UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.12 Taxa abandonament

Descripció: Nombre d'estudiants que durant un curs acadèmic ni han formalitzat la matrícula en el programa que cursaven ni han defensat la tesi en relació amb el total.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014-2015

         
    PROGRAMA DE DOCTORAT 2013-2014 2014-2015  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 2,9% 14,71%  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny 18,9% 26,09%  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 13,5% 12,24%  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics 18,7% 14,29%  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme 14,3% 24,62%  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura 14,7% 12,70%  
  Doctorat en Urbanisme 15,6% 19,05%  
  CIÈNCIES      
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials 15,8% 6,25%  
  Doctorat en Enginyeria Òptica 3,6% 8,00%  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa 0,0% 12,90%  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada 6,6% 6,25%  
  Doctorat en Fotònica 5,8% 1,19%  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada 3,8% 3,45%  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 17,1% 5,88%  
  ENGINYERIA CIVIL    
  Doctorat en Anàlisi Estructural 9,5% 7,02%  
  Doctorat en Ciències del Mar 13,7% 12,24%  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental 6,8% 2,27%  
  Doctorat en Enginyeria Civil 20,3% 11,11%  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció 11,1% 8,20%  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny 12,7% 9,46%  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport 20,0% 5,56%  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval 24,0% 15,79%  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural 0,0% 0,00%  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) - 50,00%  
  ENGINYERIA DE LES TIC    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors 10,6% 10,77%  
  Doctorat en Computació 14,5% 11,11%  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica 9,4% 7,61%  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica 11,9% 10,26%  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial 17,0% 11,90%  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions 8,8% 10,53%  
  ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN DISTRIBUTED COMPUTING 25,0% 0,00%  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses 27,4% 30,25%  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió 13,1% 13,25%  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials 4,4% 12,82%  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica 19,6% 13,95%  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics 5,7% 0,00%  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes 39,2% 20,63%  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica 23,1% 7,27%  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica 14,6% 11,76%  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants 10,3% 3,85%  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica 6,7% 15,63%  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera 29,4% 8,33%  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers 8,6% 0,00%  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient 11,5% 16,00%  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica - 25,00%  
  Doctorat en Sostenibilitat 17,1% 8,33%  
         
Percentatge d'abandonament del programa: Nombre d'estudiants que durant un curs acadèmic ni han formalitzat la matrícula en el programa que cursaven ni han defensat la tesi en relació amb el total d'alumnes que es podien haver tornat a matricular aquell mateix curs.
Dades a març 2016