UPC    Acreditació de les titulacions
5.3 Igualtat de gènere

Descripció: Distribució dels membres de la comunitat UPC en funció del gènere
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

     
     
ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS                
Àmbit 2017-2018    
Dones Homes
50% aeroespacial i 50% telecomunicacions 9 38
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 287 332
Ciències Aplicades 33 67
Ciències i Tecnologies de la Salut 61 24
Enginyeria Aeroespacial 61 196
Enginyeria Civil 46 125
Enginyeria de Biosistemes 73 93
Enginyeria Informàtica 71 452
Enginyeries de la Telecomunicació 105 435
Enginyeries Industrials 438 1736
Enginyeries Naval, Marina i Nàutica 23 122
   
   
   
   
Centres adscrits    
   
Àmbit 2017-2018    
Dones Homes    
Disseny i Tecnologia Multimèdia 31 126    
Enginyeries Industrials 15 19    
Gestió i Organització d'Empreses 129 219    
   
   
   
   
   
   
   
   
ESTUDIS DE MÀSTER    
   
Àmbit 2017-2018    
ambit web upc Dones Homes
Altres 30 59
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 196 189
Ciències Aplicades 37 78
Ciències de la Salut 23 4
Enginyeria Aeroespacial 19 86
Enginyeria Civil 76 176
Enginyeria de Biosistemes 7 5
Enginyeria Industrial 161 602
Enginyeria Informàtica 29 99
Enginyeria Naval, Marítima i Nàutica 2 39
Enginyeries de la Telecomunicació 19 112
Gestió i Organització d'Empreses 354 265
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 22 25
   
   
   
DOCTORAT    
   
2017-2018    
Àmbit Dones Homes    
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 28 30    
Ciències 24 63    
Enginyeria Civil 29 64    
Enginyeria de les TIC 16 85    
Enginyeria Industrial 61 98    
TOTAL 158 340    
   
   
   
   
   
   
   
PERSONAL                  
Categoria 
2017
PDI Funcionari Dones Homes  
Catedràtic universitari 21 200  
Titular univesitari 158 459  
Catedràtic Escola Universitària 9 39  
PDI Contractat Titular Escola Universitària 41 91  
Agregat 118 258  
Associat 272 788  
Catedràtic contractat 1 15  
Col·laborador permanent 45 118  
Emèrit 1 19  
Lector 5 19  
Visitant 5  
Altres 2  
Dades a 31 de desembre de cada any 671 2013  
   
   
   
   
   
 
PERSONAL RECERCA 2017  
Categoria Dones Homes  
PDI Investigador
sènior
29 92  
Investigador
postdoctoral
18 32  
Investigador predoctoral 66 172  
PAS Tècnic de recerca  91 202  
Auxiliar de recerca  49 128  
TOTAL 253 626  
Dades a 31 de desembre de cada any  
 
 
 
   
   
PAS  
2017  
Categoria Dones Homes  
PAS Funcionari Tècn. de Gestió 86 33  
Gestió 146 31  
Administ. 346 32  
Aux. Administ. 76 1  
PAS Laboral Grup I 100 170  
Grup II 55 134  
Grup III 79 140  
Grup IV 24 33  
Lliure Dessignació 8 3  
TOTAL 920 577  
 
     
 
 
 
 
 
Dades a 31/12/2017