UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Multimèdia

Centre Docent: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040-4040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  125%140%172,5%152,5%110%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  445%412,5%447,5%425%395%
Nota de tall (assignació juliol)  5,16,17,36,56,7
Via Accés  PAU o assimilats  80%75,7%85,7%73,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0%0%---
CFGS o assimilats  3,6%8,1%4,8%7,1%-
PAU amb carrera començada  16,4%13,5%9,5%19%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0%---
Altres vies  0%2,7%---
Nota Accés 5-6  32,7%5,4%---
6-7  25,5%37,8%-9,5%-
7-8  21,8%27%23,8%23,8%-
8-9  18,2%16,2%40,5%35,7%-
>9  1,8%13,5%35,7%31%-
Preferència 1a  --100%92,9%-
2a  ---7,1%-
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1211141410
Homes  4132293328
Total  5343434738
Estudiantat TOTAL Dones  4851555948
Homes  161153143138123
Total  209204198197171
EETC  163,3163,5170177,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9.7989.81010.20010.641-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.1629.2289.75010.323-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  549447357267-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  661237218-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  21122133-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,948,151,554-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4652404246
% Aptes FI tp  73,9%78,8%80%88,1%69,6%
% Aptes FI tp+1  8,7%5,8%10%4,8%ND
% No Aptes 1r  4,3%0%-2,4%2,2%
% No Aptes FI  0%0%--ND
Altres (2)  13%15,4%10%4,8%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,9%88,5%91,8%93,4%93,6%
Taxa de rendiment (%)  91,4%86,9%91,1%91,8%92,3%
Taxa d'abandonament (%)  40,3%22,6%10,9%18,9%17,4%
Taxa de graduació (%)  44%53,8%0%56,8%67,4%
Taxa d'eficicència (%)  99,3%98,3%97,9%95,8%97%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  397818
Homes  2325362734
Total  2634-3552
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,646,5%3,616%3,433,2%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,939,7%3,914,9%3,828,4%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%--4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,422,9%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  42,8%20%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,2%20%----
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  3,968%4,277,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%68%85,7%77,8%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  41,2%68%14,3%77,8%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,268%4,877,8%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,368%5,277,8%--
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament
Per més informació sobre els indicadors de satisfacció pel Grau en Multimèdia podeu consultar http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/grau-multimedia/informacio-academica/