UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Ci��ncia i Tecnologia de la Sostenibilitat

Centre Docent: Institut Universitari de Recerca en Ci��ncia i Tecnologies de la Sostenibilitat
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404040-
Preinscripció  37323762-
Preinscripció vs oferta  92,5%80%92,5%155%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  511811-
Homes  75813-
Total  12161624-
Estudiantat TOTAL Dones  12162019-
Homes  17111619-
Total  29273638-
EETC  29,323,630,834-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.7551.4151.8452.040-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.7401.4151.8401.980-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  150560-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  60,552,451,353,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%98,9%100%100%99,7%
Taxa de rendiment (%)  98,5%91,3%99,4%99,6%93,8%
Taxa d'abandonament (%)  13,3%5,6%0%23,8%0%
Taxa de graduació (%)  80%89%100%76,2%100%
Taxa d'eficicència (%)  100%99,6%99,3%99,4%100%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  911749
Homes  7131046
Total  162417815
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2523272422
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22222
No Doctor  1----
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 33343
No Doctor  1-113
Altres  Doctor 1212-
No Doctor  --11-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84%73,8%78,9%75%70,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,7%8,2%4,2%5,6%7,3%
No Doctor  7,1%----
Lectors  Doctor ----0,8%
Associats  Doctor 6,4%15,7%15,3%16,9%14,6%
No Doctor  0,4%-0,5%0,6%5,3%
Altres  Doctor 0,6%2,3%0,8%1,1%-
No Doctor  --0,3%0,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11,2%18%16,9%19,4%21,8%
Tram VIU  88,1%67,1%83,1%76,3%74,2%
Tram NO VIU  0,7%14,9%-4,2%4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  31,8%31,1%27,9%25,4%29,8%
Tram VIU  58,8%58%52,1%74,6%70,2%
Tram NO VIU  9,4%10,9%19,9%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,649,7%464,2%3,948,6%3,857%3,935,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  442,2%4,355,9%4,146,2%4,450,6%4,130,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,421,7%3,513,3%1,533,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,534,8%520%450%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%34,8%100%20%100%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%34,8%100%20%100%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).