UPC    Acreditació de les titulacions
5.3 Igualtat de gènere

Descripció: Distribució dels membres de la comunitat UPC en funció del gènere
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

  ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PERSONAL