UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.9 Evolució de les tesis llegides per programa amb menció internacional

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat que han obtingut la menció internacional
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019

                       
  PROGRAMA 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total Menció Internacional Sense Menció Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  1  2  3  1  4  5  2    2  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  1  3  4  -  -  -      -  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  -  -  -  1  8  9    2  2  
  DOCTORAT EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS  1  5  6  1  1  2  2  4  6  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  1  2  3  2  6  8    1  1  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  -  8  8  -  1  1    3  3  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  1  7  8  1  5  6  2  4  6  
  DOCTORAT EN URBANISME  1  7  8  1  3  4  1  3  4  
  TOTAL  6  34  40  7  28  35  7  17  24  
  CIÈNCIES  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  -  2  2  -  1  1  1  3  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  1  4  5  3  4  7  2  4  6  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  1  1  2  2  3  5    2  2  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  2  9  11  -  5  5  1  5  6  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  1  20  21  1  18  19  7  26  33  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  6  5  11  4  4  8  4  5  9  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  2  4  6  -  2  2  1  3  4  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  1  2  3  2  6  8  1    1  
  TOTAL  14  47  61  12  43  55  17  48  65  
  ENGINYERIA CIVIL  
   DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL   2  5  7  1  4  5  1  2  3  
   DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR   7  5  12  1  7  8  4  6  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL   4  1  5  6  4  10  5  1  6  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL   3  5  8  3  4  7  5  6  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ   2  4  6  2  7  9  1  6  7  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY   6  7  13  3  7  10  1  10  11  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT   -  2  2  2  -  2  1  3  4  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL   1  2  3  -  1  1  1    1  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL   -  5  5  -  1  1    1  1  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN SIMULATION IN ENGINEERING AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (SEED)  -  1  1  -  3  3  1  3  4  
   TOTAL   25  37  62  18  38  56  20  38  58  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL  
   DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES   1  20  21  1  8  9    7  7  
   DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ   10  3  13  5  1  6  6  6  12  
   DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS   1  5  6  2  5  7  2  2  4  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA   4  6  10  2  5  7  2  2  4  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS   1  4  5  1  4  5  3  5  8  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES   4  9  13  -  -  -      -  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA   4  4  8  7  5  12  4  5  9  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA   3  2  5  2  3  5  4  6  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS   -  1  1  -  3  3  3  2  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA   -  6  6  1  3  4  7  3  10  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA   1  4  5  -  1  1    2  2  
   DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS   2  3  5  1  9  10  1  3  4  
   DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT   1  1  2  -  3  3  1  1  2  
   DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA   -  1  1  1  3  4      -  
   DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT   2  10  12  1  3  4  1  8  9  
   ERASMUS MUNDUS DOCTORAL DEGREE IN ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING   -  3  3  -  4  4      -  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES   -  -  -  -  1  1    1  1  
ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE   -  -  -  -  -  -      -  
   TOTAL   34  82  116  24  61  85  34  53  87  
  ENGINYERIA DE LES TIC  
   DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS   5  12  37  10  14  24  11  15  26  
   DOCTORAT EN COMPUTACIÓ   5  3  8  1  4  5  1  4  5  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA   5  15  24  1  10  11    9  9  
   DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA   -  2  11  2  2  4  1  4  5  
   DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL   1  1  8  3  2  5  1  2  3  
   DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS   4  17  31  2  5  7  8  13  21  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS   -  -  1  -  -  -    2  2  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING   3  2  1  -  2  2  1    1  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE (IT4BI)   2  -  1  3  -  3    2  2  
   TOTAL   25  52  77  22  39  61  23  51  74  
  TOTAL UPC 104 252 356 83 209 292 101 207 308  
  Dades a gener de 2020