UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.9 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris segons universitat de procedència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de màsters universitaris de nou ingrés segons la ubicació de la universitat on van cursar els estudis previs que li van donar accés al màster universitari.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

               
  Centre Màster 2015-2016  
  UPC Resta d'Universitats Catalanes Resta d'Universitats Espanyoles Universitats Estrangeres  
  200 FME Estadística i investigació operativa 25,64% 28,21% 12,82% 33,33%  
  Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 76,67% 6,67% 3,33% 13,33%  
  205 ESEIAAT Enginyeria aeronàutica 98,81% 0,00% 1,19% 0,00%  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 65,52% 6,90% 6,90% 20,69%  
  Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos 42,86% 14,29% 0,00% 42,86%  
  Enginyeria d'organització 70,00% 8,57% 5,71% 15,71%  
  Enginyeria industrial 92,25% 3,10% 4,65% 0,00%  
  210 ETSAB Arquitectura 95,45% 2,27% 2,27% 0,00%  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 10,92% 3,36% 4,20% 81,51%  
  Paisatgisme 13,33% 13,33% 13,33% 60,00%  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 67,21% 1,64% 14,75% 16,39%  
  Enginyeria electrònica 57,69% 0,00% 26,92% 15,38%  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 0,00% 25,00% 0,00% 75,00%  
  Fotònica/Photonics 21,43% 21,43% 35,71% 21,43%  
  240 ETSEIB Automàtica i robòtica 32,00% 24,00% 12,00% 32,00%  
  Cadena de subministrament, transport i mobilitat 60,87% 8,70% 4,35% 26,09%  
  Ciència i enginyeria de materials 56,25% 0,00% 18,75% 25,00%  
  Ciència i enginyeria de materials 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Enginyeria d'automoció 44,44% 11,11% 44,44% 0,00%  
  Enginyeria d'organització 88,46% 11,54% 0,00% 0,00%  
  Enginyeria industrial 90,82% 4,59% 2,95% 1,64%  
  Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  14,29% 14,29% 19,05% 52,38%  
  Enginyeria química  45,95% 16,22% 35,14% 2,70%  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 16,67% 0,00% 16,67% 66,67%  
  Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 12,00% 56,00% 8,00% 24,00%  
  250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Enginyeria ambiental 15,38% 38,46% 0,00% 46,15%  
  Enginyeria de camins, canals i ports 98,55% 0,00% 1,45% 0,00%  
  Enginyeria del terreny 33,33% 9,52% 0,00% 57,14%  
  Enginyeria estructural i de la construcció 25,00% 0,00% 10,71% 64,29%  
  Enginyeria geològica i de mines 66,67% 0,00% 33,33% 0,00%  
  Erasmus Mundus en Mecànica computacional/Erasmus Mundus in Computational Mechanics 6,25% 0,00% 0,00% 93,75%  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 0,00% 0,00% 33,33% 66,67%  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management 0,00% 0,00% 14,29% 85,71%  
  Mètodes numèrics en enginyeria 58,82% 5,88% 23,53% 11,76%  
  270 FIB Enginyeria informàtica  18,75% 18,75% 18,75% 43,75%  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI) 52,46% 11,48% 9,84% 26,23%  
  Intel·ligència artificial/Artificial Intelligence 21,43% 21,43% 16,67% 40,48%  
  280 FNB Enginyeria marina 55,56% 11,11% 22,22% 11,11%  
  Enginyeria nàutica i transport marítim 75,00% 0,00% 18,75% 6,25%  
  290 ETSAV Arquitectura 81,48% 0,00% 18,52% 0,00%  
  Intervenció sostenible en el medi construït 33,33% 0,00% 7,41% 59,26%  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM ) 38,46% 0,00% 0,00% 61,54%  
  Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 18,18% 9,09% 18,18% 54,55%  
  310 EPSEB Enginyeria d'edificació 10,71% 3,57% 21,43% 64,29%  
  Gestió de l'edificació 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  330 EPSEM Enginyeria de mines 66,67% 0,00% 27,78% 5,56%  
  Enginyeria dels recursos naturals 33,33% 0,00% 16,67% 50,00%  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 57,89% 10,53% 10,53% 21,05%  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió 91,67% 0,00% 4,17% 4,17%  
  390 ESAB Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 33,33% 16,67% 0,00% 50,00%  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 56,76% 39,19% 4,05% 0,00%  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 21,74% 8,70% 4,35% 65,22%  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses 50,00% 8,33% 0,00% 41,67%  
  820 EUETIB Enginyeria de l'energia 15,63% 4,17% 7,29% 72,92%  
  860 EEI Enginyeria del cuir 15,38% 15,38% 0,00% 69,23%  
  TOTAL 57,55% 8,13% 8,28% 26,04%