UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.8 Evolució de les tesis llegides per programa segons la qualificació obtinguda

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat segons la qualificació obtinguda
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014-2015

                               
  PROGRAMES 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  A ACL AP E N ECL N E ECL A N E ECL  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                            
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  -  4  2  -  -  -  -  2  4  -  -  -  8  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  -  1  1  -  -  -  -  1  2  -  1  1  4  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  -  2  1  -  -  -  -  2  1  -  -  -  1  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  -  9  13  2  -    1  11  8  -  1  4  11  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  -  4  2  -  -  1  1  1  3  -  -  1  9  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  -  3  1  -  -  2  1  -  9  -  -  1  2  
  DOCTORAT EN URBANISME  -  7  -  -  -  -  -  7  7  -  -  -  4  
  TOTAL  -  30  20  2  -  3  3  24  34  -  2  7  39  
  CIÈNCIES                            
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  -  2  -  -  -  -  -  1  1  -  1  -  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  -  3  -  -  -  1  -  -  6  -  -  -  2  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  -  1  -  1  -  -  -  -  5  -  -  2  4  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  -  4  2  -  -  2  -  2  5  -  -  2  11  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  -  18  -  -  -  1  -  -  14  -  1  1  15  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  -  5  -  -  -  1  -  4  10  -  -  2  15  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  -  3  -  -  -  -  -  2  4  -  1  1  4  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  -    -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  4  
  TOTAL  -  36  2  1  -  5  -  10  46  -  3  8  59  
  ENGINYERIA CIVIL                            
  DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL  -  7  -  1  -  -  -  3  14  -  -  2  6  
  DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR  -  6  2  1  -  2  -  2  6  -  1    8  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL  -  4  2  -  -  -  -  1  2  -  -  5  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL  -  9  3  -  -  -  1  -  10  -  1  1  9  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ  -  7  1  -  -  3  -  -  8  -  -  2  13  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY  -  3  -  -  -  -  -  -  7  -  -  1  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT  -  2  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  2  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL  -  3  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  3  
  TOTAL  -  41  8  2  -  6  1  7  52  -  2  11  52  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                            
  DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  -  10  4  1  1  5  1  2  5  1  1  7  12  
  DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ  -  5  1  -  -  2  -  2  4  -  1  3  5  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS  -  9  -  1  -  1  -  2  4  -  -  1  3  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA  -  5  1  2  -  -  -  1  9  -  -  1  9  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS  -  1  1  -  -  1  -  -  3  -  -  2  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES  -  8  2  -  -  -  -  2  3  -  -  -  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  -  1  2  -  1  4  -  2  6  -  -  2  7  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA  -  5  2  -  -  1  -  2  8  -  -  4  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS  -  2  1  -  -  1  1  -  4  -  -  -  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA  -  2  -  -  -  1  -  -  4  -  -  -  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA  -  2  -  -  -  -  -  -  3  -  -  1  -  
  DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS  -  6  -  -  -  1  -  1  5  -  -  1  7  
  DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT  -  1  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  
  DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT  -  3  -  -  -  -  -  3  5  -  -  2  6  
  TOTAL  -  60  15  4  2  17  2  18  64  1  2  24  78  
  ENGINYERIA DE LES TIC                            
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS  -  11  7  2  -  3  -  3  22  -  -  4  18  
  DOCTORAT EN COMPUTACIÓ  -  8  2  -  -  -  1  -  9  -  -  -  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA  -  6  3  -  -  3  1  2  9  -  -  2  9  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA  -  5  -  -  -  1  -  1  5  -  -  1  3  
  DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL  -  -  1  -  -  -  -  2  1  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS  1  19  2  -  -  4  2  2  28  -  2  1  14  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  1  
  TOTAL  1  49  15  2  -  11  5  10  74  -  2  11  54  
  TOTAL UPC 1 216 60 11 2 42 11 69 270 1 11 61 282  
  Qualificacions:
ACL: Apte Cum Laude, A: Apte, E: Excel·lent, ECL: Excel·lent Cum Laude, N: Notable