UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Aliment��ria

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  74%72%32%42%44%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  306%320%276%330%386%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  81,6%68,2%73,8%80,8%65,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,3%2,4%--
CFGS o assimilats  7,9%22,7%11,9%17,3%29,1%
PAU amb carrera començada  10,5%6,8%7,1%-3,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --4,8%1,9%1,8%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  21%18,2%28,6%15,4%9,1%
6-7  26,3%27,3%23,8%32,7%30,9%
7-8  18,4%27,3%26,2%17,3%27,3%
8-9  13,2%15,9%11,9%5,8%18,2%
>9  21%11,4%9,5%28,8%14,6%
Preferència 1a  94,7%90,9%65,8%78,8%74,6%
2a  2,6%2,3%17,1%9,6%7,3%
3a  -6,8%12,2%7,7%10,9%
4a  2,6%--1,9%3,6%
5a  --2,4%1,9%1,8%
6a  ----1,8%
7a  --2,4%--
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  2831283337
Homes  1818181919
Total  4649465256
Estudiantat TOTAL Dones  107109106109113
Homes  7573706759
Total  182182176176172
EETC  139,2139,4131,2134,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.3548.3627.8698.046,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.2447.4927.0177.110,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  900720714810-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  198102114102-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12482424-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,945,944,745,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3634363743
% Aptes FI tp  41,7%58,8%27,8%37,8%23,3%
% Aptes FI tp+1  19,4%8,8%33,3%5,4%-
% No Aptes 1r  16,7%14,7%19,4%16,2%16,3%
% No Aptes FI  5,6%2,9%8,3%--
Altres (2)  16,7%14,7%11,1%40,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  79,7%83,5%80,5%82%71,2%
Taxa de rendiment (%)  75,6%80%77,9%78,7%67,6%
Taxa d'abandonament (%)  40%35,1%50%45,4%31,2%
Taxa de graduació (%)  36%47,4%31,2%36,4%50%
Taxa d'eficicència (%)  88,6%91,4%85,6%90%92,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1220182117
Homes  1413131013
Total  2633313130
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4139363534
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 77766
No Doctor  76755
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor 38111312
No Doctor  79101117
Altres  Doctor 1111-
No Doctor  ---1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 64,8%61,2%56,3%54,5%46,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,3%14,5%9,6%13,4%13,9%
No Doctor  10,5%9%10,2%7,6%6,1%
Lectors  Doctor ---0,6%1,3%
Associats  Doctor 2,6%7,8%12,3%11,8%15,6%
No Doctor  6,1%6,6%10,5%11%16,3%
Altres  Doctor 0,6%0,9%1%0,8%-
No Doctor  ---0,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11,1%17,2%25,6%25,1%33,2%
Tram VIU  84,7%77,9%70,4%68,8%63,7%
Tram NO VIU  4,1%4,8%4%6,1%3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  33,8%37,9%43,4%44,5%51,8%
Tram VIU  54,6%52%48,6%41,5%39%
Tram NO VIU  11,6%10,2%8%14%9,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,349,9%3,444,9%3,447,5%3,544,3%3,641,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,845,1%3,841,3%3,944,6%3,937,1%3,934,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  425,8%4,333,3%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%5100%4,7100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  425,8%3,536,7%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%25,8%54,5%36,7%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  62,5%25,8%36,4%36,7%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  71,4%100%85,7%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  50%100%46,2%100%40%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5,4100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%4,9100%5,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).