UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Centre Docent:
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  7070707070
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  144,3%134,3%100%131,4%135,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  695,7%632,9%480%600%568,6%
Nota de tall (assignació juliol)  8,68,87,688
Via Accés  PAU o assimilats  71,8%86,6%77,3%78,1%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  9,9%10,4%13,6%18,8%-
PAU amb carrera començada  15,5%1,5%7,6%3,1%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -1,5%---
Altres vies  2,8%-1,5%--
Nota Accés 5-6  2,8%-1,5%--
6-7  1,4%-10,6%--
7-8  11,3%13,4%24,2%--
8-9  29,6%31,3%16,7%--
>9  54,9%55,2%47%--
Preferència 1a  94,4%98,5%97%--
2a  4,2%-1,5%--
3a  -----
4a  1,4%1,5%---
5a  --1,5%--
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  3266-
Homes  72686463-
Total  75707069-
Estudiantat TOTAL Dones  771215-
Homes  207246256274-
Total  214253268289-
EETC  204,6228,3239,9252,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12.27613.69814.39415.174-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.53812.97213.71014.448-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  702576558570-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  3614496120-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  063036-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  57,454,153,752,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8175747069
% Aptes FI tp  50,6%52%74,3%90%84,1%
% Aptes FI tp+1  27,2%26,7%12,2%--
% No Aptes 1r  9,9%4%2,7%1,4%-
% No Aptes FI  2,5%-4%2,9%-
Altres (2)  9,9%17,3%6,8%5,7%15,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83,4%83,4%86,6%92,3%91,9%
Taxa de rendiment (%)  79,4%80,9%85,3%89,6%88,1%
Taxa d'abandonament (%)  ---32,6%32,9%
Taxa de graduació (%)  ---39,1%43,4%
Taxa d'eficicència (%)  --99,4%97,5%96,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --1-1
Homes  --73525
Total  --83526
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,714,1%3,646,5%3,545,1%3,546,4%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,920,8%3,836,1%3,638,8%442,8%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --4,525%2,920%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,337,5%2,720%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%37,5%85,7%20%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%37,5%14,3%20%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).
Per més informació sobre els indicadors de satisfacció pel Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs podeu consultar http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/grau-videojocs-bcn/informacio-academica/