UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Agrícola

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  141142-
Homes  6234174-
Total  7645216-
EETC  54,828,5102,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.2881.710602160-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.8861.51855482-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3061503654-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  7836624-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  18660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,33828,726,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3122---
% Aptes FI tp  41,9%63,6%---
% Aptes FI tp+1  29%----
% No Aptes 1r  9,7%9,1%---
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  19,4%27,3%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83,8%88,8%96,6%98,8%100%
Taxa de rendiment (%)  80%82,7%90,5%83,1%70%
Taxa d'abandonament (%)  42,1%38,1%34,8%50%100%
Taxa de graduació (%)  22,8%38,1%47,8%42,9%0%
Taxa d'eficicència (%)  90%91,4%91,8%89,3%75,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  93622
Homes  192013121
Total  282319143
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 352725215
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6452-
No Doctor  85412
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 1061363
No Doctor  86741
Altres  Doctor 111--
No Doctor  --1--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58%59,6%53%64,2%36,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12,6%11,7%8,4%1%-
No Doctor  11,8%14,8%6,8%0,2%13,2%
Lectors  Doctor ----7,9%
Associats  Doctor 11%8,1%22,6%24,2%26,3%
No Doctor  5,7%4,4%7,4%10,4%15,8%
Altres  Doctor 1%1,4%1,4%--
No Doctor  --0,3%--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,7%13,9%31,7%34,6%50%
Tram VIU  73,8%74,6%62,3%65,4%50%
Tram NO VIU  7,5%11,5%6%--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  43,1%40,4%47%35,8%55,3%
Tram VIU  48%52,4%40,7%46,9%21%
Tram NO VIU  8,9%7,2%12,4%17,3%23,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,445,5%3,547,5%3,642,9%3,543,2%3,530,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841,6%3,943,8%3,935,9%435,7%3,924,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,630,4%--3,328,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,5100%--

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,430,4%--4,828,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%30,4%--100%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%30,4%--100%28,6%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  76,5%100%90%100%85,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  35,3%100%60%100%57,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%4,7100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4100%3,3100%3,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).