UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Aliment��ria

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  74%72%32%42%44%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  306%320%276%330%386%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  81,6%68,2%73,8%80,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,3%2,4%--
CFGS o assimilats  7,9%22,7%11,9%17,3%-
PAU amb carrera començada  10,5%6,8%7,1%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  --4,8%1,9%-
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  21%18,2%28,6%15,4%-
6-7  26,3%27,3%23,8%32,7%-
7-8  18,4%27,3%26,2%17,3%-
8-9  13,2%15,9%11,9%5,8%-
>9  21%11,4%9,5%28,8%-
Preferència 1a  94,7%90,9%65,8%78,8%-
2a  2,6%2,3%17,1%9,6%-
3a  -6,8%12,2%7,7%-
4a  2,6%--1,9%-
5a  --2,4%1,9%-
6a  -----
7a  --2,4%--
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  28312833-
Homes  18181819-
Total  46494652-
Estudiantat TOTAL Dones  107109106109-
Homes  75737066-
Total  182182176175-
EETC  139,2139,4131,2132,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.3548.3627.8697.974-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.2447.4927.0177.038-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  900720714810-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  198102114102-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12482424-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,945,944,745,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5136343637
% Aptes FI tp  29,4%41,7%58,8%27,8%43,2%
% Aptes FI tp+1  25,5%19,4%8,8%33,3%-
% No Aptes 1r  21,6%16,7%14,7%19,4%10,8%
% No Aptes FI  2%5,6%2,9%8,3%-
Altres (2)  21,6%16,7%14,7%11,1%46%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  71,8%79,7%83,5%80,5%81,9%
Taxa de rendiment (%)  68,8%75,6%80%77,9%78,6%
Taxa d'abandonament (%)  48,6%40%35,1%50%46,7%
Taxa de graduació (%)  27,8%36%47,4%31,2%35,6%
Taxa d'eficicència (%)  93,4%88,6%91,4%85,6%90%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2812201821
Homes  914131310
Total  3726333131
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4041393635
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 107776
No Doctor  97675
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 2381113
No Doctor  5791011
Altres  Doctor 21111
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 67,9%64,8%61,2%56,3%54,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,4%15,3%14,5%9,6%13,4%
No Doctor  11,3%10,5%9%10,2%7,6%
Lectors  Doctor ----0,6%
Associats  Doctor 1,4%2,6%7,8%12,3%11,8%
No Doctor  2,9%6,1%6,6%10,5%11%
Altres  Doctor 1%0,6%0,9%1%0,8%
No Doctor  ----0,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  7,1%11,1%17,2%25,6%25,1%
Tram VIU  90,5%84,7%77,9%70,4%68,8%
Tram NO VIU  2,4%4,1%4,8%4%6,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  31%33,8%37,9%43,4%44,5%
Tram VIU  60,9%54,6%52%48,6%41,5%
Tram NO VIU  8,1%11,6%10,2%8%14%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,343,1%3,349,9%3,444,9%3,447,5%3,544,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,739,3%3,845,1%3,841,3%3,944,6%3,937,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,630,8%425,8%4,333,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%5100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,330,8%425,8%3,536,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%30,8%75%25,8%54,5%36,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%30,8%62,5%25,8%36,4%36,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,290,9%5,264,3%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  86,4%100%71,4%100%85,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  42,9%100%50%100%46,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  595,5%5,4100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,595,5%4,5100%4,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).