UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.4 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per nacionalitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

                           
  Programa Catalunya Espanya UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Sense informació Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                        
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  1          5    1      7  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  3  1  1      16  1  2      24  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  6  1  3      6    8      24  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  13  3  4    1  10    1      32  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  19  5  2  1  2  21    14      64  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  9  7  6  2    8    6      38  
  Doctorat en Urbanisme  11  2  2      9    3      27  
  Total  62  19  18  3  3  75  1  35  -  -  216  
  CIÈNCIES                        
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  9  3  1  2  1  2    14      32  
  Doctorat en  Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia  3  1                1  5  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  18  4  1      2          25  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  15  4  2      8    2      31  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  17  2  3  3    9    9      43  
  Doctorat en Fotònica  21  12  56  8  1  8    26  2    134  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  26  14  10  6    5    3      64  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  9  3  1      2    7      22  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics                      -  
  Total  118  43  74  19  2  36  -  61  2  1  356  
  ENGINYERIA CIVIL                        
  Doctorat en Anàlisi Estructural  6  1        4    5      16  
  Doctorat en Ciències del Mar  14  4  8  1    7    1      35  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  13  6  4  1    13  2  6      45  
  Doctorat en Enginyeria Civil  23  17  13  2  1  21    18      95  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  17  4  4  3    15    13      56  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  17  2  9    1  16    9      54  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  2  1  1      3    1      8  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  18  6        1          25  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  6  2        12    3      23  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)    1      1      1      3  
  Total  116  44  39  7  3  92  2  57  -  -  360  
  ENGINYERIA DE LES TIC                        
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  33  12  11    3  16    18      93  
  Doctorat en Bioinformàtica  8    2      1  1        12  
  Doctorat en Computació  13  3  2  1    7  1  2      29  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  20  10  5    3  9    14      61  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  5  3  1  1  5  11    9      35  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  12  9  1  1    6    8      37  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  37  11  10    4  14    27    1  104  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments                      -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing                1      1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI                      -  
  Total  128  48  32  3  15  64  2  79  -  1  372  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                        
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  25  4  1  2    9    12      53  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  24  10  5    5  25    13      82  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  5  1        5          11  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  20  4  1      12    7      44  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  19  5  3  1    3    4      35  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  8  5  6    1  6    10    2  38  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  19  4  10  1  1  16    8      59  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  18  6  4    2  12    12      54  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  11  7  2  1    1    2      24  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  8    2  1  1      4      16  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  6    2      1    3    1  13  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  13  5  6      1    7      32  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  11  2  1      4    1      19  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  2  1        2    3      8  
  Doctorat en Sostenibilitat  25  2  3  1  2  46    8      87  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering                      -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services                      -  
  Total  214  56  46  7  12  143  -  94  -  3  575  
  Total UPC  638  210  209  39  35  410  5  326  2  5  1.879  
  Dades a febrer de 2021                        
                     
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total  
   Andorra             1    1  
   Aràbia Saudita   1    1          2  
   Argentina     1            1  
   Azerbaidjan       1          1  
   Bolívia     1    1        2  
   Brasil   1    1    1  1  1  5  
   Colòmbia           3  2  1  6  
   Corea del Sud       1        1  2  
   Egipte           2      2  
   El Salvador           1      1  
   Equador   1  3  2  5  3  1  3  18  
   Espanya   1  4  7  16  24  16  13  81  
   Estats Units d'Amèrica     1            1  
   Finlàndia         1    1    2  
   Grècia               1  1  
   Hongria       1          1  
   Iran       1  1  12  4  2  20  
   Itàlia     1  1  1  2  3    8  
   Kuwait           1      1  
   Marroc         1        1  
   Mèxic     7  3  2  8  4  2  26  
   Països Baixos             1    1  
   Perú   1  1          1  3  
   Portugal         2        2  
   Regne Unit             1    1  
   República Dominicana           5      5  
   Sèrbia           1      1  
   Turquia             1    1  
   Veneçuela               1  1  
   Xile   2  3    2        7  
   Xina     2  4    1  2    9  
   Xipre       1        1  2  
  Total   7  24  24  32  64  38  27  216  
                     
                         
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en  Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total  
  Albània              2      2  
  Alemanya            14  2      16  
  Argentina          2  2  2      6  
  Àustria            2        2  
  Bangladesh            1        1  
  Brasil  1        2  1        4  
  Colòmbia  1    1    2  1    1    6  
  Croàcia          1          1  
  Equador        3      1  1    5  
  Eslovàquia            1        1  
  Espanya  12  4  22  19  19  33  40  12    161  
  Etiòpia  1                  1  
  Filipines            1        1  
  França            1  1  1    3  
  Ghana            1        1  
  Grècia            3  1      4  
  Hongria  1                  1  
  Índia  4      1    15  1      21  
  Iran  4        4  1  1  3    13  
  Irlanda            1        1  
  Itàlia      1  2  1  22  5      31  
  Líban                3    3  
  Mèxic      1  2  3  3  2      11  
  Montenegro            1        1  
  Nova Zelanda            2        2  
  Països Baixos          1  2        3  
  Pakistan            1  1      2  
  Perú            1        1  
  Polònia            4        4  
  Portugal          1  3        4  
  Regne Unit            1  1      2  
  República de Macedònia del Nord        1            1  
  Romania            1        1  
  Rússia  1        1  1  2      5  
  Suècia            1        1  
  Suïssa          1  2        3  
  Tailàndia            1        1  
  Taiwan            4        4  
  Turquia  1          3  1      5  
  Ucraïna            1  1      2  
  Vietnam  1                  1  
  Xile        3            3  
  Xina  5        5  2    1    13  
  Sense informació    1                1  
  Total  32    25  31  43  134  64  22  -  356  
                         
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Afganistan  1                    1  
  Alemanya    2    1  1  1          5  
  Andorra        1              1  
  Argentina  2    1  1      1        5  
  Bèlgica    1        1          2  
  Bolívia            1          1  
  Brasil    1  1  1    1  1        5  
  Canadà      1                1  
  Colòmbia    1  2  4  3  2      3    15  
  Corea del Sud (República de Corea)        1              1  
  Costa Rica    1                  1  
  Cuba          1            1  
  Egipte                    1  1  
  El Salvador        1              1  
  Equador  1    2  2  4  1    1  1    12  
  Espanya  7  18  19  40  21  19  3  24  8  1  160  
  Estats Units d'Amèrica      1                1  
  França    1    2    1          4  
  Grècia        1    1  1        3  
  Guatemala                  1    1  
  Hondures    1                  1  
  Índia      1  1  1        1    4  
  Iran  3  1  1  8  8  1  1    1  1  25  
  Itàlia    2  2  7  3  5          19  
  Líban          1  1          2  
  Líbia            1          1  
  Marroc        1              1  
  Mèxic    2  5  4  1  2      2    16  
  Països Baixos    1  1                2  
  Pakistan        2              2  
  Panamà            1          1  
  Perú      2  2  3  3      3    13  
  Portugal        2              2  
  Regne Unit    1                  1  
  República de Macedònia del Nord      1    1            2  
  República Dominicana          1  2          3  
  República Txeca      1                1  
  Rússia          1            1  
  Sèrbia          1            1  
  Síria        1              1  
  Turquia    1  1  1  1            4  
  Veneçuela        1              1  
  Xile  1  1    5  2  3  1    2    15  
  Xina  1    3  5  2  7      1    19  
  Total  16  35  45  95  56  54  8  25  23  3  360  
                           
                                         
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services Total  
  Alemanya            1  2       2              5  
  Andorra  1                            1      2  
  Argentina    1                                1  
  Bolívia              1            1          2  
  Brasil  1  1    1      3                      6  
  Bulgària                        1            1  
  Camerun    1                                1  
  Colòmbia  1  4  2  2  2  1  4  2  1        2    22      43  
  Costa Rica    1                          1      2  
  Cuba    1                                1  
  Egipte              1  1                    2  
  El Salvador              1                      1  
  Equador    7        3  1  5     1        7      24  
  Eslovàquia                        1            1  
  Espanya  29  34  6  24  24  13  23  24  18  8 6  18  13  3  27      270  
  França    1                          1      2  
  Ghana    2                                2  
  Grècia    1          1          1            3  
  Hongria                  1                  1  
  Índia          1                          1  
  Indonèsia        1                            1  
  Iran  10  4    5  3  5  4  9  1  1 2  6  1  1  6      58  
  Itàlia  1  1      2  3  6  2    1    3  1    2      22  
  Líban    1                          1      2  
  Malàisia            1                1        2  
  Marroc                    1          1      2  
  Mèxic  1  6    6  1  1  4  1            1  13      34  
  Nigèria    1            1                    2  
  Països Baixos                1                    1  
  Pakistan                1        1            2  
  Paraguai                              1      1  
  Perú  4    1          1        1            7  
  Polònia          1  1                        2  
  Portugal    1        1  1                      3  
  Regne Unit    1                                1  
  República Dominicana                              1      1  
  Romania                1                    1  
  Rússia                    1                1  
  Sèrbia              1                      1  
  Síria                  1                  1  
  Sri Lanka              1                      1  
  Suècia        1          1                  2  
  Tunísia    1        1                  1      3  
  Turquia  1                                  1  
  Ucraïna          1        1                  2  
  Uruguai  1                                  1  
  Veneçuela    2    2    1  2  2                    9  
  Vietnam                            1        1  
  Xile  1  2  2  1        1          1  1  1      10  
  Xina  2  8    1    4  3  2    3 1        1      25  
  Xipre                    1                1  
  Sense informació            2         1              3  
   Total    53  82  11  44  35  38  59  54  24  16  13  32  19  8  87  -  -  575  
                                         
                           
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Bioinformàtica Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI Total  
  Afganistan              1        1  
  Albània      1                1  
  Alemanya  1            1        2  
  Azerbaidjan        1              1  
  Bangladesh          1    1        2  
  Bèlgica            1          1  
  Bolívia            1          1  
  Brasil  3            3        6  
  Colòmbia  2    1    1    2        6  
  Costa Rica          1            1  
  Cuba  1        2    1        4  
  Egipte  2        2    2        6  
  El Salvador        1              1  
  Equador  1  1  2  4  5  2  4        19  
  Espanya  45  8  16  30  8  21  48        176  
  Estats Units d'Amèrica    1  1                2  
  Etiòpia              1        1  
  Filipines              1        1  
  Finlàndia      1                1  
  França  1      1              2  
  Grècia  4      2      4        10  
  Hondures  1                    1  
  Índia  3      1    2  5        11  
  Indonèsia            1          1  
  Iran  11    1  9  4  3  11        39  
  Iraq  1        1            2  
  Itàlia  4  1    1  1    4        11  
  Kenya  1                    1  
  Líban  1        1    1        3  
  Marroc        2      1        3  
  Mèxic  6    3  3  2  2  2        18  
  Mongòlia                  1    1  
  Nigèria          1            1  
  Pakistan        1  2    1        4  
  Paraguai              1        1  
  Polònia    1  1  1      1        4  
  Portugal  1                    1  
  República de Macedònia del Nord            1          1  
  República de Sud-Àfrica        1              1  
  Rússia            1          1  
  Sèrbia          1            1  
  Sri Lanka              1        1  
  Uganda          2            2  
  Veneçuela      1      1          2  
  Xile  2      1      1        4  
  Xina  2    1  2    1  5        11  
  Sense informació              1        1  
  Total  93  12  29  61  35  37  104  -  1  -  372  
                           
                 
  País Arquitectura, Urbanisme i Edificació Ciències Enginyeria Civil Enginyeria de les TIC Enginyeria Industrial Total general  
  Afganistan      1  1    2  
  Albània    2    1    3  
  Alemanya    16  5  2  5  28  
  Andorra  1    1    2  4  
  Aràbia Saudita  2          2  
  Argentina  1  6  5    1  13  
  Àustria    2        2  
  Azerbaidjan  1      1    2  
  Bangladesh    1    2    3  
  Bèlgica      2  1    3  
  Bolívia  2    1  1  2  6  
  Brasil  5  4  5  6  6  26  
  Bulgària          1  1  
  Camerun          1  1  
  Canadà      1      1  
  Colòmbia  6  6  15  6  43  76  
  Corea del Sud  2    1      3  
  Costa Rica      1  1  2  4  
  Croàcia    1        1  
  Cuba      1  4  1  6  
  Egipte  2    1  6  2  11  
  El Salvador  1    1  1  1  4  
  Equador  18  5  12  19  24  78  
  Eslovàquia    1      1  2  
  Espanya  81  161  160  176  270  848  
  Estats Units d'Amèrica  1    1  2    4  
  Etiòpia    1    1    2  
  Filipines    1    1    2  
  Finlàndia  2      1    3  
  França    3  4  2  2  11  
  Ghana    1      2  3  
  Grècia  1  4  3  10  3  21  
  Guatemala      1      1  
  Hondures      1  1    2  
  Hongria  1  1      1  3  
  Índia    21  4  11  1  37  
  Indonèsia        1  1  2  
  Iran  20  13  25  39  58  155  
  Iraq        2    2  
  Irlanda    1        1  
  Itàlia  8  31  19  11  22  91  
  Kenya        1    1  
  Kuwait  1          1  
  Líban    3  2  3  2  10  
  Líbia      1      1  
  Malàisia          2  2  
  Marroc  1    1  3  2  7  
  Mèxic  26  11  16  18  34  105  
  Mongòlia        1    1  
  Montenegro    1        1  
  Nigèria        1  2  3  
  Nova Zelanda    2        2  
  Països Baixos  1  3  2    1  7  
  Pakistan    2  2  4  2  10  
  Panamà      1      1  
  Paraguai        1  1  2  
  Perú  3  1  13    7  24  
  Polònia    4    4  2  10  
  Portugal  2  4  2  1  3  12  
  Regne Unit  1  2  1    1  5  
  República de Macedònia del Nord    1  2  1    4  
  República de Sud-Àfrica        1    1  
  República Dominicana  5    3    1  9  
  República Txeca      1      1  
  Romania    1      1  2  
  Rússia    5  1  1  1  8  
  Sèrbia  1    1  1  1  4  
  Síria      1    1  2  
  Sri Lanka        1  1  2  
  Suècia    1      2  3  
  Suïssa    3        3  
  Tailàndia    1        1  
  Taiwan    4        4  
  Tunísia          3  3  
  Turquia  1  5  4    1  11  
  Ucraïna    2      2  4  
  Uganda        2    2  
  Uruguai          1  1  
  Veneçuela  1    1  2  9  13  
  Vietnam    1      1  2  
  Xile  7  3  15  4  10  39  
  Xina  9  13  19  11  25  77  
  Xipre  2        1  3  
  Sense informació    1    1  3  5  
  Total general  216  356  360  372  575  1.879  
  Dades a febrer de 2021