UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.9 Evolució de les tesis llegides per programa amb menció internacional

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat que han obtingut la menció internacional
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

                       
  PROGRAMA 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ        
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  5  2  7  1  2  3  1  4  5  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  2  4  6  1  3  4  -  -  -  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  5  8  13  -  -  -  1  8  9  
  DOCTORAT EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS  -  -  -  1  5  6  1  1  2  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  11  43  54  1  2  3  2  6  8  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  4  4  8  -  8  8  -  1  1  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  1  11  12  1  7  8  1  5  6  
  DOCTORAT EN URBANISME  8  3  11  1  7  8  1  3  4  
  TOTAL  36  75  111  6  34  40  7  28  35  
  CIÈNCIES    
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  2  1  3  -  2  2  -  1  1  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  1  4  5  1  4  5  3  4  7  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  5  2  7  1  1  2  2  3  5  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  5  8  13  2  9  11  -  5  5  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  1  14  15  1  20  21  1  18  19  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  1  6  7  6  5  11  4  4  8  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  -  4  4  2  4  6  -  2  2  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  1  1  2  1  2  3  2  6  8  
  TOTAL  16  40  56  14  47  61  12  43  55  
  ENGINYERIA CIVIL    
   DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL   5  9  14  2  5  7  1  4  5  
   DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR   6  1  7  7  5  12  1  7  8  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL   2  9  11  4  1  5  6  4  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL   3  9  12  3  5  8  3  4  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ   2  4  6  2  4  6  2  7  9  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY   6  5  11  6  7  13  3  7  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT   3  2  5  -  2  2  2  -  2  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL   -  9  9  1  2  3  -  1  1  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL   -  3  3  -  5  5  -  1  1  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN SIMULATION IN ENGINEERING AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (SEED)  -  -  -  -  1  1  -  3  3  
   TOTAL   27  51  78  25  37  62  18  38  56  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL    
   DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES   1  43  44  1  20  21  1  8  9  
   DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ   6  11  17  10  3  13  5  1  6  
   DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS   2  8  10  1  5  6  2  5  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA   1  9  10  4  6  10  2  5  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS   4  8  12  1  4  5  1  4  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES   2  29  31  4  9  13  -  -  -  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA   2  5  7  4  4  8  7  5  12  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA   4  16  20  3  2  5  2  3  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS   1  5  6  -  1  1  -  3  3  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA   3  3  6  -  6  6  1  3  4  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA   1  -  1  1  4  5  -  1  1  
   DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS   2  1  3  2  3  5  1  9  10  
   DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT   -  7  7  1  1  2  -  3  3  
   DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA   -  2  2  -  1  1  1  3  4  
   DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT   1  9  10  2  10  12  1  3  4  
   ERASMUS MUNDUS DOCTORAL DEGREE IN ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING   1  4  5  -  3  3  -  4  4  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES   -  1  1  -  -  -  -  1  1  
ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE   1  -  1  -  -  -  -  -  -  
   TOTAL   32  161  193  34  82  116  24  61  85  
  ENGINYERIA DE LES TIC    
   DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS   14  23  37  5  12  37  10  14  24  
   DOCTORAT EN COMPUTACIÓ   1  7  8  5  3  8  1  4  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA   6  18  24  5  15  24  1  10  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA   3  8  11  -  2  11  2  2  4  
   DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL   2  6  8  1  1  8  3  2  5  
   DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS   7  24  31  4  17  31  2  5  7  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS   -  1  1  -  -  1  -  -  -  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING   1  -  1  3  2  1  -  2  2  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE (IT4BI)   1  -  1  2  -  1  3  -  3  
   TOTAL   35  87  122  25  52  77  22  39  61  
  TOTAL UPC 146 414 560 104 252 356 83 209 292  
  Dades a gener de 2019