UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.9 Evolució de les tesis llegides per programa amb menció internacional

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat que han obtingut la menció internacional
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

                       
  PROGRAMA 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  3  5  8  5  2  7  1  2  3  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  1  5  6  2  4  6  1  3  4  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  -  1  1  5  8  13  -  -  -  
  DOCTORAT EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS  -  -  -  -  -  -  1  5  6  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  8  8  16  11  43  54  1  2  3  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  1  9  10  4  4  8  -  8  8  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  -  3  3  1  11  12  1  7  8  
  DOCTORAT EN URBANISME  2  2  4  8  3  11  1  7  8  
  TOTAL  15  33  48  36  75  111  6  34  40  
  CIÈNCIES  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  -  5  5  2  1  3  -  2  2  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  1  1  2  1  4  5  1  4  5  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  5  1  6  5  2  7  1  1  2  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  9  4  13  5  8  13  2  9  11  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  1  16  17  1  14  15  1  20  21  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  4  13  17  1  6  7  6  5  11  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  1  5  6  -  4  4  2  4  6  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  -  4  4  1  1  2  1  2  3  
  TOTAL  21  49  70  16  40  56  14  47  61  
  ENGINYERIA CIVIL  
   DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL   3  5  8  5  9  14  2  5  7  
   DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR   2  7  9  6  1  7  7  5  12  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL   4  6  10  2  9  11  4  1  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL   3  8  11  3  9  12  3  5  8  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ   3  12  15  2  4  6  2  4  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY   3  4  7  6  5  11  6  7  13  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT   -  -  -  3  2  5  -  2  2  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL   1  1  2  -  9  9  1  2  3  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL   -  3  3  -  3  3  -  5  5  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN SIMULATION IN ENGINEERING AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (SEED)  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   TOTAL   19  46  65  27  51  78  25  37  62  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL  
   DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES   1  20  21  1  43  44  1  20  21  
   DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ   7  2  9  6  11  17  10  3  13  
   DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS   2  2  4  2  8  10  1  5  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA   3  7  10  1  9  10  4  6  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS   4  3  7  4  8  12  1  4  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES   -  6  6  2  29  31  4  9  13  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA   2  7  9  2  5  7  4  4  8  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA   3  7  10  4  16  20  3  2  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS   4  2  6  1  5  6  -  1  1  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA   -  6  6  3  3  6  -  6  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA   -  1  1  1  -  1  1  4  5  
   DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS   4  4  8  2  1  3  2  3  5  
   DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT   -  -  -  -  7  7  1  1  2  
   DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA   -  -  -  -  2  2  -  1  1  
   DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT   1  7  8  1  9  10  2  10  12  
   ERASMUS MUNDUS DOCTORAL DEGREE IN ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING   -  -  -  1  4  5  -  3  3  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES   -  -  -  -  1  1  -  -  -  
ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE   -  -  -  1  -  1  -  -  -  
   TOTAL   31  74  105  32  161  193  34  82  116  
  ENGINYERIA DE LES TIC  
   DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS   9  13  22  14  23  37  5  12  17  
   DOCTORAT EN COMPUTACIÓ   4  1  5  1  7  8  5  3  8  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA   1  10  11  6  18  24  5  15  20  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA   4  -  4  3  8  11  -  2  2  
   DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL   3  2  5  2  6  8  1  1  2  
   DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS   7  10  17  7  24  31  4  17  21  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS   -  3  3  -  1  1  -  -  -  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING   -  -  -  1  -  1  3  2  5  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE (IT4BI)   -  -  -  1  -  1  2  -  2  
   TOTAL   28  39  67  35  87  122  25  52  77  
  TOTAL UPC 114 241 355 146 414 560 104 252 356  
  Dades a maig de 2018