UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.4 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per nacionalitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                       
  Programa Espanya UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  7  1      6        14  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  11  1      16  1  4    33  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  17  4      1    5    27  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  27  8      14  1  1    51  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  33  4  3    25    11    76  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  25  1      12    2    40  
  Doctorat en Urbanisme  24  3      11  1  3    42  
  Total  144  22  3  -  85  3  26  -  283  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  15  2  1    3    9    30  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  17  2      2        21  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  22  3      12    1    38  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  24  6  1  1  8    12    52  
  Doctorat en Fotònica  55  48  8    6    17    134  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  36  13  1    3    4    57  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  14  2  1    6  1  5    29  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  6    2  2      2  1  13  
  Total  189  76  14  3  40  1  50  1  374  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  17  3  1    5    1    27  
  Doctorat en Ciències del Mar  36  6    1  5    2    50  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  32  6  2    13  1  2    56  
  Doctorat en Enginyeria Civil  41  7      13  1  5    67  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  37  7  3  2  10    16    75  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  52  8  1    17    7    85  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  13  1      2        16  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  22  2              24  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  10        8        18  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1    1  1      5    8  
  Total  261  40  8  4  73  2  38  -  426  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  61  16  12  2  17  1  17    126  
  Doctorat en Bioinformàtica  1                  
  Doctorat en Computació  23  2      8    3    36  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  49  3    1  11    9    73  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  16  4    6  20    7    53  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  22  1      4    5    32  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  66  13  1  3  10    13    106  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  1    2          3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  1  1        2    4  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  6  2    2      3    13  
  Total  244  43  14  16  70  1  59  -  446  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  52    3    21    16    92  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  44  6  1  3  13  1  13    81  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  2        2        4  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  24  3      8    9    44  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  33  2  1    3        39  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  29  2    2  6    8    47  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  1                1  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  39  5  1  2  5    7    59  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  41  4    1  7    14    67  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  19  2    1      4    26  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  17  3  1  2  2    4    29  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  8  1          1    10  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  17  4  1    5    6    33  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  16  2  1    5    2    26  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  5      1  1    2    9  
  Doctorat en Sostenibilitat  43  2  2  3  44    6    100  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  -  2  2        2    6  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  2      2        4  
  Total  390  40  13  15  124  1  94  -  677  
  Total UPC  1.228  221  52  38  392  8  267  1  2.207  
  Dades a abril de 2019                    
                     
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total  
   Arabia Saudita   1  2            3  
   Argentina           1      1  
   Bolivia     1            1  
   Brasil   2        1  1  2  6  
   Colombia     3  1  1  6  7  1  19  
   Corea del Sud       1        1  2  
   Equador   2  3  1  7  4  2  6  25  
   Eslovenia               1  1  
   Espanya   3  6  14  24  27  18  21  113  
   Estats Units d'America     1    1      1  3  
   Finlandia         1        1  
   Franca       1  1        2  
   Grecia         2    1  1  4  
   Iran     2    2  14  2  1  21  
   Italia     1  3  2  2  1    9  
   Kuwait       1          1  
   Macedonia               1  1  
   Mexic   4  7    3  10  1  3  28  
   Paisos Baixos             1    1  
   Peru     2          1  3  
   Polonia             1    1  
   Portugal         3    1    4  
   Republica Dominicana           7      7  
   Russia           1      1  
   Serbia           1      1  
   Turquia           1  1    2  
   Venecuela     1            1  
   Xile   2  1    3    2  1  9  
   Xina     3  4  1  1  1  1  11  
   Xipre       1          1  
  Total   14  33  27  51  76  40  42  283  
                     
                       
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total  
  Alemanya        1  10  3    1  15  
  Argentina        2  1        3  
  Armènia          1        1  
  Àustria          2        2  
  Bangladesh          1        1  
  Bolívia      1            1  
  Brasil          1  1      2  
  Canadà              1    1  
  Colòmbia  2      1  1      1  5  
  Cuba      1          1  2  
  Egipte        1          1  
  Equador      1        1    2  
  Espanya  14  16  20  19  43  33  15  1  161  
  Etiòpia                1  1  
  Filipines          1        1  
  França    1    1  4  2      8  
  Grècia          3  2      5  
  Hongria  1                1  
  Índia  3        9  3    1  16  
  Iran  1      6  2  1  4    14  
  Iraq        3          3  
  Irlanda          1  1      2  
  Itàlia    1  2  2  24  6      35  
  Jordània    1              1  
  Líban              1    1  
  Luxemburg            1      1  
  Macedònia      1            1  
  Mèxic  2  2  7  7  3  2  5    28  
  Montenegro          2        2  
  Nepal                1  1  
  Nigèria        1          1  
  Nova Zelanda                1  1  
  Països Baixos        1  2        3  
  Pakistan  1      1  1  1    1  5  
  Polònia          1        1  
  Portugal        1  3    1    5  
  Regne Unit          1        1  
  Romania          1        1  
  Rússia        1  1        2  
  Sèrbia          1    1  2  4  
  Suïssa          2        2  
  Taiwan          1        1  
  Turquia  1        4        5  
  Ucraïna          1  1      2  
  Uruguai        1          1  
  Veneçuela      3    1        4  
  Vietnam  1                1  
  Xile      2            2  
  Xina  4      3  4      2  13  
  Xipre          1        1  
  Total  30  21  38  52  134  57  29  13  374  
                       
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Afganistan                    1  1  
  Alemanya  1    1  2  1            5  
  Andorra            1          1  
  Argentina        1  2  1  1        5  
  Armenia          1            1  
  Austria      1                1  
  Belgica    1        1          2  
  Bielorrussia      1                1  
  Bolivia        1    1      1    3  
  Brasil      1  1  5  2          9  
  Colombia  2    1  3    6      2    14  
  Corea del Sud        1              1  
  Costa Rica    1      1            2  
  Egipte          1          1  2  
  El Salvador  1      1              2  
  Emirats Arabs Units            1          1  
  Equador  2      2  1        2    7  
  Espanya  14  34  30  37  31  45  11  20  7    229  
  Estats Units d'America      1  1              2  
  Filipines        1              1  
  Franca    1        1          2  
  Grecia          1  1  1        3  
  India    1  1              2  4  
  Iran  2  2  1  2  11  4  1    2  1  26  
  Irlanda          1            1  
  Italia  2  4  3  5  3  7          24  
  Letonia                1      1  
  Macedonia          1            1  
  Marroc    1            1      2  
  Mauritania          1            1  
  Mexic  1  3  10  2  1  4  1    2    24  
  Peru      1  2    1      1    5  
  Polonia    1                  1  
  Portugal          1      1      2  
  Republica Dominicana          2  3          5  
  Republica Txeca      1                1  
  Russia          1            1  
  Serbia          1            1  
  Suecia          1            1  
  Turquia  1    2      1        1  5  
  Ucraina                    1  1  
  Venecuela  1      2  1      1  1    6  
  Xile    1    1  1    1        4  
  Xina      1  2  5  5        1  14  
  Total  27  50  56  67  75  85  16  24  18  8  426  
                           
                                           
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services Total  
   Alemanya                 4        1        2    1  8  
   Algeria     1                            2      3  
   Andorra   1                              2      3  
   Argentina           1        1                    2  
   Bangladesh                                 1      1  
   Belgica                           1            1  
   Bolivia   1              1            1          3  
   Brasil   2                              1      3  
   Bulgaria                   1        2            3  
   Camerun     1                                  1  
   Colombia   1  4    2  2  1    3  1        1  1    15      31  
   Costa Rica                           1      1      2  
   Croacia           1                            1  
   Egipte     1        1    1  1            1        5  
   El Salvador           1                            1  
   Equador   1  6        2    2  1    1          9      22  
   Espanya   45  33  1  20  28  24  1  31  36  19  17  8  14  16  5  31      329  
   Estats Units d'America     1                                  1  
   Franca     3    2                          1    6  
   Ghana                     1            1      2  
   Grecia                 1          1      1      3  
   Hondures                                     1  1  
   India     1            2  2                1    6  
   Indonesia     1    1                              2  
   Iran   15  8  1  5    5    5  12  3  2  1  5  1  2  4      69  
   Iraq                             1          1  
   Italia     3    1    2    1  2  2  1    1  2    2  1    18  
   Liban                                 1      1  
   Malaisia         1    1                          2  
   Marroc                       1          1      2  
   Mexic   9  9    6  3  5    3  1        3  1    23    1  64  
   Nigeria                 1                      1  
   Paisos Baixos     1                                  1  
   Pakistan     1        1    2    1  1    1            7  
   Peru   6        1        1                    8  
   Polonia         1  1                          1  3  
   Regne Unit     1      1                            2  
   Republica Dominicana                   1          1          2  
   Romania                   1                    1  
   Russia                       1    1  1          3  
   Serbia   3  1            1                      5  
   Tunisia             1    1      2                4  
   Turquia             1              1        2    4  
   Uruguai                       1                1  
   Venecuela     1    2    1      2        1      2      9  
   Xile   4  1  2                      1  1        9  
   Xina   4  3    3    2      4    1          1  1    19  
   Xipre                       1                1  
   Total    92  81  4  44  39  47  1  59  67  26  29  10  33  26  9  100  6  4  677  
                                           
                           
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Bioinformàtica Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI Total  
  Alemanya  5          1  1        7  
  Arabia Saudita  1          1          2  
  Argentina              1        1  
  Bangladesh  3        2          1  6  
  Belgica            1          1  
  Bolivia              1        1  
  Brasil  4    1        1        6  
  Canada              1        1  
  Colombia  1    1  3      4        9  
  Comores          1            1  
  Croacia              1    1    2  
  Cuba  1        5            6  
  Egipte  1      1  2    2      1  7  
  Equador  3    2  3  9  1          18  
  Espanya  45  1  22  43  11  15  56      1  194  
  Estats Units d'America  1                    1  
  Etiopia          1      1    1  3  
  Finlandia      1                1  
  Franca  1                    1  
  Grecia  4      1    1  12      2  20  
  India  2    1  3  2          2  10  
  Indonesia            2          2  
  Iran  11    2  8  3  4  6        34  
  Iraq  1            1        2  
  Irlanda  1                    1  
  Italia  7      2  3  1  3  1      17  
  Jordania          1            1  
  Kenya  1              1      2  
  Liban  1        1    1        3  
  Macedonia                    1  1  
  Mexic  7    3  3  7  4  3        27  
  Mongolia                  1    1  
  Nepal              1        1  
  Nigeria  1        1            2  
  Pakistan  1            1    1  2  5  
  Panama  1        1            2  
  Paraguai      1        1        2  
  Peru        1              1  
  Polonia  1    1  1      1        4  
  Portugal  1                1    2  
  Regne Unit      1                1  
  Republica Dominicana  1                    1  
  Romania  1        1            2  
  Russia                    1  1  
  Serbia  7                    7  
  Siria  1            2        3  
  Suissa            1          1  
  Tunisia                    1  1  
  Turquia  6                    6  
  Uganda          1            1  
  Uruguai          1            1  
  Venecuela        2              2  
  Vietnam              1        1  
  Xile  2                    2  
  Xina  2      2      5        9  
  Total  126  1  36  73  53  32  106  3  4  13  447  
                           
                 
  País Arquitectura, Urbanisme i Edificació Ciències Enginyeria Civil Enginyeria de les TIC Enginyeria Industrial Total general  
  Afganistan      1      1  
  Alemanya    15  5  7  8  35  
  Algeria          3  3  
  Andorra      1    3  4  
  Arabia Saudita  3      2    5  
  Argentina  1  3  5  1  2  12  
  Armenia    1  1      2  
  Austria    2  1      3  
  Bangladesh    1    6  1  8  
  Belgica      2  1  1  4  
  Bielorrussia      1      1  
  Bolivia  1  1  3  1  3  9  
  Brasil  6  2  9  6  3  26  
  Bulgaria          3  3  
  Camerun          1  1  
  Canada    1    1    2  
  Colombia  19  5  14  9  31  78  
  Comores        1    1  
  Corea del Sud  2    1      3  
  Costa Rica      2    2  4  
  Croacia        2  1  3  
  Cuba    2    6    8  
  Egipte    1  2  7  5  15  
  El Salvador      2    1  3  
  Emirats Arabs Units      1      1  
  Equador  25  2  7  18  22  74  
  Eslovenia  1          1  
  Espanya  113  161  229  194  329  1.026  
  Estats Units d'America  3    2  1  1  7  
  Etiopia    1    3    4  
  Filipines    1  1      2  
  Finlandia  1      1    2  
  Franca  2  8  2  1  6  19  
  Ghana          2  2  
  Grecia  4  5  3  20  3  35  
  Hondures          1  1  
  Hongria    1        1  
  India    16  4  10  6  36  
  Indonesia        2  2  4  
  Iran  21  14  26  34  69  164  
  Iraq    3    2  1  6  
  Irlanda    2  1  1    4  
  Italia  9  35  24  17  18  103  
  Jordania    1    1    2  
  Kenya        2    2  
  Kuwait  1          1  
  Letonia      1      1  
  Liban    1    3  1  5  
  Luxemburg    1        1  
  Macedonia  1  1  1  1    4  
  Malaisia          2  2  
  Marroc      2    2  4  
  Mauritania      1      1  
  Mexic  28  28  24  27  64  171  
  Mongolia        1    1  
  Montenegro    2        2  
  Nepal    1    1    2  
  Nigeria    1    2  1  4  
  Nova Zelanda    1        1  
  Paisos Baixos  1  3      1  5  
  Pakistan    5    5  7  17  
  Panama        2    2  
  Paraguai        2    2  
  Peru  3    5  1  8  17  
  Polonia  1  1  1  4  3  10  
  Portugal  4  5  2  2    13  
  Regne Unit    1    1  2  4  
  Republica Dominicana  7    5  1  2  15  
  Republica Txeca      1      1  
  Romania    1    2  1  4  
  Russia  1  2  1  1  3  8  
  Serbia  1  4  1  7  5  18  
  Siria        3    3  
  Suecia      1      1  
  Suissa    2    1    3  
  Taiwan    1        1  
  Tunisia        1  4  5  
  Turquia  2  5  5  6  4  22  
  Ucraina    2  1      3  
  Uganda        1    1  
  Uruguai    1    1  1  3  
  Venecuela  1  4  6  2  9  22  
  Vietnam    1    1    2  
  Xile  9  2  4  2  9  26  
  Xina  11  13  14  9  19  66  
  Xipre  1  1      1  3  
  Total general  283  374  426  447  677  2.207  
  Dades a abril de 2019