UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital

Centre Docent: Centre Universitari Euncet
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  707070100120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  101,4%74,3%100%95%75,8%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  250%285,7%328,6%347%312,5%
Nota de tall (assignació juliol)  5,255,85,25
Via Accés  PAU o assimilats  56%76,4%65%60,1%64,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---0,6%-
CFGS o assimilats  19%13,6%19,6%27,5%21,7%
PAU amb carrera començada  15,5%7,3%12,3%10,7%10,5%
CFGS o assimilats amb carrera començada  7,1%1,8%2,4%1,1%2%
Altres vies  2,4%0,9%0,6%-1,3%
Nota Accés 5-6  17,9%21,8%20,2%-13,8%
6-7  25%30,9%19,6%-15,8%
7-8  21,4%26,4%25,2%-28,3%
8-9  25%10,9%18,4%-21%
>9  10,7%10%16,6%-19,7%
Preferència 1a  95,2%96,4%95%-94,6%
2a  2,4%2,7%3,8%-2%
3a  --1,2%-0,7%
4a  1,2%0,9%--2%
5a  1,2%----
6a  -----
7a  -----
8a  ----0,7%
Estudiantat NOU Dones  4439605676
Homes  5149698990
Total  9588129145166
Estudiantat TOTAL Dones  132153175210242
Homes  144162191266299
Total  276315366476541
EETC  240262,7273,9330-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.40015.76416.43419.798-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.62614.65414.98218.820-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6668761.110738-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  96180276162-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12546678-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,25044,941,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  778483127143
% Aptes FI tp  66,2%77,4%75,9%73,2%79,7%
% Aptes FI tp+1  20,8%4,8%4,8%2,4%-
% No Aptes 1r  2,6%10,7%10,8%3,9%4,9%
% No Aptes FI  3,9%3,6%4,8%--
Altres (2)  6,5%3,6%3,6%20,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,8%90,5%88,8%93,4%92,9%
Taxa de rendiment (%)  88%87%84,5%90,6%89,8%
Taxa d'abandonament (%)  --21%22,7%21,1%
Taxa de graduació (%)  --50,9%53,3%49,3%
Taxa d'eficicència (%)  -98,4%98%97,2%95,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -9232331
Homes  -13202118
Total  -22434449
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4100%4,4100%4,5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).