UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.12 Taxa abandonament

Descripció: Nombre d'estudiants que durant un curs acadèmic ni han formalitzat la matrícula en el programa que cursaven ni han defensat la tesi en relació amb el total.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

           
    PROGRAMA DE DOCTORAT 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 22,58% 11,54% 5,56%  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny 31,25% 11,11% 33,33%  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 15,56% 7,14% 3,13%  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents 0,00% 18,18% 14,29%  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics 27,63% 16,67% 5,88%  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme 15,00% 13,85% 12,68%  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura 30,00% 3,70% 14,89%  
  Doctorat en Urbanisme 18,18% 2,33% 15,56%  
  CIÈNCIES        
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials 17,65% 9,52% 9,52%  
  Doctorat en Enginyeria Òptica 3,85% 7,41% 4,35%  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa 6,90% 14,29% 8,82%  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada 9,84% 1,82% 16,67%  
  Doctorat en Fotònica 2,25% 0,00% 7,58%  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada 10,64% 6,38% 12,28%  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia 6,06% 9,38% 6,25%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Program Europhotonics, In Photonics Engineering, Nanophotonics And Biophotonics 5,88% 11,11% 0,00%  
  ENGINYERIA CIVIL  
  Doctorat en Anàlisi Estructural 9,43% 6,67% 9,68%  
  Doctorat en Ciències del Mar 4,35% 4,35% 13,64%  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental 8,00% 8,33% 8,77%  
  Doctorat en Enginyeria Civil 10,29% 12,33% 15,71%  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció 5,17% 3,39% 15,63%  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny 5,19% 2,13% 8,79%  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport 18,18% 15,38% 12,50%  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval 25,00% 7,14% 16,67%  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural 9,52% 0,00% 9,09%  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) 0,00% 45,45% 50,00%  
  ENGINYERIA DE LES TIC  
  Doctorat en Arquitectura de Computadors 4,17% 9,49% 9,76%  
  Doctorat en Computació 10,00% 4,88% 8,57%  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica 3,85% 8,11% 9,30%  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica 5,56% 23,26% 4,44%  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial 15,79% 12,50% 10,34%  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions 10,48% 3,45% 14,29%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate In Interactive And Cognitive Environments 37,50% 50,00% 20,00%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate In Distributed Computing 0,00% 22,22% 22,22%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate In Information Technologies For Business Intelligence It4bi - Doctoral College 0,00% 7,69% 0,00%  
   
  ENGINYERIA INDUSTRIAL  
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses 33,80% 11,89% 23,21%  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió 9,52% 7,87% 9,30%  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions - ND 33,33%  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials 5,41% 9,30% 8,57%  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica 9,52% 16,67% 12,20%  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics 4,76% 6,67% 10,81%  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes 16,67% 15,38% 0,00%  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica 12,12% 6,78% 7,27%  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica 9,38% 8,82% 6,78%  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants 14,81% 3,85% 4,35%  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica 23,08% 0,00% 0,00%  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera 10,00% 0,00% 36,36%  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers 7,41% 6,45% 3,03%  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient 7,69% 0,00% 21,43%  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica 0,00% 8,33% 16,67%  
  Doctorat en Sostenibilitat 7,95% 8,74% 15,15%  
  Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering 0,00% 26,67% 12,50%  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services 0,00% 33,33% 33,33%  
  Percentatge d'abandonament del programa: Nombre d'estudiants que durant un curs acadèmic ni han formalitzat la matrícula en el programa que cursaven ni han defensat la tesi en relació amb el total d'alumnes que es podien haver tornat a matricular aquell mateix curs.
  Dades a gener de 2019