UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.11 Producció científica dels programes de doctorat

Descripció: Nombre d'aportacions realitzades pels doctorands, incloent-hi: articles en revistes, publicacions (llibres, capítols de llibres) i patents.
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

                                   
  PROGRAMA DE DOCTORAT 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Articles revistes Llibres Capítols llibre Patents Total Articles revistes Llibres Capítols llibre Patents Total Articles revistes Llibres Capítols llibre Patents Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
   Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura   -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  2  -  1  -  3  
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   3  -  -  -  3  7  1  2  -  10  8  2  5  -  15  
   Doctorat en Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectònica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  3  -  -  10  
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   23  11  10    44  4  1  4  -  9  25  14  24  -  63  
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme   2  -  -  -  2  10  7  5  2  24  3  -  2  -  5  
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   4  2  3  9  18  -  -  -  -  -  14  9  15  -  38  
   Doctorat en Urbanisme   7  -  3  -  10  -  -  -  -  -  18  2  5  -  25  
   Total   39  13  16  9  77  23  9  11  2  45  77  30  52  -  159  
   CIÈNCIES   
   Doctorat en Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  4  -  2  -  6  
   Doctorat en Enginyeria Òptica   9  -  -  -  9  -  -  -  -  -  36  1  1  1  39  
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   37  -  -  -  37  1  -  -  -  1  10  -  -  -  10  
   Doctorat en Física Aplicada i Simulació en Ciències   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   19  7  3  -  29  40  4  4    48  8  -  1  -  9  
   Doctorat en Fotònica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   25  -  1  -  26  33  -  2  -  35  6  -  -  -  6  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   4  1  2  -  7  10  -  -  -  10    -  -  -  -  
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  
   Total   95  8  6  -  109  84  4  6  -  94  67  1  4  1  73  
   ENGINYERIA CIVIL   
   Doctorat en Anàlisi Estructural   39  4  3  -  46  13  1  3  1  18  22  2  1  -  25  
   Doctorat en Ciències del Mar   1  -  -  -  1  3  -  -  -  3  3  -  -  -  3  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   9  -  -  -  9  3  3  2  -  8  15  -  2  -  17  
   Doctorat en Enginyeria Civil   18  -  5  -  23  6  -  4  -  10  10  -  1  -  11  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   20  -  1  -  21  9  -  -  -  9  5  -  -  -  5  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   4  -  -  -  4  6  -  1  -  7  7  -  -  -  7  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   16  6  4  -  26  -  -  -  -  -  3  1  -  -  4  
   Doctorat en Gestió del Territori i Infraestructura del Transport   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval           -          -  4  7  -  -  11  
   Total   107  10  13  -  130  40  4  10  1  55  69  10  4  -  83  
   ENGINYERIA DE LES TIC   
   Doctorat en Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   19  2  5  -  26  14  -  -  -  14  23  -  -  -  23  
   Doctorat en Arquitectura i Tecnologia de Computadors   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Computació   23  -  3  -  26  10  -  -  -  10  6  -  1  -  7  
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   16  1  1  -  18  38  1  -  3  42  32  3  2  2  39  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   7  -  -  -  7  4  -  -  -  4  7  1  -  -  8  
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   -  -  -  -  -  4  -  -  -  4  5  -  2  -  7  
   Doctorat en Software   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   25  1  3  -  29  9  -  -  -  9  21  -  -  1  22  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  
   Total   90  4  12  -  106  79  1  -  3  83  97  4  5  3  109  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL   
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   13  1  6  1  21  32  -  16  -  48  3  1  5  -  9  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   11  -  1  -  12  4  -  -  -  4  31  -  5  -  36  
   Doctorat en Automatització Avançada i Robòtica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   -  -  -  -  -  16  4  -  9  29  15  -  -  -  15  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   1  -  -  -  1  8  -  -  2  10  25  -  -  -  25  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   2  -  -  -  2  8  -  -  -  8  22  -  1  -  23  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  24  6  10  4  44  
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   3  -  3  1  7  4  -  -  -  4  10  -  3  -  13  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica   23  2  2  -  27  17  2  -  1  20  11  -  2  -  13  
   Doctorat en Enginyeria Multimèdia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   4  -  -  -  4  18  -  -  1  19  8  -  -  -  8  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   3  -  -  -  3  1  -  -  -  1  12  -  -  -  12  
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   12  5  39  2  58  18  -  1  1  20  6  -  -  -  6  
   Doctorat en Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   18  -  -  -  18  35  -  1  -  36  4  -  -  -  4  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   14  -  -  -  14  -  -  -  -  -  6  -  -  -  6  
   Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica   -  -  -  -    -  -  -  -    4  -  -  -  4  
   Doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme   12  4  8  -  24  15  7  2  -  24    2  -  -  2  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  3  
   Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  4  
   TOTAL   116  12  59  4  191  176  13  20  14  223  187  9  27  4  227  
   TOTAL UPC   447  47  106  13  613  402  31  47  20  500  497  54  92  8  651  
                                   
Font: Base de dades DRAC.
Del total d’estudiants de doctorat de la UPC, DRAC disposa d’informació del personal investigador predoctoral donat d’alta a la base de dades de personal (SPA). Per tant la producció científica facilitada per DRAC per al seguiment i acreditació dels programes de doctorat correspon únicament a personal investigador predoctoral donat d’alta a SPA. De la resta de doctorands no s’ha facilitat cap informació.
Dades a novembre 2017