UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.4 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per nacionalitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                       
  Programa Espanya UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  4        12    1    17  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  4            3    7  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  8  2      14    8    32  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  12  1      1    7    21  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  25  7      16  1  1    50  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  32  1  2    28    8    71  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  22  6  2    13    2    45  
  Doctorat en Urbanisme  24  3      13  1  2    43  
  Total  131  20  4  -  97  2  32  -  286  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  9        3    8    20  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  16  3      2    1    22  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  18  2      14        34  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  14  8  1  3  10    13    49  
  Doctorat en Fotònica  42  49  10    9  2  13    125  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  33  15  1    3    3    55  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  16  1  1    7  1  5    31  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  1  2  2  3    4  1  14  
  Total  149  79  15  5  51  3  47  1  350  
  ENGINYERIA CIVIL                  
  Doctorat en Anàlisi Estructural  17  4  1    7    2    31
  Doctorat en Ciències del Mar  37  6    1  3    1    48
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  29  8  3    12  1  3    56
  Doctorat en Enginyeria Civil  40  6  3  1  14  1  6    71
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  30  6  2  2  13    9    62
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  50  9  2  1  17    10    89
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  9  1      3    1    14
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  19  2    1  1        23
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  6        13    3    22
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)    4  1    1    2    8
  Total  237  46  12  6  84  2  37  -  424
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  45  20  16  1  19  1  20    122  
  Doctorat en Computació  22  2      8    3    35  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  54  5    2  15    12    88  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  10  5  1  4  22    8    50  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  11  3      5    8    27  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  47  17  1  3  11    17    96  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    3  2        4    9  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  1  2  2  2      5    12  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    1              1  
  Total  190  58  22  12  80  1  77  -  440  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  45    4    37    13    99  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  40  9  2  3  22  1  11    88  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions          2    1    3  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  17  2      8    6    33  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  27  4  1    8        40  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  20  1  1  1  6    5    34  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  9        4        13  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  31  7    2  7    8    55  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  16  2    1      4    23  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  18  2    3  3    4    30  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  5  1          1    7  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  34  3    1  6    14    58  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  12  6  2    8    4    32  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  18  1  1    6    1    27  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  5      1  2    5    13  
  Doctorat en Sostenibilitat  35  4  1  3  49    2    94  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services    2              2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering    2  1        3    6  
  Total  332  46  13  15  168  1  82  -  657  
  Total UPC  1.039  249  66  38  480  9  275  1  2.157  
                       
                       
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total  
   Alemanya               1    1  
   Aràbia Saudita   1  1  3            5  
   Bolívia       1            1  
   Bòsnia i Hercegovina               1    1  
   Brasil   2      1  2  1  2  2  10  
   Colòmbia       2    1  7  7  2  19  
   Corea del Sud         1          1  
   Equador   2    2    7  5  2  5  23  
   Eslovènia                 1  1  
   Espanya   4  4  8  12  25  32  22  24  131  
   Estats Units d'Amèrica           1      1  2  
   Finlàndia           1        1  
   França           1        1  
   Grècia           2    1  1  4  
   Iran       2  1  1  8  2  1  15  
   Itàlia       1      1  1  1  4  
   Kuwait         1          1  
   Macedònia                 1  1  
   Mèxic   5    6    3  6    3  23  
   Països Baixos               1    1  
   Perú       1            1  
   Polònia               1    1  
   Portugal       1    3    1    5  
   República Dominicana   1          9      10  
   Sèrbia             1      1  
   Turquia             1  1    2  
   Veneçuela       1            1  
   Xile   2    1    3    2  1  9  
   Xina     2  3  4          9  
   Xipre         1          1  
  Total   17  7  32  21  50  71  45  43  286  
                       
                       
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total  
  Alemanya      1  1  15  3    1  21  
  Argentina        2  1        3  
  Armènia          1        1  
  Àustria          1  1      2  
  Bèlgica    1              1  
  Bolívia      1            1  
  Brasil          1  1      2  
  Canadà          1    1    2  
  Colòmbia  1      1  2      1  5  
  Costa Rica          1        1  
  Cuba                2  2  
  Egipte        1          1  
  Equador              1    1  
  Espanya  9  16  18  14  42  33  16  1  149  
  Estats Units d'Amèrica          1        1  
  Etiòpia                1  1  
  França    1    1  4  1      7  
  Grècia          2  2      4  
  Índia  3      2  7  2    1  15  
  Iran        4  2  1  4    11  
  Iraq        3          3  
  Irlanda          1  1      2  
  Itàlia    1  1  3  19  6      30  
  Jordània    1              1  
  Líban              1    1  
  Luxemburg            1      1  
  Mèxic  2  2  7  5  3  2  6    27  
  Montenegro          2        2  
  Nepal                1  1  
  Nigèria        2          2  
  Nova Zelanda                1  1  
  Països Baixos        1  2        3  
  Pakistan  1      1        1  3  
  Perú      1            1  
  Polònia        1  1        2  
  Portugal        1      1    2  
  Regne Unit          2        2  
  Romania          1        1  
  Rússia        1  1        2  
  Sèrbia          1    1  2  4  
  Suïssa          1        1  
  Turquia          4        4  
  Ucraïna            1      1  
  Uruguai        1          1  
  Veneçuela      3  1  1        5  
  Vietnam  1                1  
  Xile      2            2  
  Xina  3      3  4      2  12  
  Xipre          1        1  
  Total  20  22  34  49  125  55  31  14  350  
                       
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Alemanya  1    1  2  1            5  
  Andorra        1    1          2  
  Argentina        1  2  1  1      1  6  
  Armènia          1            1  
  Àustria      1                1  
  Bèlgica            1          1  
  Bielorrússia      1                1  
  Bolívia        2          1    3  
  Brasil    1  1    4  2          8  
  Colòmbia  3    1  4  1  5      2    16  
  Costa Rica    1      1        1    3  
  Croàcia        2              2  
  Egipte          1            1  
  El Salvador  1                    1  
  Emirats Àrabs Units            1          1  
  Equador  1      2  1        2    6  
  Espanya  17  37  29  40  30  50  9  19  6    237  
  Estats Units d'Amèrica      1  1              2  
  Filipines        1              1  
  França    1                  1  
  Grècia          1    1      2  4  
  Índia        1              1  
  Iran  2  1  1  2  7  5  1    1    20  
  Iraq                  1    1  
  Irlanda          1            1  
  Itàlia  3  5  3  4  2  8        2  27  
  Letònia                1      1  
  Marroc    1    1    1    1      4  
  Mauritània          1            1  
  Mèxic  1  1  10  2  1  4  1    3    23  
  Mongòlia            1          1  
  Pakistan      1              1  2  
  Panamà                  1    1  
  Perú        1    1      1    3  
  Polònia      2                2  
  Portugal          1      1      2  
  República Dominicana          1  3          4  
  República Txeca      1                1  
  Sèrbia          1            1  
  Síria                  1    1  
  Turquia  1    2      1        1  5  
  Veneçuela  1      1  1  1    1  2    7  
  Xile        1  1    1        3  
  Xina      1  2  2  3        1  9  
  Total  31  48  56  71  62  89  14  23  22  8  424  
                           
                                           
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering Total  
   Albània   1                                    1  
   Alemanya                 4        1        2  1    8  
   Algèria     1                            2      3  
   Andorra   1                              1      2  
   Argentina           1                  1          2  
   Bèlgica                           1            1  
   Bolívia   1                          1          2  
   Brasil   3                              1      4  
   Bulgària           2        1        3            6  
   Camerun     1                                  1  
   Colòmbia   1  6    3  2    1  3  1    1    1  1    17      37  
   Costa Rica                           1      1      2  
   Croàcia           1                            1  
   Egipte     1        1    1  1            1        5  
   El Salvador           1                            1  
   Equador   2  5  1      2  2  2  1    1        1  8      25  
   Espanya   45  40    17  27  20  9  31  34  16  18  5  12  18  5  35      332  
   Estats Units d'Amèrica     1                                  1  
   França     3                                1  4  
   Ghana                     1            1      2  
   Grècia                 1          1      1      3  
   Índia     2              2  1                1  6  
   Indonèsia     1                                  1  
   Iran   9  6  1  4    3    5  9  2  2  1  4    3  1    1  51  
   Iraq                             1          1  
   Itàlia     5    1  1  1    1  2  2  1    1  1    1    1  18  
   Macedònia                                     1  1  
   Malàisia         1    1                  1        3  
   Marroc                       1                1  
   Mèxic   14  9    5  3  4  1  2  1        5  1    19      64  
   Nigèria                 1                      1  
   Països Baixos     1                                  1  
   Pakistan     1        1    3  1  1  1                8  
   Perú   10        1                            11  
   Polònia         1                          1    2  
   Portugal                 1                      1  
   Regne Unit           1                            1  
   República Dominicana                   1          1    1      3  
   Rússia                           1  1          2  
   Sèrbia   2  1                                  3  
   Síria                       1                1  
   Tunísia                       2                2  
   Turquia     1        1              1          1  4  
   Uruguai                       1                1  
   Veneçuela   1  2              2        1      2      8  
   Xile   5    1                      1  1        8  
   Xina   4  1    1          2            1  1      10  
   Xipre                       1                1  
   Total    99  88    33  40  34  13  55  58  23  30  7  32  27  13  94  2  6  657  
                                           
                         
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Total  
  Albània              1      1  
  Alemanya  5          2        7  
  Algèria      1              1  
  Aràbia Saudita  1        1          2  
  Argentina            1        1  
  Bangladesh  2    1  2        1    6  
  Bèlgica          1          1  
  Bolívia            1        1  
  Brasil  3  1      1          5  
  Colòmbia  1  1  4      4        10  
  Comores        1            1  
  Croàcia            1  1      2  
  Cuba  2      3            5  
  Egipte      1  1    1    1    4  
  Equador  3  1  4  8    1        17  
  Espanya  45  22  54  10  11  47    1    190  
  Estats Units d'Amèrica  1                  1  
  Etiòpia        1    1        2  
  Finlàndia    1                1  
  França  1                  1  
  Grècia  5        1  13  1  2    22  
  Índia  2  1  4  1  1  1    1    11  
  Indonèsia          1          1  
  Iran  9  2  6  2  5  7        31  
  Iraq            1        1  
  Irlanda  1                  1  
  Itàlia  5    2  4  1  2      1  15  
  Jordània        1            1  
  Líban  1          1        2  
  Macedònia              1  2    3  
  Mèxic  7  4  5  9  4  4        33  
  Mongòlia              1      1  
  Nepal            1        1  
  Nigèria        1            1  
  Pakistan  1      2    1  1  1    6  
  Panamà  1      1            2  
  Paraguai    1                1  
  Perú      1              1  
  Polònia  1    1              2  
  Portugal  1    1        2      4  
  Regne Unit    1                1  
  República Dominicana  1                  1  
  Romania  1    1  1            3  
  Rússia                1    1  
  Sèrbia  11      1        1    13  
  Síria  1          1        2  
  Sri Lanka              1      1  
  Tunísia  1              1    2  
  Turquia  5                  5  
  Uruguai        1            1  
  Veneçuela      1              1  
  Vietnam  1          1        2  
  Xile  1                  1  
  Xina  2    1      4        7  
  Total  122  35  88  50  27  96  9  12  1  440  
                         
                 
  País Arquitectura, Urbanisme i Edificació Ciències Enginyeria Civil Enginyeria de les TIC Enginyeria Industrial Total general  
  Albània        1  1  2  
  Alemanya  1  21  5  7  8  42  
  Algèria        1  3  4  
  Andorra      2    2  4  
  Aràbia Saudita  5      2    7  
  Argentina    3  6  1  2  12  
  Armènia    1  1      2  
  Àustria    2  1      3  
  Bangladesh        6    6  
  Bèlgica    1  1  1  1  4  
  Bielorrússia      1      1  
  Bolívia  1  1  3  1  2  8  
  Bòsnia i Hercegovina  1          1  
  Brasil  10  2  8  5  4  29  
  Bulgària          6  6  
  Camerun          1  1  
  Canadà    2        2  
  Colòmbia  19  5  16  10  37  87  
  Comores        1    1  
  Corea del Sud  1          1  
  Costa Rica    1  3    2  6  
  Croàcia      2  2  1  5  
  Cuba    2    5    7  
  Egipte    1  1  4  5  11  
  El Salvador      1    1  2  
  Emirats Àrabs Units      1      1  
  Equador  23  1  6  17  25  72  
  Eslovènia  1          1  
  Espanya  131  149  237  190  332  1.039  
  Estats Units d'Amèrica  2  1  2  1  1  7  
  Etiòpia    1    2    3  
  Filipines      1      1  
  Finlàndia  1      1    2  
  França  1  7  1  1  4  14  
  Ghana          2  2  
  Grècia  4  4  4  22  3  37  
  Índia    15  1  11  6  33  
  Indonèsia        1  1  2  
  Iran  15  11  20  31  51  128  
  Iraq    3  1  1  1  6  
  Irlanda    2  1  1    4  
  Itàlia  4  30  27  15  18  94  
  Jordània    1    1    2  
  Kuwait  1          1  
  Letònia      1      1  
  Líban    1    2    3  
  Luxemburg    1        1  
  Macedònia  1      3  1  5  
  Malàisia          3  3  
  Marroc      4    1  5  
  Mauritània      1      1  
  Mèxic  23  27  23  33  64  170  
  Mongòlia      1  1    2  
  Montenegro    2        2  
  Nepal    1    1    2  
  Nigèria    2    1  1  4  
  Nova Zelanda    1        1  
  Països Baixos  1  3      1  5  
  Pakistan    3  2  6  8  19  
  Panamà      1  2    3  
  Paraguai        1    1  
  Perú  1  1  3  1  11  17  
  Polònia  1  2  2  2  2  9  
  Portugal  5  2  2  4  1  14  
  Regne Unit    2    1  1  4  
  República Dominicana  10    4  1  3  18  
  República Txeca      1      1  
  Romania    1    3    4  
  Rússia    2    1  2  5  
  Sèrbia  1  4  1  13  3  22  
  Síria      1  2  1  4  
  Sri Lanka        1    1  
  Suïssa    1        1  
  Tunísia        2  2  4  
  Turquia  2  4  5  5  4  20  
  Ucraïna    1        1  
  Uruguai    1    1  1  3  
  Veneçuela  1  5  7  1  8  22  
  Vietnam    1    2    3  
  Xile  9  2  3  1  8  23  
  Xina  9  12  9  7  10  47  
  Xipre  1  1      1  3  
  Total general  286  350  424  440  657  2.157