-7  23,4%20,7%28,6%20%2,5%
7-8  23,4%22,6%27,1%25,7%38%
8-9  20,2%18,4%15,3%18,2%21,5%
>9  30,4%36%28,6%35,4%36,6%
Preferència 1a  93%92,7%92,3%90,7%88%
2a  4,3%5%6,6%5,7%6,2%
3a  1,2%0,8%0,8%2,5%3,6%
4a  1,6%0,8%0,4%0,4%0,7%
5a  -0,4%-0,7%0,4%
6a  -0,4%---
7a  ----1,1%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1919173259
Homes  147131143157221
Total  166150160189280
Estudiantat TOTAL Dones  2617223796
Homes  207115184221391
Total  233132206258487
EETC  169,9148,1171,2210,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.1958.88610.27412.637-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.8816.5948.0729.763-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.1701.9501.8242.340-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  120324324432-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  241854102-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,843,345,549-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  240231237226248
% Aptes FI tp  34,6%61,5%69,2%64,6%44,8%
% Aptes FI tp+1  36,2%11,7%13,9%8,4%-
% No Aptes 1r  13,3%9,1%6,8%8,8%10,1%
% No Aptes FI  10%12,6%6,3%1,8%-
Altres (2)  5,8%5,2%3,8%16,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5854544645
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44222
No Doctor  1111101010
Lectors  Doctor 211-4
Associats  Doctor 769911
No Doctor  2838434444
Altres  Doctor 1212-
No Doctor  1--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 53,4%52%43,5%40,8%40,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,3%6,9%4%2,1%2,3%
No Doctor  13,7%12,9%13,5%14,7%12,7%
Lectors  Doctor 1,1%0,4%0,5%-2,9%
Associats  Doctor 5,3%3,4%6,4%8,8%10,5%
No Doctor  18,3%23,9%31,7%32,4%30,6%
Altres  Doctor 0,4%0,6%0,3%1,1%-
No Doctor  0,6%--0,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26%28,6%38,6%42,2%45,1%
Tram VIU  69,7%66,4%58,6%52,9%52,2%
Tram NO VIU  4,3%5%2,8%4,9%2,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  52,8%54,8%59,6%61,1%61,5%
Tram VIU  37,3%36,4%36,3%31,3%29,4%
Tram NO VIU  9,9%8,8%4,1%7,6%9,2%