UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.8 Evolució de les tesis llegides per programa segons la qualificació obtinguda

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat segons la qualificació obtinguda
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

                             
  PROGRAMES 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  A N E ECL A N E ECL A N E ECL  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                          
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  -  -  -  8  -  -  -  7  -  -  1  2  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  -  -  -  1  1  2  2  8  -  -  2  2  
  DOCTORAT EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS  -  1  1  4  -  -  1  5  -  -  3  2  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  -  1  4  11  -  3  16  35  -  -  2  2  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  -  -  1  9  -  2  1  5  -  -  -  8  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  -  -  1  2  -  1  3  8  1  2  2  3  
  DOCTORAT EN URBANISME  -  -  -  4  -  -  1  10  -  1  -  7  
  TOTAL  -  2  7  39  1  8  24  78  1  3  10  26  
  CIÈNCIES                          
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  -  1  -  4  -  -  -  3  -  1  1  -  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  -  -  -  2  -  -  1  4  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  -  -  2  4  -  -  2  5  -  -  1  1  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  -  -  2  11  -  -  3  10  -  -  2  9  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  -  1  1  15  -  -  3  12  -  -  3  18  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  -  -  2  15  -  -  1  6  -  -  -  11  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  -  1  1  4  -  -  -  4  -  1  -  5  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  -  -  -  4  -  -  1  1  -  -  -  3  
  TOTAL  -  3  8  59  -  -  11  45  -  2  8  51  
  ENGINYERIA CIVIL                          
  DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL  -  -  2  6  -  -  1  13  -  -  1  6  
  DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR  -  1    8  -  -  2  5  -  -  3  9  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL  -  -  5  5  -  -  3  8  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL  -  1  1  9  -  1  1  10  -  -  2  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ  -  -  2  13  -  -  -  6  -  -  1  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY  -  -  1  6  -  -  4  7  -  1  1  11  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT  -  -  -  -  -  -  1  4  -  -  -  2  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL  -  -  -  2  -  -  1  8  -  -  -  3  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL  -  -  -  3  -  -  1  2  -  -  -  5  
SEED DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)                  -  -  -  1  
  TOTAL  -  2  11  52  -  1  14  63  -  1  9  52  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                          
  DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  1  1  7  12  2  4  15  23  -  1  7  13  
  DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ  -  1  3  5  -  1  7  9  -  -  1  12  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS  -  -  1  3  -  -  2  8  -  -  3  3  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA  -  -  1  9  -  -  1  9  -  -  2  8  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS  -  -  2  5  -  -  3  9  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES  -  -  -  6  -  2  12  17  -  -  3  10  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  -  -  2  7  -  1  1  5  1  -  1  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA  -  -  4  6  -  1  15  4  -  -  2  3  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS  -  -  -  6  -  -  1  5  -  -  -  1  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA  -  -  -  6  -  -  1  5  -  -  -  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  5  
  DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS  -  -  1  7  -  1  -  2  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT  -  -  -  -  -  -  -  7  -  -  -  2  
  DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIES ELÈCTRIQUES  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  
  DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT  -  -  2  6  -  1  1  8  -  1  3  8  
  ERASMUS MUNDUS DOCTORAL DEGREE IN ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING  -  -  -  -  -  1  1  3  -  -  1  2  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
  TOTAL  1  2  24  78  2  12  61  117  1  2  25  88  
  ENGINYERIA DE LES TIC                          
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS  -  -  4  18  -  1  7  29  -  -  4  13  
  DOCTORAT EN COMPUTACIÓ  -  -  -  5  -  -  4  4  -  -  -  8  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA  -  -  2  9  -  1  2  21  1  -  5  14  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA  -  -  1  3  -  -  3  8  -  -  -  2  
  DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL  -  -  1  4  1  -  2  5  -  -  1  1  
  DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS  -  2  1  14  1  2  7  21  -  1  3  17  
Enginyeria de les TIC ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  3  
Enginyeria de les TIC ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS  -  -  2  1  -  -  -  1  -  -  -  -  
  TOTAL  -  2  11  54  2  4  26  90  1  1  17  58  
  TOTAL UPC 1 11 61 282 5 25 136 393 3 9 69 275  
  Qualificacions:
ACL: Apte Cum Laude, A: Apte, E: Excel·lent, ECL: Excel·lent Cum Laude, N: Notable
 
  Dades a març 2018