UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.9 Evolució de les tesis llegides per programa amb menció internacional

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat que han obtingut la menció internacional
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

                       
  PROGRAMA 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  3  3  6  3  5  8  5  2  7  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  1  2  3  1  5  6  2  4  6  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  -  3  3  -  1  1  5  8  13  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  7  13  20  8  8  16  11  43  54  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  -  5  5  1  9  10  4  4  8  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  2  8  10  -  3  3  1  11  12  
  DOCTORAT EN URBANISME  2  12  14  2  2  4  8  3  11  
  TOTAL  15  46  61  15  33  48  36  75  111  
  CIÈNCIES  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  2  -  2  -  5  5  2  1  3  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  3  3  6  1  1  2  1  4  5  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  2  3  5  5  1  6  5  2  7  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  4  3  7  9  4  13  5  8  13  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  -  14  14  1  16  17  1  14  15  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  4  10  14  4  13  17  1  6  7  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  -  6  6  1  5  6  -  4  4  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  -  2  2  -  4  4  1  1  2  
  TOTAL  15  41  56  21  49  70  16  40  56  
  ENGINYERIA CIVIL  
   DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL   1  16  17  3  5  8  5  9  14  
   DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR   3  5  8  2  7  9  6  1  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL   2  1  3  4  6  10  2  9  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL   4  7  11  3  8  11  3  9  12  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ   3  5  8  3  12  15  2  4  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY   1  6  7  3  4  7  6  5  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT   2  1  3  -  -  -  3  2  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL   -  1  1  1  1  2  -  9  9  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL   1  1  2  -  3  3  -  3  3  
   TOTAL   17  43  60  19  46  65  27  51  78  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL  
   DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES   1  7  8  1  20  21  1  43  44  
   DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ   3  3  6  7  2  9  6  11  17  
   DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS   3  3  6  2  2  4  2  8  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA   4  6  10  3  7  10  1  9  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS   1  2  3  4  3  7  4  8  12  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES   1  4  5  -  6  6  2  29  31  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA   4  4  8  2  7  9  2  5  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA   2  8  10  3  7  10  4  16  20  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS   -  5  5  4  2  6  1  5  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA   1  3  4  -  6  6  3  3  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA   1  2  3  -  1  1  1  -  1  
   DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS   3  3  6  4  4  8  2  1  3  
   DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT   -  2  2  -  -  -  -  7  7  
   DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA   -  -  -  -  -  -  -  2  2  
   DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT   2  6  8  1  7  8  1  9  10  
   ERASMUS MUNDUS DOCTORAL DEGREE IN ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING   -  -  -  -  -  -  1  4  5  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES   -  -  -  -  -    -  1  1  
ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE   -  -  -  -  -  -  1  -  -  
   TOTAL   26  58  84  31  74  105  31  161  192  
  ENGINYERIA DE LES TIC  
   DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS   5  20  25  9  13  22  14  23  37  
   DOCTORAT EN COMPUTACIÓ   6  4  10  4  1  5  1  7  8  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA   1  11  12  1  10  11  6  18  24  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA   3  3  6  4  -  4  3  8  11  
   DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL   2  1  3  3  2  5  2  6  8  
   DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS   8  24  32  7  10  17  7  24  31  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS   -  1  1  -  3  3  -  1  1  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE (IT4BI)   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   TOTAL   25  64  89  28  39  67  35  87  122  
  TOTAL UPC 98 252 350 114 241 355  145  414 559