UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.3 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per residència familiar

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la procedència del domicili familiar a Catalunya, resta d'Espanya o estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                         
  Programa de Doctorat Catalunya Espanya Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica Llatina Amèrica del Nord Àsia Oceania Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  9  3  2  -  -  9  -  -  -  23  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  6  3  -  -  -  4  -  5  -  18  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  14  6  3  -  -  14  -  4  -  41  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  3  2  -  1  -  1  -  4  -  11  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  53  12  3  3  -  35  -  1  -  107  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  30  7  2  1  -  17  -  2  -  59  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  22  7  7  1  -  14  -  -  -  51  
  Doctorat en Urbanisme  18  5  2  1  -  14  1  -  -  41  
  TOTAL  155  45  19  7  -  108  1  16  -  351  
  CIÈNCIES                      
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  9  2  -  -  -  2  -  5  -  18  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  19  -  2  -  -  2  -  -  -  23  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  17  2  -  -  -  11  -  2  -  32  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  18  3  8  -  2  7  -  14  -  52  
  Doctorat en Fotònica  38  11  36  5  -  8  -  8  -  106  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  25  6  6  2  -  2  -  3  -  44  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  14  1  -  -  2  8  1  3  -  29  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  7  -  1  2  2  1  -  3  1  17  
  TOTAL  147  25  53  9  6  41  1  38  1  321  
  ENGINYERIA CIVIL                      
  Doctorat en Anàlisi Estructural  21  3  9  -  -  9  -  1  -  43  
  octorat en Ciències del Mar  25  16  7  -  1  -  -  1  -  50  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  23  6  4  1  -  6  2  -  -  42  
  Doctorat en Enginyeria Civil  39  6  -  2  1  15  1  6  -  70  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  30  4  5  2  1  12  -  5  -  59  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  44  10  8  2  -  23  -  7  -  94  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  13  6  1  -  -  5  -  1  -  26  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  14  7  1  1  -  3  -  -  -  26  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  6  2  -  -  -  11  -  -  -  19  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  -  -  1  1  -  -  -  5  -  7  
  TOTAL  215  60  36  9  3  84  3  26  -  436  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  58  4  1  2  1  32  -  13  -  111  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  42  9  3  1  2  21  1  7  -  86  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  17  2  3  -  -  9  -  5  -  36  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  34  4  4  1  -  4  -  1  -  48  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  24  5  1  -  2  5  -  6  -  43  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  27  3  1  -  -  20  1    -  52  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  43  2  5  -  -  4  -  5  -  59  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  38  4  2  -  1  12  -  7  -  64  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  16  3  2  -  1  1  -  3  -  26  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  12  1  2  1  -  1  -  4  -  21  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  8  -  -  -  -  -  -    -  8  
  ctorat en Polímers i Biopolímers  13  3  6  1  -  6  -  2  -  31  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  20  1  2  -  -  5  -  2  -  30  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  4  -  -  1  2  -  5  -  13  
  Doctorat en Sostenibilitat  45  7  4  1  -  39  -  1  -  97  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  1  -  -  -  -  2  -  3  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  2  -  2  1  1  -  -  1  -  7  
  TOTAL  400  52  39  8  9  161  2  64  -  735  
  ENGINYERIA DE LES TIC                      
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  43  14  21  17  3  12  1  22  -  133  
  Doctorat en Computació  24  5  1  -  -  7  -  4  -  41  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  58  8  4  1  2  19  -  11  -  103  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  15  3  3  2  -  13  -  5  -  41  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  19  3  3  -  -  5  1  7  -  38  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  51  11  14  1  2  13  -  13  1  106  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  -  3  1  -  -  -  6  -  10  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  3  -  4  2  1  -  -  3  -  13  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  -  1  1  -  -  -  1  -  4  
  TOTAL  214  44  54  25  8  69  2  72  1  489  
   TOTAL UPC   1.131  226  201  58  26  463  9  216  2  2.332  
  Dades a juny 2016                      
                       
  País Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Doctorat en Projectes Arquitectònics Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura Doctorat en Urbanisme Total  
   Alemanya   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Aràbia Saudita   -  -  2  -  -  -  -  -  2  
   Argentina   1  -  -  -  3  -  -  4  8  
   Bòsnia i Hercegovina   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Brasil   4  2  -  -  4  -  1  2  13  
   Canadà   -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   Colòmbia   -  1  3  -  4  3  8  5  24  
   Corea del Sud   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   El Salvador   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Equador   1  -  2  -  7  3  1  1  15  
   Espanya   12  9  18  5  65  35  28  23  195  
   França   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Grècia   -  -  -  -  1  -  2  1  4  
   Iran   -  2  1  1  1  2  -  -  7  
   Itàlia   2  -  1  -  1  2  -  1  7  
   Kuwait   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Mèxic   1  1  7  -  9  5  1  1  25  
   Països Baixos   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Perú   -  -  1  1  -  -  1  -  3  
   Portugal   -  -  2  -  -  -  2  -  4  
   Regne Unit   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   República Dominicana   1  -  -  -  1  6  -  -  8  
   Sèrbia   -  -  -  -  2  1  -  1  4  
   Turquia   -  -  -  1  1  -  -  -  2  
   Uruguai   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Veneçuela   -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   Xile   1  -  -  -  5    2  1  9  
   Xina   -  3  1  1  -  -  -  -  5  
  Total   23  18  39  11  107  57  50  41  346  
                       
                       
  País Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Doctorat en Enginyeria Òptica Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Doctorat en Física Computacional i Aplicada Doctorat en Fotònica Doctorat en Matemàtica Aplicada Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics Total  
   Alemanya   -  -  -  -  11  1  -  -  12  
   Argentina   -  -  -  2  1  -  -  -  3  
   Àustria   -  -  -  -  1  1  -  -  2  
   Bèlgica   -  1  -  -  1  -  -  -  2  
   Bolívia   -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   Brasil   -  -  -  -  1  1  -  -  2  
   Canadà   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Colòmbia   1  -  1  2  1  -  -  -  5  
   Egipte   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Equador   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Espanya   11  19  19  21  49  31  15  7  172  
   Etiòpia   -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   Filipines   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   França   -  1  -  1  3  2  -  -  7  
   Grècia   -  -  -  -  -  1  -  -  1  
   Guatemala   -  -  -  -  -  -  2  -  2  
   Índia   2  -  -  4  3  1  -  2  12  
   Iran   1  -  2  3  1  1  2  -  10  
   Iraq   -  -  -  3  -  -  -  -  3  
   Itàlia   -  -  -  4  16  1  -  1  22  
   Jordània   -  -  -  1    -  -  -  1  
   Libèria   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Mèxic   1  2  6  2  4  1  5  1  22  
   Montenegro   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Nepal   -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   Nigèria   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Nova Zelanda   -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   Països Baixos   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Pakistan   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Polònia   -  -  -  1  1  -  -  -  2  
   Portugal   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Regne Unit   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Romania   -  -  -  1  -  -  -  -  1  
   Rússia   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
   Sèrbia   -  -  -  -  1  1  -  2  4  
   Tanzània (Zanzibar)   -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   Turquia   -  -  -  -  2  -    -  2  
   Ucraïna   -  -  -  -  -  1  -  -  1  
   Veneçuela   -  -  2  1  1  -  -  -  4  
   Xile   -  -  1  -  -  -  -  -  1  
   Xina   2  -  -  2  3  1  1  1  10  
   Xipre   -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Total   18  23  32  52  106  44  29  17  321  
                       
                           
  País Doctorat en Anàlisi Estructural Doctorat en Ciències del Mar Doctorat en Enginyeria Ambiental Doctorat en Enginyeria Civil Doctorat en Enginyeria de la Construcció Doctorat en Enginyeria del Terreny Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) Total  
  Alemanya  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Andorra  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  
  Aràbia Saudita  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Argentina  -  -  -  2  -  4  2  -  -  -  8  
  Armènia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Bolívia  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  
  Bòsnia i Hercegovina  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Brasil  -  -  -  -  5  2  -  -  -  -  7  
  Colòmbia  5  -  1  4  1  4  -  -  4  -  19  
  Costa Rica  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Croàcia  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Egipte  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Emirats Àrabs Units  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Equador  1  -  -  2  1  -  -  -  2  -  6  
  Espanya  24  41  29  45  34  53  19  21  8  -  274  
  Estats Units d'Amèrica  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  3  
  Filipines  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  França  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  4  
  Grècia  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  2  
  Índia  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  3  
  Iran  1  1  -  1  4  2  1  -  -  -  10  
  Irlanda  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Itàlia  4  3  2  -  2  7  -  -  -  -  18  
  Marroc  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  
  Mèxic  1  -  5  1  2  7  2  -  2  -  20  
  Mongòlia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Nicaragua  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Perú  -  -  -  1    -  -  -  -  -  1  
  Portugal  -  1      1  -  -  1  -  -  3  
  Regne Unit  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  República Dominicana  -  -  -  1  1  4  -  -  -  -  6  
  Romania  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Suècia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Turquia  -  -  1  -  -  1  -  1  -  1  4  
  Veneçuela  1  -  -  1  -  2  -  2  2  -  8  
  Xile  1  -  -  1  1  -  1  1  -  -  5  
  Xina  -  -  -  3  1  3  -  -  -  2  9  
  Total  43  50  42  70  59  93  26  26  19  7  435  
                           
                                         
  País Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Doctorat en Enginyeria Biomèdica Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Doctorat en Enginyeria Elèctrica Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Doctorat en Enginyeria Tèrmica Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Doctorat en Polímers i Biopolímers Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica Doctorat en Sostenibilitat EM Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services EM Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering Total  
  Albània  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Alemanya  1  1  -  -  -  -  3  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  7  
  Algèria  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Andorra  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
  Aràbia Saudita  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Argentina  1  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Bèlgica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Bolívia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Botswana  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Brasil  1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  4  
  Bulgària  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  5  
  Colòmbia  2  2  3  -  -  2  2  3  -  -  -  1  1  -  12  -  -  28  
  Costa Rica  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  
  Croàcia  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Cuba  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Dinamarca  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Egipte  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  
  El Salvador  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Equador  1  5  -  -  1  5  2  -  -  1  -  -  -  -  9  -  -  24  
  Espanya  62  51  19  38  29  29  45  41  19  13  8  15  21  5  52  -  2  449  
  Estats Units d'Amèrica  -  1  -  -    1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  França  -  2  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  6  
  Ghana  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Grècia  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  4  
  Índia  -  1  -  1  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  6  
  Iran  9  3  4  -  3  -  4  4  1  2  -  2  1  3  1  1  -  38  
  Itàlia  -  -  1  1  1  1  -  -  1  1  -  1  1  -  1  -  -  9  
  Malàisia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  
  Marroc  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
  Mèxic  9  10  3  1  3  6  -  4  -  -  -  4  1  -  16  -  -  57  
  Pakistan  -  2  -  -  1  -  1  1  1  1  -  -  -  -  -  1  -  8  
  Panamà  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Perú  12  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  
  Polònia  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  
  Portugal  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Puerto Rico  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Regne Unit  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
  República Dominicana  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
  Síria  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Tunísia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Turquia  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1  4  
  Veneçuela  -  4  2  -  -  1  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  10  
  Xile  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  7  
  Xina  3  1  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  8  
  Xipre  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Total  111  86  36  48  43  51  59  63  26  21  8  30  30  13  97  3  7  732  
                                         
                         
  País Doctorat en Arquitectura de Computadors Doctorat en Computació Doctorat en Enginyeria Electrònica Doctorat en Enginyeria Telemàtica Doctorat en Intel·ligència Artificial Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments Total  
  Albània  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Alemanya  3  -  -  1  1  2  -  1  -  8  
  Algèria  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Aràbia Saudita  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Argentina  -  -  1  -  -  1  -  -  -  2  
  Bangladesh  2  -  1  -  -  -  -  1  -  4  
  Bèlgica  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Bolívia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Brasil  3  1  -  -  1  -  -  -  -  5  
  Colòmbia  -  -  5  -  -  3  -  -  -  8  
  Croàcia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Cuba  -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  
  Egipte  -  -  1  -  -  -  -  1  -  2  
  Equador  2  1  4  5  -  1  -  -  -  13  
  Espanya  57  29  66  17  22  62  -  3  1  257  
  Estats Units d'Amèrica  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
  Etiòpia  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  França  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  
  Grècia  5  -  -  -  1  11  1  2  -  20  
  Hongria  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Índia  5  1  3  -  -  1  1  1  -  12  
  Indonèsia  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  Iran  8  3  6  3  5  5  1  -  -  31  
  Irlanda  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Itàlia  4  -  -  2  1  1  -  -  1  9  
  Líban  1  -  -  -  -  1  -  -  -  2  
  Macedònia  -  -  -  -  -  -  1  1  -  2  
  Mèxic  4  4  7  5  4  7  -  -  -  31  
  Nepal  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Països Baixos  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Pakistan  1  -  -  1  -  1  2  -  -  5  
  Panamà  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Paraguai  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Pitcairn, Illa  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Polònia  3  -  2  -  -  -  -  -  -  5  
  Portugal  1  -  -  -  -  -  2  -  -  3  
  Regne Unit  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  
  República Dominicana  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Romania  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Sèrbia  15  -  -  2  -  -  -  2  1  20  
  Síria  2  -  -  -  -  1  -  -  -  3  
  Sri Lanka  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  Suïssa  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  Tunísia  3  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Turquia  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Uruguai  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  
  Veneçuela  1  -  2  -  -  -  -  -  -  3  
  Vietnam  1  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
  Xina  2  -  1  -  1  4  -  -  -  8  
     133  41  103  40  38  106  10  13  4  488  
                         

L'arxiu associat a aquest indicador no existeix.