UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.7 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs al doctorat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs amb els que accedeixen al programa
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

                                   
    2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  PROGRAMA DE DOCTORAT UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                                
   Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient   11  -  2  10  -  10  -  1  6  -  10    1  3    
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   6  2  3  7  -  2  1  1  3  -            
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   21  -  -  18  -  17  -  1  14  -  22      11    
   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents   7  -  1  3  -  12  1  1  7  -  18  1  1  7    
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   54  -  7  46  -  24  -  3  23  -  28  1  3  19    
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme   30  -  4  23  -  41  -  5  25  -  41    6  29    
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   21  3  4  22  -  19  2  2  22  -  17  4  2  17    
   Doctorat en Urbanisme   21  -  2  18  -  29  -  1  13  -  33      9    
   TOTAL ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ   171  5  23  147  -  154  4  15  113  -  169  6  13  95  -  
   CIÈNCIES                                 
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial   10  1  1  6  -  12  1  -  6  1  13  2  1  14    
   Doctorat en Enginyeria Òptica   17  2  1  3  -  15  -  2  5  -  15    2  4    
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   15  5  1  11  -  20  1  2  11  -  23  3  1  10  1  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   12  5  3  32  -  11  5  2  31  -  11  8  3  30    
   Doctorat en Fotònica   24  2  5  71  4  30  2  7  83  3  26  2  8  94  4  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   19  8  3  14  -  22  7  3  22  1  26  6  1  23  1  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   5  6  6  12  -  5  7  5  14  -  6  9  1  13    
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   2  -  -  15  -  1  -  -  13  -  1      12    
   TOTAL CIÈNCIES   104  29  20  164  4  116  23  21  185  5  121  30  17  200  6  
   ENGINYERIA CIVIL                                 
   Doctorat en Anàlisi Estructural   15  -  2  26  -  12  -  3  16  -  12    1  14    
   Doctorat en Ciències del Mar   2  15  23  10  -  2  16  20  9  1  2  17  16  14  1  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   10  10  8  14  -  18  9  7  21  1  20  12  5  18  1  
   Doctorat en Enginyeria Civil   30  7  4  29  -  33  4  4  30  -  30  4  4  26  2  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   38  1  -  20  -  38  1    21  2  42  1  2  28  2  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   38  8  9  38  -  39  6  10  32  2  39  8  6  31  1  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   14  1  4  7  -  6  1  2  5  -  7  1  3  5    
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval   11  2  8  5  -  8  2  11  2  -  8  4  9  2  1  
   Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural   4  1  1  13  -  6  -  1  15  -  6    1  11    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)   1  -  -  2  4  1  -  -  6  1  5      3    
   TOTAL ENGINYERIA CIVIL   163  45  59  164  4  163  39  58  157  7  171  47  47  152  8  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL                                 
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   33  9  19  49  1  30  9  16  43  1  22  18  12  35  4  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   43  1  14  28  -  40  -  15  33  -  33  3  7  36  1  
   Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions   -  -  -  -  -  -  -  -  3  -        3  1  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   18  3  3  12  -  17  3  4  9  -  19  7  2  15  1  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   12  17  7  12  -  10  16  4  10  -  6  21  1  9  2  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   15  6  4  18  -  11  4  4  15  -  17  6  2  20  2  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes   16  4  5  24  2  6    3  4  -  1          
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   36  3  1  19  -  30  3  2  20  -  27  3  4  20  5  
   Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica   32  2  6  23  -  33  2  5  17  1  33  4  5  22  2  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   7  6  6  7  -  6  5  5  7  -  6  6  5  7  2  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   11  1  2  7  -  17  1  3  9  -  17  1  2  9    
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   6  2      -  4  2  -  -  1  6  3    1    
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   7  6  2  15  -  8  7  2  15  -  8  9  2  13  1  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   14  9  2  5  -  15  5  2  4  1  15  3  2  5  1  
   Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica   2    3  8  -  3  -  2  7  1  2    2  5    
   Doctorat en Sostenibilitat   33  10  13  41  -  40  7  13  34  -  44  9  8  37  1  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering   -  -  -  7  -  -  -  -  6  -        6    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services   -  -  -  3  -  -  -  -  2  -        3  1  
   TOTAL ENGINYERIA INDUSTRIAL   285  79  87  278  3  270  64  80  238  5  256  93  54  246  24  
   ENGINYERIA DE LES TIC                                 
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   51  7  12  63  -  55  4  6  57  -  56  5  6  58    
   Doctorat en Bioinformàtica           -          -  1          
   Doctorat en Computació   22  1  5  13  -  19  2  3  11  -  20  3  2  11    
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   54  5  8  36  -  47  5  8  28  -  39  3  5  23  1  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   9  1  2  28  -  9  1  2  38  -  14  1  2  36    
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   15  -  5  18  -  8    4  15  -  14  2  3  13    
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   51  4  8  43  -  45  3  8  39  1  48  7  6  44    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing   3  -  -  7  -  3  -  -  6  -        3    
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   -  -  -  4  -  -  -  -  1  -        3    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI   6  -  -  5  2  5  -  -  6  1  4      6  3  
   ENGINYERIA DE LES TIC   211  18  40  217  2  191  15  31  201  2  196  21  24  197  4  
   TOTAL UPC   934  176  229  970  13  894  145  205  894  19  913  197  155  890  42  
  Dades a octubre de 2018