UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Agr��cola

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  50----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  50%----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  250%----
Nota de tall (assignació juliol)  5----
Via Accés  PAU o assimilats  58,6%----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  31%----
PAU amb carrera començada  6,9%----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  3,4%----
Nota Accés 5-6  10,3%----
6-7  27,6%----
7-8  13,8%----
8-9  6,9%----
>9  41,4%----
Preferència 1a  100%----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  9----
Homes  24----
Total  33----
Estudiantat TOTAL Dones  3814114-
Homes  115623416-
Total  153764520-
EETC  114,854,828,59,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.8883.2881.710594-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.8082.8861.518546-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  89430615036-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  15678366-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  301866-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4543,33829,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  293122--
% Aptes FI tp  44,8%41,9%63,6%--
% Aptes FI tp+1  17,2%29%---
% No Aptes 1r  10,3%9,7%9,1%--
% No Aptes FI  10,3%----
Altres (2)  17,2%19,4%27,3%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  78,7%77,1%83,8%88,8%96,2%
Taxa de rendiment (%)  76%73,8%80%82,7%90,2%
Taxa d'abandonament (%)  44,8%46%42,1%38,1%37,5%
Taxa de graduació (%)  34,5%22%22,8%38,1%45,8%
Taxa d'eficicència (%)  91,1%93,8%90%91,4%91,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  126936
Homes  119192013
Total  2315282319
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3539352725
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 96645
No Doctor  108854
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 5610613
No Doctor  56867
Altres  Doctor 21111
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 66,7%64%58%59,6%53%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,8%12,7%12,6%11,7%8,4%
No Doctor  12,2%12,2%11,8%14,8%6,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3,2%5,4%11%8,1%22,6%
No Doctor  2,9%5%5,7%4,4%7,4%
Altres  Doctor 1,1%0,6%1%1,4%1,4%
No Doctor  ----0,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  8,1%12,1%18,7%13,9%31,7%
Tram VIU  89,5%83,4%73,8%74,6%62,3%
Tram NO VIU  2,5%4,5%7,5%11,5%6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  34,2%37,8%43,1%40,4%47%
Tram VIU  57,6%49,5%48%52,4%40,7%
Tram NO VIU  8,3%12,7%8,9%7,2%12,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,242,1%3,349,4%3,445,5%3,547,5%3,642,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,738,8%3,844,3%3,841,6%3,943,8%3,935,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,650%3,426,9%3,630,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,7100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,450%3,330,8%3,430,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%50%87,5%30,8%57,1%30,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%50%25%30,8%57,1%30,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,591,7%5,282,4%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  66,7%100%76,5%100%90%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  41,7%100%35,3%100%60%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%5,1100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,1100%4100%3,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).