UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.8 Evolució de les tesis llegides per programa segons la qualificació obtinguda

Descripció: Relació del nombre de tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat segons la qualificació obtinguda
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

                           
  PROGRAMES 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  N E ECL A N E ECL A N E ECL  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                        
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT  -  2  4  -  -  -  8  -  -  -  7  
  DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY  -  1  2  -  1  1  4  -  -  1  5  
  DOCTORAT EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA  -  2  1  -  -  -  1  1  2  2  8  
  DOCTORAT EN PROJECTES ARQUITECTÒNICS  1  11  8  -  1  4  11  -  3  16  35  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME  1  1  3  -  -  1  9  -  2  1  5  
  DOCTORAT EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA  1  -  9  -  -  1  2  -  1  3  8  
  DOCTORAT EN URBANISME  -  7  7  -  -  -  4  -  -  1  10  
  TOTAL  3  24  34  -  2  7  39  1  8  24  78  
  CIÈNCIES                        
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIAL  -  1  1  -  1  -  4  -  -  -  3  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ÒPTICA  -  -  6  -  -  -  2  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA  -  -  5  -  -  2  4  -  -  2  5  
  DOCTORAT EN FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA  -  2  5  -  -  2  11  -  -  3  10  
  DOCTORAT EN FOTÒNICA  -  -  14  -  1  1  15  -  -  3  12  
  DOCTORAT EN MATEMÀTICA APLICADA  -  4  10  -  -  2  15  -  -  1  6  
  DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA  -  2  4  -  1  1  4  -  -  -  4  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE PROGRAM EUROPHOTONICS, IN PHOTONICS ENGINEERING, NANOPHOTONICS AND BIOPHOTONICS  -  1  1  -  -  -  4  -  -  1  1  
  TOTAL  -  10  46  -  3  8  59  -  -  11  45  
  ENGINYERIA CIVIL                        
  DOCTORAT EN ANÀLISI ESTRUCTURAL  -  3  14  -  -  2  6  -  -  1  13  
  DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR  -  2  6  -  1    8  -  -  2  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA AMBIENTAL  -  1  2  -  -  5  5  -  -  3  8  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA CIVIL  1  -  10  -  1  1  9  -  1  1  10  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ  -  -  8  -  -  2  13  -  -  -  6  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DEL TERRENY  -  -  7  -  -  1  6  -  -  4  7  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT  -  1  2  -  -  -  -  -  -  1  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL  -  -  1  -  -  -  2  -  -  1  8  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL  -  -  2  -  -  -  3  -  -  1  2  
  TOTAL  1  7  52  -  2  11  52  -  1  14  63  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                        
  DOCTORAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  1  2  5  1  1  7  12  2  4  15  23  
  DOCTORAT EN AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ  -  2  4  -  1  3  5  -  1  7  9  
  DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS  -  2  4  -  -  1  3  -  -  2  8  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA BIOMÈDICA  -  1  9  -  -  1  9  -  -  1  9  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS  -  -  3  -  -  2  5  -  -  3  9  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES  -  2  3  -  -  -  6  -  2  12  17  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  -  2  6  -  -  2  7  -  1  1  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA  -  2  8  -  -  4  6  -  1  15  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS  1  -  4  -  -  -  6  -  -  1  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA  -  -  4  -  -  -  6  -  -  1  5  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA  -  -  3  -  -  1  -  -  -  -  1  
  DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS  -  1  5  -  -  1  7  -  1  -  2  
  DOCTORAT EN RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  7  
  DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIES ELÈCTRIQUES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT  -  3  5  -  -  2  6  -  1  1  8  
  ERASMUS MUNDUS DOCTORAL DEGREE IN ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  3  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
  TOTAL  2  18  64  1  2  24  78  2  12  61  117  
  ENGINYERIA DE LES TIC                        
  DOCTORAT EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORS  -  3  22  -  -  4  18  -  1  7  29  
  DOCTORAT EN COMPUTACIÓ  1  -  9  -  -  -  5  -  -  4  4  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA  1  2  9  -  -  2  9  -  1  2  21  
  DOCTORAT EN ENGINYERIA TELEMÀTICA  -  1  5  -  -  1  3  -  -  3  8  
  DOCTORAT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL  -  2  1  -  -  1  4  1  -  2  5  
  DOCTORAT EN TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS  2  2  28  -  2  1  14  1  2  7  21  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS  1  -  -  -  -  2  1  -  -  -  1  
Enginyeria de les TIC ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  
Enginyeria de les TIC ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE IT4BI - DOCTORAL COLLEGE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  TOTAL  5  10  74  -  2  11  54  2  4  26  90  
  TOTAL UPC 11 69 270 1 11 61 282 5 25 136 393  
  Qualificacions:
ACL: Apte Cum Laude, A: Apte, E: Excel·lent, ECL: Excel·lent Cum Laude, N: Notable