UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Multim��dia

Centre Docent: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multim��dia
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  152,5%115%105%100%102,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  425%395%317,5%357,5%402,5%
Nota de tall (assignació juliol)  6,56,755,56,3
Via Accés  PAU o assimilats  73,8%89,5%78,4%68,3%70,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  7,1%5,3%8,1%17,1%15,9%
PAU amb carrera començada  19%2,6%10,8%12,2%13,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,6%2,7%2,4%-
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -2,6%2,7%--
6-7  9,5%15,8%10,8%-13,6%
7-8  23,8%13,2%35,1%-18,2%
8-9  35,7%23,7%13,5%-20,4%
>9  31%44,7%37,8%-47,7%
Preferència 1a  92,9%91,9%100%-88,6%
2a  7,1%2,7%--9,1%
3a  -2,7%--2,3%
4a  -2,7%---
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1410121719
Homes  3328242627
Total  4738364346
Estudiantat TOTAL Dones  5948585259
Homes  138123124114118
Total  197171182166177
EETC  177,8157,2158,2151,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.6659.4299.4929.111-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  10.3478.9918.9798.754-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  267321306249-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  181119630-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  33611178-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  54,155,152,454,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4246373643
% Aptes FI tp  88,1%69,6%89,2%83,3%95,4%
% Aptes FI tp+1  4,8%23,9%5,4%--
% No Aptes 1r  2,4%2,2%2,7%8,3%-
% No Aptes FI  -4,4%---
Altres (2)  4,8%-2,7%8,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,4%93,6%94,4%94%94,8%
Taxa de rendiment (%)  91,8%92,3%91,5%90,8%92,7%
Taxa d'abandonament (%)  18,9%17,4%18,9%14,3%19,5%
Taxa de graduació (%)  56,8%69,6%67,9%74,3%80,5%
Taxa d'eficicència (%)  95,8%97,1%98,8%97,9%95,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  8193209
Homes  2734192813
Total  3553224822
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,248,7%3,341,6%3,335,5%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,655,1%3,544,2%3,934,9%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,423,1%350%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%--4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,332,7%363,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  52,9%32,7%35,7%63,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,7%32,7%35,7%63,6%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  85,7%77,8%80%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  14,3%77,8%29,2%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,877,8%4,7100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,277,8%5,4100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).
Per més informació sobre els indicadors de satisfacció pel Grau en Multimèdia podeu consultar http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/grau-multimedia/informacio-academica/