UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.12 Taxa abandonament

Descripció: Nombre d'estudiants que durant un curs acadèmic ni han formalitzat la matrícula en el programa que cursaven ni han defensat la tesi en relació amb el total.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

           
    PROGRAMA DE DOCTORAT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Provisionals  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 14,71% 22,58% 8,70%  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny 26,09% 31,25% 11,11%  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 12,24% 15,56% 2,56%  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents 0,00% 0,00% 18,18%  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics 14,29% 27,63% 14,95%  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme 24,62% 15,00% 14,04%  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura 12,70% 30,00% 6,00%  
  Doctorat en Urbanisme 19,05% 18,18% 2,44%  
  CIÈNCIES        
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials 6,25% 17,65% 0,00%  
  Doctorat en Enginyeria Òptica 8,00% 3,85% 8,70%  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa 12,90% 6,90% 12,50%  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada 6,25% 9,84% 1,92%  
  Doctorat en Fotònica 1,19% 2,25% 0,00%  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada 3,45% 10,64% 4,55%  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 5,88% 6,06% 10,34%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Program Europhotonics, In Photonics Engineering, Nanophotonics And Biophotonics 0,00% 5,88% 0,00%  
  ENGINYERIA CIVIL    
  Doctorat en Anàlisi Estructural 7,02% 9,43% 2,33%  
  Doctorat en Ciències del Mar 12,24% 4,35% 6,00%  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental 2,27% 8,00% 4,76%  
  Doctorat en Enginyeria Civil 11,11% 10,29% 10,14%  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció 8,20% 5,17% 1,69%  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny 9,46% 5,19% 3,23%  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport 5,56% 18,18% 11,54%  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval 15,79% 25,00% 3,85%  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural 0,00% 9,52% 0,00%  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) 50,00% 0,00% 57,14%  
  ENGINYERIA DE LES TIC    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors 10,77% 4,17% 7,52%  
  Doctorat en Computació 11,11% 10,00% 4,88%  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica 7,61% 3,85% 5,83%  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica 10,26% 5,56% 10,00%  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial 11,90% 15,79% 15,79%  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions 10,53% 10,48% 4,72%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate In Distributed Computing 0,00% 0,00% 0,00%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate In Information Technologies For Business Intelligence It4bi - Doctoral College 0,00% 0,00% 7,69%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate In Interactive And Cognitive Environments 0,00% 37,50% 50,00%  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses 30,25% 33,80% 12,61%  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió 13,25% 9,52% 4,65%  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions - - 0,00%  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials 12,82% 5,41% 2,78%  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica 13,95% 9,52% 16,67%  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics 0,00% 4,76% 6,98%  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes 20,63% 16,67% 11,76%  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica 7,27% 12,12% 8,47%  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica 11,76% 9,38% 6,35%  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants 3,85% 14,81% 3,85%  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica 15,63% 23,08% 0,00%  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera 8,33% 10,00% 12,50%  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers 0,00% 7,41% 0,00%  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient 16,00% 7,69% 0,00%  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica 25,00% 0,00% 7,69%  
  Doctorat en Sostenibilitat 8,33% 7,95% 8,25%  
  Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering 0,00% 0,00% 0,00%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services 0,00% 0,00% 33,33%  
           
Percentatge d'abandonament del programa: Nombre d'estudiants que durant un curs acadèmic ni han formalitzat la matrícula en el programa que cursaven ni han defensat la tesi en relació amb el total d'alumnes que es podien haver tornat a matricular aquell mateix curs.
Dades a Juliol 2017