UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.4 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per nacionalitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                       
  Programa Espanya UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  8  2  -  -  12  -  1  -  23  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  9  -  -  -  3  -  6  -  18  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  12  4  -  -  17  -  6  -  39  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  6  -  1  -  -  -  4  -  11  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  60  7  4  -  31  1  4  -  107  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  27  3  1  -  22  -  4  -  57  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  24  8  1  -  16  -  1  -  50  
  Doctorat en Urbanisme  22  3  -  -  15  -  1  -  41  
  Total  168  27  7  -  116  1  27  -  346  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  9  -  -  -  3  -  6  -  18  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  18  2  -  -  2  -  1  -  23  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  17  -  -  -  13  -  2  -  32  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  15  10  -  3  8  -  16  -  52  
  Doctorat en Fotònica  32  47  7  -  10  1  9  -  106  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  30  6  2  -  2  -  4  -  44  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  15  -  -  1  8  1  4  -  29  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  1  2  2  4  -  6  1  17  
  Total  137  66  11  6  50  2  48  1  321  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  22  7  1  -  12  -  1  -  43  
  Doctorat en Ciències del Mar  37  11  -  1  -  -  1  -  50  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  6  -  -  -  11  -  2  -  19  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  27  4  2  -  7  2  -  -  42  
  Doctorat en Enginyeria Civil  42  2  2  1  16  1  6  -  70  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  31  5  2  1  15  -  5  -  59  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  50  8  2  1  24  -  8  -  93  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  18  2  -  -  5  -  1  -  26  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  20  1  1  -  4  -  -  -  26  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  -  1  1  -  -  -  5  -  7  
  Total  253  41  11  4  94  3  29  -  435  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  50  18  20  3  14  1  27  -  133  
  Doctorat en Computació  26  1  -  -  9  -  5  -  41  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  61  7  1  2  18  -  14  -  103  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  11  4  2  -  16  -  7  -  40  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  18  6  -  -  5  -  9  -  38  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  53  17  3  2  15  -  16  -  106  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  3  1  -  -  -  6  -  10  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  2  1  3  2  -  -  5  -  13  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  1  1  -  -  -  2  -  4  
  Total  221  58  31  9  77  1  91  -  488  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  54  2  2  1  35  -  17  -  111  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  42  6  1  3  26  1  7  -  86  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  15  4  -  -  10  -  7  -  36  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  35  4  1  -  7  -  1  -  48  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  25  1  1  2  6  -  8  -  43  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  27  2  -  -  20  1  1  -  51  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  38  7  -  -  6  -  8  -  59  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  19  2  -  1  1  -  3  -  26  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  11  2  1  -  3  -  4  -  21  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  8  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  39  1  -  1  12  -  10  -  63  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  13  6  2  -  7  -  2  -  30  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  22  1  -  -  5  -  2  -  30  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  4  -  -  1  3  -  5  -  13  
  Doctorat en Sostenibilitat  40  9  1  1  44  -  2  -  97  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  1  -  -  -  -  2  -  3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  -  3  1  1  -  -  2  -  7  
  Total  392  51  10  11  185  2  81  -  732  
  Total UPC  1.171  243  70  30  522  9  276  1  2.322  
                       
                       
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total  
  Aràbia Saudita  1  1  3  -  -  -  -  -  5  
  Argentina  1  -  -  -  3  -  -  4  8  
  Bolívia  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Bòsnia i Hercegovina  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Brasil  4  1  -  -  3  -  2  2  12  
  Colòmbia  -  1  4  -  2  5  7  4  23  
  Corea del Sud  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Equador  2  -  3  -  7  4  2  2  20  
  Eslovènia  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Espanya  8  9  12  6  60  27  24  22  168  
  Estats Units d'Amèrica  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  França  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Grècia  -  -  -  -  2  -  2  1  5  
  Iran  -  2  2  1  2  4  1  1  13  
  Israel  -  -  -  -  2  -  -  -  2  
  Itàlia  2  -  2  -  3  3  1  1  12  
  Kuwait  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Mèxic  3  1  7  -  8  6  1  1  27  
  Països Baixos  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Paraguai  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Perú  -  -  1  -  -  -  1  -  2  
  Polònia  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Portugal  -  -  2  -  1  -  2  -  5  
  Regne Unit  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  República Dominicana  1  -  -  -  -  6  -  -  7  
  Sèrbia  -  -  -  -  3  1  -  -  4  
  Turquia  -  -  -  1  1  -  -  -  2  
  Veneçuela  -  -  1  -  1  -  -  -  2  
  Xile  1  -  -  -  6  1  3  2  13  
  Xina  -  3  1  1  -  -  -  -  5  
  Total   23  18  39  11  107  57  50  41  346  
                       
                       
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total  
  Alemanya  -  -  -  -  15  1  -  1  17  
  Argentina  -  -  -  2  1  -  -  -  3  
  Armènia  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Àustria  -  -  -  -  1  1  -  -  2  
  Bèlgica  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Bolívia  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Brasil  -  -  -  -  1  1  -  -  2  
  Canadà  -  -  -  -  1  -  1  -  2  
  Colòmbia  1  -  1  2  3  -  -  1  8  
  Costa Rica  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Cuba  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  Egipte  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Equador  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Espanya  9  18  17  15  32  30  15  1  137  
  Etiòpia  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Filipines  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  França  -  1  -  1  4  1  -  -  7  
  Grècia  -  -  -  1  1  1  -  -  3  
  Guatemala  -  -  -  -  -  -  2  -  2  
  Índia  2  -  -  5  4  1  -  2  14  
  Iran  1  -  2  4  1  2  2  -  12  
  Iraq  -  -  -  3  -  -  -  -  3  
  Itàlia  -  -  -  5  18  2  -  -  25  
  Jordània  -  1  -  1  -  -  -  -  2  
  Líban  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Mèxic  2  2  7  3  3  1  5  1  24  
  Montenegro  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Nepal  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Nigèria  -  -  -  2  -  -  -  -  2  
  Nova Zelanda  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Països Baixos  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Pakistan  -  -  -  1  -  -  -  1  2  
  Polònia  -  -  -  1  1  -  -  -  2  
  Portugal  -  -  -  1  1  -  -  -  2  
  Regne Unit  -  -  -  -  3  -  -  -  3  
  Romania  -  -  -  1  1  -  -  -  2  
  Rússia  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Sèrbia  -  -  -  -  1  1  -  2  4  
  Suïssa  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Taiwan  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Tanzània (Zanzibar)  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Turquia  -  -  -  -  2  -  -  -  2  
  Ucraïna  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Veneçuela  -  -  3  1  1  -  -  -  5  
  Xile  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Xina  3  -  -  2  3  1  1  2  12  
  Xipre  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Total  18  23  32  52  106  44  29  17  321  
                       
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Alemanya  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  3  
  Andorra  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  2  
  Argentina  -  -  -  -  2  -  3  2  -  -  7  
  Armènia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Bèlgica  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Bolívia  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  
  Brasil  -  -  -  -  -  6  2  -  -  -  8  
  Colòmbia  6  -  4  2  4  1  5  -  -  -  22  
  Costa Rica  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  2  
  Croàcia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Egipte  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  El Salvador  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Emirats Àrabs Units  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Equador  1  -  2  -  2  1  -  -  -  -  6  
  Espanya  22  37  6  27  42  31  50  18  20  -  253  
  Estats Units d'Amèrica  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  3  
  Filipines  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  França  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Grècia  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  2  
  Índia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  3  
  Iran  1  1  1  -  1  4  3  1  -  -  12  
  Irlanda  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Itàlia  4  7  -  2  2  2  7  1  -  -  25  
  Marroc  -  1  -  -  1  -  1  -  -  -  3  
  Mèxic  1  -  2  5  2  2  7  2  -  -  21  
  Mongòlia  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Nicaragua  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Pakistan  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Perú  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  2  
  Portugal  -  1  -  -  -  1  -  -  1  -  3  
  República Dominicana  1  -  -  -  1  1  4  -  -  -  7  
  Romania  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Sèrbia  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  
  Síria  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Suècia  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
  Turquia  1  -  -  1  -  -  1  -  1  1  5  
  Veneçuela  1  -  2  -  1  1  2  -  3  -  10  
  Xile  1  -  -  -  1  1  -  1  1  -  5  
  Xina  -  -  -  -  3  1  3  -  -  2  9  
  Total  43  50  19  42  70  59  93  26  26  7  435  
                           
                                         
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering Total  
   Albània   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Alemanya   -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  2  -  1  7  
   Algèria   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
   Andorra   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
   Aràbia Saudita   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Argentina   1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
   Bangladesh   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
   Bèlgica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   Bolívia   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  3  
   Botswana   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Brasil   3  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  6  
   Bulgària   -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  5  
   Camerun   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Cisjordània i Gaza   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Colòmbia   2  7  4  1  -  2  3  3  -  1  -  1  1  1  14  -  -  40  
   Costa Rica   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
   Croàcia   -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Egipte   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  
   El Salvador   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Equador   1  5  -  -  2  5  2  -  -  1  -  -  -  -  9  -  -  25  
   Espanya   54  42  15  35  25  27  38  39  19  11  8  13  22  4  40  -  -  392  
   Estats Units d'Amèrica   -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   França   1  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  7  
   Ghana   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Grècia   -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  4  
   Índia   -  1  -  1  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  6  
   Iran   11  3  5  -  4  1  5  5  1  2  -  2  -  3  1  1  -  44  
   Iraq   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Itàlia   1  3  1  1  1  2  1  -  2  1  -  1  1  -  5  -  1  21  
   Malàisia   -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  3  
   Marroc   1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  
   Mèxic   9  11  3  2  3  6  1  5  -  -  -  5  1  -  17  -  -  63  
   Països Baixos   -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Pakistan   -  2  -  -  1  -  3  2  1  1  -  -  -  -  -  1  -  11  
   Panamà   -  -  -  1  -  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
   Perú   12  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  
   Polònia   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  
   Portugal   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Puerto Rico   -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   Regne Unit   -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   República Dominicana   -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
   Rússia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   Síria   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Tunísia   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Turquia   -  1  -  -  1  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1  5  
   Veneçuela   1  2  2  -  -  1  -  2  -  1  -  1  -  -  1  -  -  11  
   Xile   5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  7  
   Xina   5  1  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  1  1  -  -  1  12  
   Xipre   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Total    111  86  36  48  43  51  59  63  26  21  8  30  30  13  97  3  7  732  
                                         
                         
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Total  
  Albània  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  
  Alemanya  2  -  -  1  2  2  -  -  -  7  
  Algèria  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Aràbia Saudita  1  1  -  -  1  -  -  -  -  3  
  Argentina  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Bangladesh  2  -  1  1  -  -  -  1  -  5  
  Bèlgica  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Bolívia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Brasil  3  1  -  -  1  -  -  -  -  5  
  Colòmbia  -  1  5  1  -  4  -  -  -  11  
  Croàcia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Cuba  1  -  -  2  -  -  -  -  -  3  
  Egipte  -  -  1  -  -  -  -  1  -  2  
  Equador  3  1  4  5  -  1  -  -  -  14  
  Espanya  50  26  61  11  18  53  -  2  -  221  
  Estats Units d'Amèrica  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Etiòpia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  França  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  
  Grècia  5  -  -  -  1  13  1  1  -  21  
  Índia  5  1  4  -  1  1  1  1  -  14  
  Indonèsia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Iran  11  3  8  3  6  7  1  -  -  39  
  Irlanda  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Itàlia  4  -  2  3  2  2  -  -  1  14  
  Líban  1  -  -  1  -  1  -  -  -  3  
  Macedònia  -  -  -  -  -  -  1  2  -  3  
  Mèxic  5  5  7  6  4  8  -  -  -  35  
  Nepal  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Pakistan  1  -  -  2  -  1  2  1  1  8  
  Panamà  1  -  -  1  -  -  -  -  -  2  
  Paraguai  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Polònia  3  -  2  -  -  -  -  -  -  5  
  Portugal  1  -  1  -  -  -  2  -  -  4  
  Regne Unit  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  República Dominicana  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Romania  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Sèrbia  17  -  -  2  -  -  -  2  1  22  
  Síria  2  -  -  -  -  1  -  -  -  3  
  Sri Lanka  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Suïssa  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Tunísia  3  -  -  -  -  -  -  1  -  4  
  Turquia  3  -  -  -  -  1  -  -  -  4  
  Ucraïna  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Uruguai  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Veneçuela  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  
  Vietnam  1  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
  Xina  3  -  1  -  -  5  -  -  -  9  
  Total  133  41  103  40  38  106  10  13  4  488  
                         

L'arxiu associat a aquest indicador no existeix.