UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.9 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris segons universitat de procedència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de màsters universitaris de nou ingrés segons la ubicació de la universitat on van cursar els estudis previs que li van donar accés al màster universitari.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

               
  Centre Màster 2016-2017  
  UPC Resta d'Universitats Catalanes Resta d'Universitats Espanyoles Universitats Estrangeres  
  200 FME Estadística i investigació operativa 5,00% 45,00% 30,00% 20,00%  
  Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 63,64% 9,09% 15,15% 12,12%  
  205 ESEIAAT Enginyeria aeronàutica 98,82% 0,00% 1,18% 0,00%  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 54,29% 8,57% 8,57% 28,57%  
  Enginyeria d'organització 82,14% 8,93% 7,14% 1,79%  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 33,33% 0,00% 16,67% 50,00%  
  Enginyeria industrial 94,24% 2,16% 3,60% 0,00%  
  Enginyeria tèxtil i paperera 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  
  Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 31,58% 5,26% 5,26% 57,89%  
  210 ETSAB Arquitectura 80,77% 0,00% 19,23% 0,00%  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 3,21% 4,28% 7,49% 85,03%  
  Paisatgisme 24,00% 0,00% 8,00% 68,00%  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 56,00% 5,33% 16,00% 22,67%  
  Enginyeria electrònica 52,78% 5,56% 8,33% 33,33%  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Fotònica/Photonics 25,00% 45,83% 16,67% 12,50%  
  240 ETSEIB Automàtica i robòtica 51,52% 6,06% 30,30% 12,12%  
  Cadena de subministrament, transport i mobilitat 58,33% 4,17% 16,67% 20,83%  
  Enginyeria d'automoció 56,25% 9,38% 28,13% 6,25%  
  Enginyeria de l'energia 18,18% 1,52% 7,58% 72,73%  
  Enginyeria d'organització 75,86% 6,90% 13,79% 3,45%  
  Enginyeria industrial 86,84% 4,97% 7,60% 0,58%  
  Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  15,79% 5,26% 21,05% 57,89%  
  250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Enginyeria ambiental 13,64% 27,27% 22,73% 36,36%  
  Enginyeria de camins, canals i ports 85,71% 1,90% 3,81% 8,57%  
  Enginyeria del terreny 18,75% 9,38% 12,50% 59,38%  
  Enginyeria estructural i de la construcció 15,00% 1,67% 10,00% 73,33%  
  Erasmus Mundus en Mecànica computacional/Erasmus Mundus in Computational Mechanics 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
  Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management 25,00% 0,00% 0,00% 75,00%  
  Mètodes numèrics en enginyeria 28,57% 4,76% 38,10% 28,57%  
  270 FIB Enginyeria informàtica  44,00% 8,00% 4,00% 44,00%  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 53,57% 39,29% 5,95% 1,19%  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI) 49,21% 7,94% 7,94% 34,92%  
  Intel·ligència artificial/Artificial Intelligence 16,67% 19,44% 13,89% 50,00%  
  280 FNB Enginyeria marina 75,00% 0,00% 0,00% 25,00%  
  Enginyeria nàutica i transport marítim 72,73% 9,09% 9,09% 9,09%  
  290 ETSAV Arquitectura 76,74% 0,00% 23,26% 0,00%  
  Intervenció sostenible en el medi construït 3,45% 0,00% 20,69% 75,86%  
  295 EEBE Ciència i enginyeria de materials 61,54% 7,69% 15,38% 15,38%  
  Enginyeria química  51,72% 10,34% 34,48% 3,45%  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 20,00% 0,00% 0,00% 80,00%  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM ) 44,00% 0,00% 8,00% 48,00%  
  Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 34,62% 26,92% 11,54% 26,92%  
  310 EPSEB Enginyeria d'edificació 0,00% 0,00% 5,26% 94,74%  
  Gestió de l'edificació 12,12% 0,00% 3,03% 84,85%  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals 18,29% 56,10% 6,10% 19,51%  
  330 EPSEM Enginyeria de mines 53,85% 0,00% 7,69% 38,46%  
  Enginyeria dels recursos naturals 33,33% 41,67% 0,00% 25,00%  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 76,92% 7,69% 0,00% 15,38%  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió 78,26% 0,00% 8,70% 13,04%  
  390 ESAB Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 40,00% 13,33% 26,67% 20,00%  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 22,73% 9,09% 9,09% 59,09%  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses 52,63% 5,26% 0,00% 42,11%  
  Direcció de màrqueting 63,64% 9,09% 0,00% 27,27%  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management 1,14% 4,55% 3,79% 90,53%  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management 0,00% 5,28% 2,05% 92,67%  
  Direcció dels recursos humans i del talent 2,80% 21,68% 9,09% 66,43%  
  860 EEI Enginyeria del cuir 6,67% 0,00% 0,00% 93,33%  
  TOTAL 38,95% 8,65% 8,68% 43,72%  
  Dades actualitzades a desembre 2017