UPC    Acreditació de les titulacions
5.3 Igualtat de gènere

Descripció: Distribució dels membres de la comunitat UPC en funció del gènere
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

     
ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS                    
Àmbit 2016-2017    
Dones Homes    
50% aeroespacial i 50% telecomunicacions 6 35    
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 260 317    
Ciències Aplicades 26 77    
Ciències i Tecnologies de la Salut 78 22    
Enginyeria Aeroespacial 57 235    
Enginyeria Civil 39 136    
Enginyeria de Biosistemes 90 78    
Enginyeria Informàtica 47 438    
Enginyeries de la Telecomunicació 106 513    
Enginyeries Industrials 434 1688    
Enginyeries Naval, Marina i Nàutica 31 141    
total 1174 3680    
   
   
   
   
   
   
Centres adscrits    
   
Àmbit 2016-2017    
Dones Homes    
Disseny i Tecnologia Multimèdia 20 98    
Enginyeries Industrials 10 42    
Gestió i Organització d'Empreses 97 207    
   
   
   
   
   
   
   
   
ESTUDIS DE MÀSTER    
   
Àmbit 2016-2017    
ambit web upc D H    
Altres 505 357    
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 223 220    
Ciències Aplicades 37 80    
Ciències de la Salut 17 6    
Enginyeria Aeroespacial 14 102    
Enginyeria Civil 84 213    
Enginyeria de Biosistemes 8 7    
Enginyeria Industrial 232 710    
Enginyeria Informàtica 24 100    
Enginyeria Naval, Marítima i Nàutica 2 16    
Enginyeries de la Telecomunicació 24 110    
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 34 22    
1204 1943    
   
   
   
DOCTORAT    
   
2016-2017    
Àmbit Dones Homes    
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 43 45    
Ciències 34 70    
Enginyeria Civil 32 63    
Enginyeria de les TIC 14 88    
Enginyeria Industrial 42 105    
TOTAL 165 371    
   
   
   
   
   
   
   
PERSONAL                      
Categoria 
2016
PDI Funcionari Dones Homes  
Catedràtic universitari 19 201  
Titular univesitari 165 486  
Catedràtic Escola Universitària 10 43  
PDI Contractat Titular Escola Universitària 47 111  
Agregat 114 258  
Associat 246 728  
Catedràtic contractat 1 11  
Col·laborador permanent 48 122  
Emèrit 1 12  
Lector 7 19  
Visitant 1 5  
Altres 1  
Dades a 31 de desembre de cada any 659 1997  
   
   
   
   
   
   
PERSONAL RECERCA 2016    
Categoria Dones Homes  
PDI Investigador
sènior
18 35  
Investigador
postdoctoral
13 39  
Investigador predoctoral 155 311  
PAS Tècnic de recerca  95 207  
Auxiliar de recerca  69 137  
TOTAL 350 729  
Dades a 31 de desembre de cada any    
 
 
 
   
   
   
   
PAS  
2016  
Categoria D H  
PAS Funcionari Tècn. de Gestió 86 31  
Gestió 146 31  
Administ. 276 29  
Aux. Administ. 115 5  
PAS Laboral Grup I 94 161  
Grup II 48 130  
Grup III 74 140  
Grup IV 25 34  
Lliure Dessignació 10 3  
TOTAL 874 564  
 
     
Categoria D H  
Tècnic de Gestió 86 31  
Gestió 146 31  
Administratiu 276 29  
Auxi. Administratiu 115 5  
Dades a 31 de desembre de cada any Grup I 94 161