UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.1 Estudiantat de nou ingrés en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat de nou ingrés en programes de doctorat distribuït per àmbit, programa i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                       
  Nom programa 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  -  2  2  -  -  -  1  -  1  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  3  4  7  4  5  9  -  -  -  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  7  5  12  5  4  9  2  2  4  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  7  5  12  4  4  8  2  1  3  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  15  15  30  9  9  18  5  5  10  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  5  5  10  2  3  5  4  3  7  
  Doctorat en Urbanisme  6  9  15  4  5  9  1  2  3  
     43  45  88  28  30  58  15  13  28  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  1  5  6  2  9  11  1  7  8  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  1  2  3  2  1  3  8  4  12  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  6  7  13  2  8  10  3  2  5  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  3  12  15  5  8  13  4  2  6  
  Doctorat en Fotònica  11  29  40  8  19  27  5  14  19  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  10  10  20  2  11  13  1  4  5  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  2  5  7  3  7  10  3  1  4  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
     34  70  104  24  63  87  25  34  59  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  1  2  3  -  6  6  -  2  2  
  Doctorat en Ciències del Mar  5  3  8  7  10  17  4  2  6  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  12  12  24  6  5  11  3  3  6  
  Doctorat en Enginyeria Civil  4  15  19  4  14  18  4  15  19  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  3  9  12  7  16  23  4  8  12  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  4  8  12  4  6  10  1  1  2  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  -  -  1  3  4  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  1  7  8  -  -  -  -  2  2  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  1  4  5  -  3  3  -  5  5  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1  3  4  -  1  1  -  3  3  
     32  63  95  29  64  93  16  41  57  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  8  16  24  10  11  21  11  5  16  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  4  24  28  2  18  20  -  19  19  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  -  3  3  -  1  1  -  3  3  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  3  4  7  9  8  17  4  2  6  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  3  3  6  2  4  6  -  4  4  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  4  1  5  7  5  12  5  5  10  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  8  9  2  14  16  2  11  13  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  3  13  16  4  13  17  -  8  8  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  3  1  4  -  4  4  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  10  10  1  2  3  1  1  2  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  2  1  3  -  3  3  4  2  6  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  3  6  2  2  4  3  4  7  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  3  4  1  2  3  -  1  1  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  -  3  3  -  -  -  -  1  1  
  Doctorat en Sostenibilitat  7  11  18  21  11  32  10  4  14  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
     42  105  147  61  98  159  41  70  111  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  5  30  35  1  24  25  1  11  12  
  Doctorat en Bioinformàtica  -  -  -  -  1  1  1  2  3  
  Doctorat en Computació  -  3  3  4  6  10  1  5  6  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  -  10  10  5  9  14  1  9  10  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  4  20  24  1  7  8  1  11  12  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  -  3  3  -  10  10  1  6  7  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  3  22  25  4  27  31  2  17  19  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  1  -  1  1  2  3  -  -  -  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  14  88  102  16  86  102  8  61  69  
  TOTAL UPC  165  371  536  158  341  499  105  219  324  
  Dades a gener de 2019