UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.2 Beques de mobilitat del MEC

Descripció: Relació per centres docents de les beques de mobilitat del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma

L'arxiu associat a aquest indicador no existeix.