UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.3 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per residència familiar

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la procedència del domicili familiar a Catalunya, resta d'Espanya o estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                         
  Programa de Doctorat Catalunya Espanya Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  8  1        8        17  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  3  1        1    2    7  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  11  1  1      13    6    32  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  9  3        3    6    21  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  22  5  5      18        50  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  32  5    4    25    5    71  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  20  8  3  1    12    1    45  
  Doctorat en Urbanisme  21  3  2  1    13  1  2    43  
  TOTAL  126  27  11  6  -  93  1  22  -  286  
  CIÈNCIES                      
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  10  1  1      2    6    20  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  16  1  3      2        22  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  16  4  2  1    11        34  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  17  2  7  1  2  9    11    49  
  Doctorat en Fotònica  43  18  41  6    7    10    125  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  26  8  14  1    3    3    55  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  14  1  1  1    8  1  5    31  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  7      2  2      2  1  14  
  TOTAL  149  35  69  12  4  42  1  37  1  350  
  ENGINYERIA CIVIL                      
  Doctorat en Anàlisi Estructural  16  3  4  1    5    2    31  
  octorat en Ciències del Mar  26  14  4    1  2    1    48  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  26  6  7  2    12  1  2    56  
  Doctorat en Enginyeria Civil  35  7  4  3  1  14  1  6    71  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  29  3  6  2  2  11    9    62  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  46  9  7  2  1  17    7    89  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  7  4  1      2        14  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  13  8  2              23  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  7  3        11    1    22  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)      4  1    1    2    8  
  TOTAL  205  57  39  11  5  75  2  30  -  424  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  46  4    3    34    12    99  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  34  14  6  2  2  18  1  11    88  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  1          2        3  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  18  3  1      7    4    33  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  33    4  1    2        40  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  19  4  1    1  5    4    34  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  7  2        4        13  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  37  2  5    2  4    5    55  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  36  2  2    1  7    10    58  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  14  3  1    1      4    23  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  18  1  3    2  2    4    30  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  5    1          1    7  
  ctorat en Polímers i Biopolímers  13  2  5  1    7    4    32  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  16  1  2  1    6    1    27  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  2  3      1  2    5    13  
  Doctorat en Sostenibilitat  39  6  1  1  1  44    2    94  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services      2              2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  2    2  1        1    6  
  TOTAL  340  47  36  10  11  144  1  68  -  657  
  ENGINYERIA DE LES TIC                      
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  45  11  18  15  1  15  2  15    122  
  Doctorat en Computació  21  4  1      6    3    35  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  51  7  3  1  1  16    9    88  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  15  2  5  1  4  18    5    50  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  10  3        5  1  8    27  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  44  11  13  1  3  9    14  1  96  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing      3  2        4    9  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  3    4  1  1      3    12  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments      1              1  
  TOTAL  189  38  48  21  10  69  3  61  1  440  
   TOTAL UPC   1.009  204  203  60  30  423  8  218  2  2.157  
  Dades a juny 2017                      
                       
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total  
   Alemanya               1    1  
   Andorra             1      1  
   Aràbia Saudita       2            2  
   Bòsnia i Hercegovina               1    1  
   Brasil   2  1      2  1  1  1  8  
   Canadà                 1  1  
   Colòmbia       2  1  1  6  8  3  21  
   Corea del Sud         1          1  
   El Salvador           1        1  
   Equador   1    2  1  7  4  2  4  21  
   Espanya   9  4  12  12  27  37  28  24  153  
   Finlàndia           1        1  
   Grècia           1    1  1  3  
   Iran       1  1    5  1  1  9  
   Itàlia           1      1  2  
   Kuwait         1          1  
   Macedònia                 1  1  
   Mèxic   2    5    4  5    3  19  
   Països Baixos               1    1  
   Perú       1  1          2  
   Portugal       1    2        3  
   Puerto Rico                 1  1  
   República Dominicana   1          9      10  
   Sèrbia             1    1  2  
   Suïssa             1      1  
   Turquia             1      1  
   Veneçuela       1            1  
   Xile   2    2    3    1  1  9  
   Xina     2  3  3          8  
  Total   17  7  32  21  50  71  45  43  286  
                       
                       
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total  
   Alemanya       1  1  11  2      15  
   Andorra       1            1  
   Argentina         2  1        3  
   Àustria           1  1      2  
   Bèlgica     1      1        2  
   Brasil           1  1      2  
   Canadà               1    1  
   Colòmbia   1      1          2  
   Egipte         1          1  
   Equador               2    2  
   Espanya   11  17  20  19  61  34  15  7  184  
   Etiòpia                 1  1  
   França     1    1  2  1      5  
   Grècia           1  2      3  
   Índia   3      1  6  2    1  13  
   Iran         3  1  1  4    9  
   Iraq         3          3  
   Irlanda           1  1      2  
   Itàlia   1  1  1  2  18  6      29  
   Líban               1    1  
   Luxemburg             1      1  
   Mèxic   1  2  6  4  4  2  6    25  
   Montenegro           1        1  
   Nepal                 1  1  
   Nigèria         1          1  
   Nova Zelanda                 1  1  
   Països Baixos         1  2        3  
   Pakistan   1      1          2  
   Perú       1            1  
   Polònia         1  1        2  
   Portugal         1      1    2  
   Regne Unit           1        1  
   Rússia         1  1        2  
   Sèrbia           2    1  2  5  
   Suècia           1        1  
   Turquia           2        2  
   Ucraïna             1      1  
   Uruguai         1          1  
   Veneçuela       2  1  1        4  
   Xile       2            2  
   Xina   2      3  3      1  9  
   Xipre           1        1  
  Total   20  22  34  49  125  55  31  14  350  
                       
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Alemanya  1    1  2  1  1          6  
  Andorra        1    1          2  
  Aràbia Saudita                    1  1  
  Argentina        2  2  2  1      1  8  
  Armènia          1            1  
  Àustria      1                1  
  Bielorrússia      1                1  
  Bolívia        2              2  
  Bòsnia i Hercegovina          1            1  
  Brasil      1    4  2          7  
  Colòmbia  2    1  4  1  5      2    15  
  Costa Rica    1              1    2  
  Croàcia        2              2  
  Egipte          1            1  
  Emirats Àrabs Units            1          1  
  Equador  1      2  1        2    6  
  Espanya  19  40  32  42  32  55  11  21  10    262  
  Estats Units d'Amèrica      1  1              2  
  Filipines        1              1  
  França    1                  1  
  Grècia          1    1      2  4  
  Índia        1              1  
  Iran  2  1  1  2  7  2          15  
  Iraq                  1    1  
  Irlanda          1            1  
  Itàlia  3  2  2  2  2  6        2  19  
  Letònia                1      1  
  Marroc    1    1    1          3  
  Maurici          1            1  
  Mèxic  1  1  10  1  1  4  1    3    22  
  Mongòlia            1          1  
  Pakistan      1                1  
  Panamà                  1    1  
  Perú        1              1  
  Polònia      2                2  
  Portugal          1      1      2  
  Regne Unit    1                  1  
  República Dominicana          1  3          4  
  República Txeca      1                1  
  Turquia  1    1      1        1  4  
  Veneçuela  1      1    1      2    5  
  Xile        1  1            2  
  Xina        2  2  3        1  8  
  Total  31  48  56  71  62  89  14  23  22  8  424  
                           
                                           
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat EM Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering EM Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services Total  
  Albània  1                                    1  
  Alemanya    1            3        1            1  6  
  Algèria    1                                  1  
  Andorra  1                              1      2  
  Argentina          1                  1          2  
  Bèlgica                      1    1            2  
  Bolívia                            1          1  
  Brasil  2                              1      3  
  Bulgària          2        1        2            5  
  Colòmbia  1  2    2      1  2  1        1  1    15      26  
  Costa Rica                          1      1      2  
  Croàcia          1                            1  
  Cuba                  1                    1  
  Egipte    1        1    1  1            1        5  
  Equador  2  5  1      2  2  2  1    1        1  8      25  
  Espanya  50  48  1  21  33  23  9  39  38  17  19  5  15  17  5  45  2    387  
  Estats Units d'Amèrica    1                                  1  
  França    3                              1    4  
  Ghana                    1            1      2  
  Grècia                1          1      1      3  
  Índia    2              2  1              1    6  
  Indonèsia    1                                  1  
  Iran  8  6    3    2    4  7  2  2  1  4    3  1      43  
  Iraq                            1          1  
  Itàlia    2      1  1      1  1  1    1  1          9  
  Malàisia            1                  1        2  
  Mèxic  14  8    5  1  3  1    1        4  1    17      55  
  Nigèria                1                      1  
  Pakistan    1        1    1    1  1                5  
  Perú  9                                    9  
  Polònia        1                            1  2  
  Portugal                1                      1  
  Regne Unit          1                  1          2  
  República Dominicana                  1          1    1      3  
  Rússia                            1          1  
  Sèrbia  1  1                                  2  
  Síria                      1                1  
  Suècia                                  1    1  
  Tunísia                      2                2  
  Turquia    1                      1        1    3  
  Uruguai                      1                1  
  Veneçuela  1  3              2        1      1      8  
  Xile  5    1                      1  1        8  
  Xina  4  1    1          1            1  1      9  
  Xipre                      1                1  
  Total  99  88  3  33  40  34  13  55  58  23  30  7  32  27  13  94  6  2  657  
                                           
                         
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Total  
  Albània              1      1  
  Alemanya  3      1    1    1    6  
  Argentina      1      1        2  
  Àustria            1        1  
  Bangladesh  2    1  1        1    5  
  Bèlgica                1    1  
  Bolívia            1        1  
  Brasil  3  1      1          5  
  Colòmbia  1    4      3        8  
  Comores        1            1  
  Croàcia            1  1      2  
  Cuba  1      3            4  
  Egipte      1  1    1    1    4  
  Equador  1  1  4  8    1        15  
  Espanya  56  25  58  17  13  55    3    227  
  Estats Units d'Amèrica  2        1          3  
  Etiòpia        1    1        2  
  França  1                  1  
  Grècia  5          11  1  2    19  
  Hongria  1                  1  
  Índia  2  1  3  1  1      1    9  
  Indonèsia          1          1  
  Iran  6  2  4  2  5  6        25  
  Iraq            1        1  
  Irlanda  1                  1  
  Itàlia  5      3          1  9  
  Líban  1          1        2  
  Macedònia              1  1    2  
  Mèxic  6  3  5  6  4  3        27  
  Mongòlia              1      1  
  Nepal            1        1  
  Nigèria        1            1  
  Pakistan  1      1      1      3  
  Panamà  1                  1  
  Paraguai    1                1  
  Perú      1              1  
  Pitcairn, Illa            1        1  
  Polònia  1    1              2  
  Portugal  1    1        2      4  
  Regne Unit    1                1  
  República Dominicana  1                  1  
  Romania      1  1            2  
  Sèrbia  11      1        1    13  
  Síria  1          1        2  
  Sri Lanka              1      1  
  Suïssa      1              1  
  Tunísia  1                  1  
  Turquia  4                  4  
  Uruguai        1            1  
  Veneçuela      1              1  
  Vietnam  1          1        2  
  Xile  1                  1  
  Xina  1    1    1  4        7  
     122  35  88  50  27  96  9  12  1  440  
                         
                 
  País Arquitectura, Urbanisme i Edificació Ciències Enginyeria Civil Enginyeria de les TIC Enginyeria Industrial Total general  
  Albània        1  1  2  
  Alemanya  1  15  6  6  6  34  
  Algèria          1  1  
  Andorra  1  1  2    2  6  
  Aràbia Saudita  2    1      3  
  Argentina    3  8  2  2  15  
  Armènia      1      1  
  Àustria    2  1  1    4  
  Bangladesh        5    5  
  Bèlgica    2    1  2  5  
  Bielorrússia      1      1  
  Bolívia      2  1  1  4  
  Bòsnia i Hercegovina  1    1      2  
  Brasil  8  2  7  5  3  25  
  Bulgària          5  5  
  Canadà  1  1        2  
  Colòmbia  21  2  15  8  26  72  
  Comores        1    1  
  Corea del Sud  1          1  
  Costa Rica      2    2  4  
  Croàcia      2  2  1  5  
  Cuba        4  1  5  
  Egipte    1  1  4  5  11  
  El Salvador  1          1  
  Emirats Àrabs Units      1      1  
  Equador  21  2  6  15  25  69  
  Espanya  153  184  262  227  387  1.213  
  Estats Units d'Amèrica      2  3  1  6  
  Etiòpia    1    2    3  
  Filipines      1      1  
  Finlàndia  1          1  
  França    5  1  1  4  11  
  Ghana          2  2  
  Grècia  3  3  4  19  3  32  
  Hongria        1    1  
  Índia    13  1  9  6  29  
  Indonèsia        1  1  2  
  Iran  9  9  15  25  43  101  
  Iraq    3  1  1  1  6  
  Irlanda    2  1  1    4  
  Itàlia  2  29  19  9  9  68  
  Kuwait  1          1  
  Letònia      1      1  
  Líban    1    2    3  
  Luxemburg    1        1  
  Macedònia  1      2    3  
  Malàisia          2  2  
  Marroc      3      3  
  Maurici      1      1  
  Mèxic  19  25  22  27  55  148  
  Mongòlia      1  1    2  
  Montenegro    1        1  
  Nepal    1    1    2  
  Nigèria    1    1  1  3  
  Nova Zelanda    1        1  
  Països Baixos  1  3        4  
  Pakistan    2  1  3  5  11  
  Panamà      1  1    2  
  Paraguai        1    1  
  Perú  2  1  1  1  9  14  
  Pitcairn, Illa        1    1  
  Polònia    2  2  2  2  8  
  Portugal  3  2  2  4  1  12  
  Puerto Rico  1          1  
  Regne Unit    1  1  1  2  5  
  República Dominicana  10    4  1  3  18  
  República Txeca      1      1  
  Romania        2    2  
  Rússia    2      1  3  
  Sèrbia  2  5    13  2  22  
  Síria        2  1  3  
  Sri Lanka        1    1  
  Suècia    1      1  2  
  Suïssa  1      1    2  
  Tunísia        1  2  3  
  Turquia  1  2  4  4  3  14  
  Ucraïna    1        1  
  Uruguai    1    1  1  3  
  Veneçuela  1  4  5  1  8  19  
  Vietnam        2    2  
  Xile  9  2  2  1  8  22  
  Xina  8  9  8  7  9  41  
  Xipre    1      1  2  
  Total  286  350  424  440  657  2.157