UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  50----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  48%----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  194%----
Nota de tall (assignació juliol)  5----
Via Accés  PAU o assimilats  66,7%----
Llicenciats, diplomats o assimilats  4,2%----
CFGS o assimilats  16,7%----
PAU amb carrera començada  12,5%----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  16,7%----
6-7  20,8%----
7-8  29,2%----
8-9  12,5%----
>9  20,8%----
Preferència 1a  95,8%----
2a  -----
3a  -----
4a  4,2%----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  8----
Homes  18----
Total  26----
Estudiantat TOTAL Dones  40281810-
Homes  7133166-
Total  111613416-
EETC  74,73921,47-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.4792.3401.284420-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.7652.0341.188312-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5041683690-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  174102420-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  36361818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,438,437,826,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  232215--
% Aptes FI tp  13%31,8%53,3%--
% Aptes FI tp+1  26,1%36,4%13,3%--
% No Aptes 1r  30,4%13,6%6,7%--
% No Aptes FI  13%4,6%6,7%--
Altres (2)  17,4%13,6%20%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  73,8%79,6%84,6%95,2%96,1%
Taxa de rendiment (%)  69,4%74,2%77,5%90,5%92,1%
Taxa d'abandonament (%)  44,4%51,1%49,1%52,5%57,1%
Taxa de graduació (%)  28,6%14,9%12,7%30%19%
Taxa d'eficicència (%)  87,6%86%90,8%88,2%87%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  58398
Homes  14612159
Total  1914152417
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3637343032
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 86655
No Doctor  107776
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 569914
No Doctor  567912
Altres  Doctor 2111-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 64,7%63,5%55,9%52,6%47,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 14,4%14,2%13,4%10,3%13%
No Doctor  12,9%12,6%13,6%16,3%10,8%
Lectors  Doctor ----0,7%
Associats  Doctor 3,4%4,4%10,6%10,2%15,7%
No Doctor  3,2%4,6%5,4%9,5%12,7%
Altres  Doctor 1,3%0,6%1%1,1%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  9,7%11,7%19,1%23,8%30,9%
Tram VIU  87,9%81,2%72,8%72,4%62,3%
Tram NO VIU  2,4%7,2%8,1%3,7%6,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  36,4%38,5%45,2%47,4%53,6%
Tram VIU  55,5%49,4%45,6%44,8%35,8%
Tram NO VIU  8,1%12,1%9,1%7,8%10,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,343,7%3,451%3,444,5%3,446,9%3,642,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,740,4%3,845,6%3,940,7%3,943,5%3,935,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  414,3%4,742,9%3,534,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,321,4%3,842,9%3,839,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%28,6%66,7%42,9%77,8%39,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%28,6%100%42,9%66,7%39,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  595,5%4,551,4%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  63,6%100%82,9%100%84,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  54,5%100%53,1%100%33,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,8100%4,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,2100%4,1100%3,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).