UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.3 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per residència familiar

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la procedència del domicili familiar a Catalunya, resta d'Espanya o estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                         
  Programa de Doctorat Catalunya Espanya Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  7    1      6        14  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  11          17  1  4    33  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  13  4  2      3    5    27  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  23  4  7      16    1    51  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  28  5  1  5    26    11    76  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  17  8  1      12    2    40  
  Doctorat en Urbanisme  21  3  1  1    12  1  3    42  
  TOTAL  120  24  13  6  -  92  2  26  -  283  
  CIÈNCIES                      
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  13  2  1  1    3    10    30  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  14  3  2      2        21  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  18  4  2  1    12    1    38  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  21  3  5  1  1  8    13    52  
  Doctorat en Fotònica  35  20  46  8    8    17    134  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  27  9  12  1    3    5    57  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  13  1  1  1    7  1  5    29  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  6    1  2  1      2  1  13  
  TOTAL  147  42  70  15  2  43  1  53  1  374  
  ENGINYERIA CIVIL                      
  Doctorat en Anàlisi Estructural  15  2  3  1    4  1  1    27  
  Doctorat en Ciències del Mar  25  11  6    1  5    2    50  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  26  6  6  2    13  1  2    56  
  Doctorat en Enginyeria Civil  36  5  5      15  1  5    67  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  33  4  6  4  2  10    16    75  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  47  5  7  1    18    7    85  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  8  5  1      2        16  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  16  6  2              24  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  6  4        8        18  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1      1  1      5    8  
  TOTAL  213  48  36  9  4  75  3  38  -  426  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  46  6    3    21    16    92  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  37  7  7  1  2  14  1  12    81  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  2          2        4  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  21  3  3      8    9    44  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  31  2  2  1    3        39  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  24  5  2    2  6    8    47  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  1                  1  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  37  2  6  2  1  5    6    59  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  39  2  3    1  8    14    67  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  15  4  2    1      4    26  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  17    3  1  2  2    4    29  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  8    1          1    10  
  ctorat en Polímers i Biopolímers  14  3  4  1    5    6    33  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  14  2  2  1    5    2    26  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  2  3      1  1    2    9  
  Doctorat en Sostenibilitat  39  4  2  2  3  44    6    100  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering      4  1        1    6  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services      4              4  
  TOTAL  347  43  45  13  13  124  1  91  -  677  
  ENGINYERIA DE LES TIC                      
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  49  12  17  12  2  17  2  15    126  
  Doctorat en Bioinformàtica  1                  1  
  Doctorat en Computació  20  3  2      8    3    36  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  43  6  2    1  12    9    73  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  14  2  4    6  19  1  7    53  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  19  3        4  1  5    32  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  56  10  13  1  3  10    13    106  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments      1    2          3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing      1  1        2    4  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  6    3    1      3    13  
  TOTAL  208  36  43  14  15  70  4  57  -  447  
   TOTAL UPC   1.035  193  207  57  34  404  11  265  1  2.207  
  Dades a abril de 2019                      
                   
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total
   Alemanya         1        1
   Andorra           1      1
   Arabia Saudita     1            1
   Argentina           1      1
   Brasil   2        1  1  1  5
   Canada               1  1
   Colombia     3  1  2  6  7  1  20
   Corea del Sud       1          1
   El Salvador         1        1
   Equador   1  3  1  7  3  2  5  22
   Espanya   7  11  17  27  33  25  24  144
   Estats Units d'America     1            1
   Finlandia         1        1
   Grecia         1    1  1  3
   Iran           11  1  1  13
   Italia       2  2  1      5
   Kuwait       1          1
   Macedonia               1  1
   Mexic   1  6    3  9  1  3  23
   Peru     2  1          3
   Portugal         2        2
   Puerto Rico               1  1
   Regne Unit   1              1
   Republica Dominicana           6      6
   Russia           1      1
   Serbia           1    1  2
   Suissa           1      1
   Turquia           1      1
   Venecuela     1            1
   Xile   2  2    3    1  1  9
   Xina     3  3  1    1  1  9
  Total  14 33 27 51 76 40 42 283
                     
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total
   Alemanya         1  8  2      11
   Andorra       1            1
   Argentina         1  1        2
   Àustria           2        2
   Bangladesh           1        1
   Bèlgica           1        1
   Brasil           2  1      3
   Canadà               1    1
   Colòmbia   2      1          3
   Egipte         1          1
   Emirats Àrabs Units             1      1
   Equador       1        2    3
   Espanya   15  17  22  24  55  35  14  6  188
   Filipines           1        1
   França     1    1  2  1    1  6
   Grècia           2  2      4
   Hongria   1                1
   Índia   3      1  9  3    1  17
   Iran   1      5  1    4    11
   Iraq         3          3
   Irlanda           1  1      2
   Itàlia     1  2  1  23  5      32
   Líban               1    1
   Luxemburg             1      1
   Macedònia       1            1
   Mèxic   1  2  7  5  4  2  5    26
   Montenegro           1        1
   Nepal                 1  1
   Nova Zelanda                 1  1
   Països Baixos         1  2  1      4
   Pakistan   1      1  1  1      4
   Polònia           1        1
   Portugal         1  2    1    4
   Regne Unit           1        1
   Rússia         1  1        2
   Sèrbia           2    1  2  5
   Suïssa           1        1
   Taiwan           1        1
   Turquia   1        2        3
   Ucraïna           1  1      2
   Uruguai         1          1
   Veneçuela       2    1        3
   Vietnam   1                1
   Xile       2            2
   Xina   4      3  3      1  11
   Xipre           1        1
  Total  30 21 38 52 134 57 29 13 374
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Afganistan                    1  1  
  Alemanya  1    1  2  1            5  
  Andorra            1          1  
  Argentina        1  2  2  1        6  
  Armenia          1            1  
  Austria      1                1  
  Belgica    1                  1  
  Bielorrussia      1                1  
  Bolivia        1    1      1    3  
  Bosnia i Hercegovina          1            1  
  Brasil      1  1  5  2          9  
  Colombia  1    1  4    5      2    13  
  Corea del Sud        1              1  
  Costa Rica    1                  1  
  Egipte          1          1  2  
  El Salvador        1              1  
  Emirats Arabs Units            1          1  
  Equador  2      2  1        2    7  
  Espanya  17  36  32  41  37  52  13  22  10  1  261  
  Estats Units d'America  1    1  1              3  
  Filipines        1              1  
  Franca    1        1          2  
  Grecia            1  1        2  
  India      1              2  3  
  Iran  1  2  1  2  11  1        1  19  
  Irlanda          1            1  
  Italia  2  2  3  3  3  5          18  
  Letonia                1      1  
  Macedonia          1            1  
  Marroc    1                  1  
  Maurici          1            1  
  Mexic    3  10  2    5  1    2    23  
  Peru      1  1              2  
  Polonia    1                  1  
  Portugal          1      1      2  
  Regne Unit    1                  1  
  Republica Dominicana          1  3          4  
  Republica Txeca      1                1  
  Russia          1            1  
  Suissa          1            1  
  Turquia  1    1                2  
  Ucraina                    1  1  
  Venecuela  1      1          1    3  
  Xile    1    1  1            3  
  Xina        1  4  5        1  11  
  Total  27  50  56  67  75  85  16  24  18  8  426  
                           
                                           
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat EM Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering EM Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services Total  
  Alemanya    1            4        1            1  7  
  Algeria    1                            1      2  
  Andorra  1                              2      3  
  Argentina          1        1                    2  
  Belgica                    1  1    1            3  
  Bolivia                1            1          2  
  Brasil  1                              1      2  
  Bulgaria                  1        1            2  
  Colombia  1  1    1  1  1    2  1        1  1    12      22  
  Costa Rica                          1      1      2  
  Croacia          1                            1  
  Cuba                  1                    1  
  Egipte    1        1    1  1            1        5  
  Equador  1  5        1    1  1    1          9      19  
  Espanya  52  44  2  24  33  29  1  39  41  19  17  8  17  16  5  43      390  
  Estats Units d'America    1                                  1  
  Finlandia                                    1  1  
  Franca    3    2                          1    6  
  Ghana                    1            1      2  
  Grecia                1          1      1      3  
  India    1            2  2              1  1    7  
  Indonesia    1    1                              2  
  Iran  12  8    4    5    3  10  3  2  1  5  1  2  3      59  
  Iraq                            1          1  
  Irlanda                                    1  1  
  Italia    2        2    1  1  1  1    1  1    1  1    12  
  Liban                                1      1  
  Malaisia        1    1                          2  
  Marroc                                1      1  
  Mexic  9  8    6  1  3    1  1        2  1    20      52  
  Pakistan            1    1    1  1    1            5  
  Peru  5                1                    6  
  Polonia        1  1                          1  3  
  Regne Unit          1                  1          2  
  Republica Dominicana                  1          1          2  
  Romania                  1                    1  
  Russia                1      1      1          3  
  Serbia  2  1            1                      4  
  Suecia    1                              2    3  
  Tunisia            1          2                3  
  Turquia                          1        1    2  
  Uruguai                      1                1  
  Venecuela        1    1      1        1      1      5  
  Xile  4    2                      1  1        8  
  Xina  4  2    3    1      2    1          1      14  
  Xipre                      1                1  
  Total  92  81  4  44  39  47  1  59  67  26  29  10  33  26  9  100  6  4  677  
                                           
                           
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Bioinformàtica Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI Total  
  Alemanya  2        1    1      1  5  
  Argentina        2      1        3  
  Bangladesh  3        2          1  6  
  Belgica                    1  1  
  Bolivia              1        1  
  Brasil  4    1        1        6  
  Cisjordania i Gaza          1            1  
  Colombia  1    1  3      3        8  
  Comores          1            1  
  Croacia              1    1    2  
  Cuba  1        5            6  
  Egipte  1      1  2    2      1  7  
  Emirats Arabs Units              1        1  
  Equador  1    2  3  8            14  
  Espanya  61  1  23  49  16  22  66      6  244  
  Estats Units d'America  2        1  1          4  
  Etiopia          1      1      2  
  Franca  1                    1  
  Grecia  3      1      9      1  14  
  Hongria  1                    1  
  India  2    1  2  1            6  
  Indonesia            1          1  
  Iran  6    2  5  2  3  4        22  
  Iraq  1            1        2  
  Irlanda  1                    1  
  Italia  6        2    1  1      10  
  Kenya                1      1  
  Liban  1        1    1        3  
  Luxemburg              1        1  
  Macedonia                    1  1  
  Mexic  6    3  3  5  4  3        24  
  Mongolia                  1    1  
  Nepal              1        1  
  Nigeria  1        1            2  
  Noruega  1                    1  
  Paisos Baixos  1                    1  
  Pakistan  1                1  1  3  
  Panama  1                    1  
  Paraguai      1        1        2  
  Peru        1              1  
  Polonia  1    1  1      1        4  
  Portugal  1                1    2  
  Regne Unit      1                1  
  Republica Dominicana  1                    1  
  Romania          1            1  
  Serbia  6                    6  
  Siria  1                    1  
  Turquia  5                    5  
  Uganda          1            1  
  Uruguai          1            1  
  Vietnam              1        1  
  Xile  2                    2  
  Xina        2    1  5        8  
  Total 126 1 36 73 53 32 106 3 4 13 447  
                           
                 
  País Arquitectura, Urbanisme i Edificació Ciències Enginyeria Civil Enginyeria de les TIC Enginyeria Industrial Total general  
  Afganistan      1      1  
  Alemanya  1  11  5  5  7  29  
  Algeria          2  2  
  Andorra  1  1  1    3  6  
  Arabia Saudita  1          1  
  Argentina  1  2  6  3  2  14  
  Armenia      1      1  
  Austria    2  1      3  
  Bangladesh    1    6    7  
  Belgica    1  1  1  3  6  
  Bielorrussia      1      1  
  Bolivia      3  1  2  6  
  Bosnia i Hercegovina      1      1  
  Brasil  5  3  9  6  2  25  
  Bulgaria          2  2  
  Canada  1  1        2  
  Cisjordania i Gaza        1    1  
  Colombia  20  3  13  8  22  66  
  Comores        1    1  
  Corea del Sud  1    1      2  
  Costa Rica      1    2  3  
  Croacia        2  1  3  
  Cuba        6  1  7  
  Egipte    1  2  7  5  15  
  El Salvador  1    1      2  
  Emirats Arabs Units    1  1  1    3  
  Equador  22  3  7  14  19  65  
  Espanya  144  189  261  244  390  1.228  
  Estats Units d'America  1    3  4  1  9  
  Etiopia        2    2  
  Filipines    1  1      2  
  Finlandia  1        1  2  
  Franca    5  2  1  6  14  
  Ghana          2  2  
  Grecia  3  4  2  14  3  26  
  Hongria    1    1    2  
  India    17  3  6  7  33  
  Indonesia        1  2  3  
  Iran  13  11  19  22  59  124  
  Iraq    3    2  1  6  
  Irlanda    2  1  1  1  5  
  Italia  5  32  18  10  12  77  
  Kenya        1    1  
  Kuwait  1          1  
  Letonia      1      1  
  Liban    1    3  1  5  
  Luxemburg    1    1    2  
  Macedonia  1  1  1  1    4  
  Malaisia          2  2  
  Marroc      1    1  2  
  Maurici      1      1  
  Mexic  23  26  23  24  52  148  
  Mongolia        1    1  
  Montenegro    1        1  
  Nepal    1    1    2  
  Nigeria        2    2  
  Noruega        1    1  
  Nova Zelanda    1        1  
  Paisos Baixos    4    1    5  
  Pakistan    4    3  5  12  
  Panama        1    1  
  Paraguai        2    2  
  Peru  3    2  1  6  12  
  Polonia    1  1  4  3  9  
  Portugal  2  4  2  2    10  
  Puerto Rico  1          1  
  Regne Unit  1  1  1  1  2  6  
  Republica Dominicana  6    4  1  2  13  
  Republica Txeca      1      1  
  Romania        1  1  2  
  Russia  1  2  1    3  7  
  Serbia  2  5    6  4  17  
  Siria        1    1  
  Suecia          3  3  
  Suissa  1  1  1      3  
  Taiwan    1        1  
  Tunisia          3  3  
  Turquia  1  3  2  5  2  13  
  Ucraina    2  1      3  
  Uganda        1    1  
  Uruguai    1    1  1  3  
  Venecuela  1  3  3    5  12  
  Vietnam    1    1    2  
  Xile  9  2  3  2  8  24  
  Xina  9  11  11  8  14  53  
  Xipre    1      1  2  
  Total 283 374 426 447 677 2207  
  Dades a abril de 2019