UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.9 Evolució de les tesis llegides per programa amb menció internacional

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat que han obtingut la menció internacional
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014-2015

                       
  PROGRAMA 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  2  4  6  3  3  6  3  5  8  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  -  2  2  1  2  3  1  5  6  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA    3  3  -  3  3  -  1  1  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  3  21  24  7  13  20  8  8  16  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  2  5  7  -  5  5  1  9  10  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  1  5  6  2  8  10  -  3  3  
  DOCTORAT EN URBANISME  3  4  7  2  12  14  2  2  4  
  TOTAL  11  44  55  15  46  61  15  33  48  
  CIÈNCIES  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  2  -  2  2  -  2  -  5  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  -  4  4  3  3  6  1  1  2  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  2  -  2  2  3  5  5  1  6  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  1  7  8  4  3  7  9  4  13  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  1  18  19  -  14  14  1  16  17  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  4  2  6  4  10  14  4  13  17  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  1  2  3  -  6  6  1  5  6  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  -  -  -  -  2  2  -  4  4  
  TOTAL  11  33  44  15  41  56  21  49  70  
  ENGINYERIA CIVIL  
   DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL   1  7  8  1  16  17  3  5  8  
   DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR   2  9  11  3  5  8  2  7  9  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL   2  4  6  2  1  3  4  6  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL   3  9  12  4  7  11  3  8  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ   4  7  11  3  5  8  3  12  15  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY   3  -  3  1  6  7  3  4  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT   -  2  2  2  1  3  -  -  -  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL   -  1  1  -  1  1  1  1  2  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL   -  3  3  1  1  2  -  3  3  
   TOTAL   15  42  57  17  43  60  19  46  65  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL  
   DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES   1  20  21  1  7  8  1  20  21  
   DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ   5  3  8  3  3  6  7  2  9  
   DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS   2  9  11  3  3  6  2  2  4  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA   3  5  8  4  6  10  3  7  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS   -  3  3  1  2  3  4  3  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES   -  10  10  1  4  5  -  6  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA   2  6  8  4  4  8  2  7  9  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA   2  6  8  2  8  10  3  7  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS   2  2  4  -  5  5  4  2  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA   1  2  3  1  3  4  -  6  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA   -  2  2  1  2  3  -  1  1  
   DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS   4  3  7  3  3  6  4  4  8  
   DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT   1  1  2  -  2  2  -  -  -  
   DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT   -  3  3  2  6  8  1  7  8  
   TOTAL   23  75  98  26  58  84  31  74  105  
  ENGINYERIA DE LES TIC  
   DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS   9  14  23  5  20  25  9  13  22  
   DOCTORAT EN COMPUTACIÓ   5  5  10  6  4  10  4  1  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA   3  9  12  1  11  12  1  10  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA   4  2  6  3  3  6  4  -  4  
   DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL   -  1  1  2  1  3  3  2  5  
   DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS   4  22  26  8  24  32  7  10  17  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS   -  -  -  -  1  1  -  3  3  
   TOTAL   25  53  78  25  64  89  28  39  67  
  TOTAL UPC 85 247 332 98 252 350 114 241 355