UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Tecnologies Facilitadores per a la Ind��stria Aliment��ria i de Bioprocessos

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  20202020-
Preinscripció  24141417-
Preinscripció vs oferta  120%70%70%85%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7667-
Homes  5313-
Total  129710-
Estudiantat TOTAL Dones  98108-
Homes  6634-
Total  15141312-
EETC  10,79,589,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  640570480560-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  640545475555-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  02500-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0050-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,740,736,946,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%99,2%99,1%95,7%
Taxa de rendiment (%)  100%100%93%99,1%92,7%
Taxa d'abandonament (%)  -0%0%0%11,1%
Taxa de graduació (%)  -85,7%80%75%88,9%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%100%100%97,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  55738
Homes  25241
Total  710979
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1619241918
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12322
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11322
No Doctor  22223
Altres  Doctor 2111-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 87,5%89,2%89,1%84,6%80,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,5%2,5%3,3%3,2%2,6%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,7%0,7%4%3,5%10,4%
No Doctor  3,1%6,8%1,9%5,5%6,3%
Altres  Doctor 7,2%0,7%1,6%3,2%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11%8,3%7,6%12,2%16,7%
Tram VIU  89%91,7%92,4%87,8%81,8%
Tram NO VIU  ----1,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  11,8%11,4%12,7%16,9%20,8%
Tram VIU  84,7%69,9%78,2%67,9%64,9%
Tram NO VIU  3,4%18,8%9,1%15,2%14,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,677,8%3,959,3%4,131,8%468,6%4,340,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,865,1%4,153,7%4,339,1%4,359,8%4,334%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,540%--2,342,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,540%--342,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%40%--33,3%42,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%40%--66,7%42,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).