UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.6 Oferta de places als programes de doctorat

Descripció: Nombre de places de nou accés ofertades pels programes de doctorat
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

           
  PROGRAMA DE DOCTORAT 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 8 8 8  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 12 12 12  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existent 15 15 15  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics 35 35 35  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme 10 10 10  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura 10 10 10  
  Doctorat en Urbanisme 30 30 30  
  CIÈNCIES    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials 20 20 20  
  Doctorat en Enginyeria Òptica 6 6 6  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 10 0 0  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa 12 12 12  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada 15 15 15  
  Doctorat en Fotònica 20 20 20  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada 20 20 20  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 10 10 10  
  ENGINYERIA CIVIL    
  Doctorat en Anàlisi Estructural 10 10 10  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval 15 15 15  
  Doctorat en Ciències del Mar 30 30 30  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental 10 10 10  
  Doctorat en Enginyeria Civil 15 15 15  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció 20 20 20  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny 15 15 15  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport 15 15 15  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural 10 10 10  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) 9 9 9  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses 25 25 25  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions (SCOMB) - - 10  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió 25 25 25  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials 20 20 20  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica 35 35 35  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics 10 10 10  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica 30 30 30  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica 20 20 20  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants 10 10 10  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica 15 15 15  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera 5 5 5  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services (SELECT+) 10 10 10  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering (DOCMASE) 8 8 8  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers 12 12 12  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient 10 10 10  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica 5 5 5  
  Doctorat en Sostenibilitat 10 10 10  
  ENGINYERIA DE LES TIC    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors 40 40 40  
  Doctorat en Computació 25 25 25  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica 15 15 15  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica 8 8 8  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing 10 10 10  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI (IT4BI- DC) 10 10 10  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments 20 0 0  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial 10 10 10  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions 30 30 30  
  Dades actualitzades a novembre 2017