UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Òptica i Optometria (presencial)

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  808010010090
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  66%76%77%115%104,4%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  336,2%285%281%341%331,1%
Nota de tall (assignació juliol)  55,555,55
Via Accés  PAU o assimilats  68,5%55,6%68,7%76,3%63,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  6,3%6,1%0%--
CFGS o assimilats  14,4%28,3%21,2%13,4%34,5%
PAU amb carrera començada  8,1%8,1%7,1%8,2%2,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,7%2%2%2,1%-
Altres vies  0%0%1%--
Nota Accés 5-6  24,3%29,3%29,3%15,5%11,9%
6-7  32,4%25,3%18,2%26,8%29,8%
7-8  18,9%23,2%20,2%18,6%25%
8-9  16,2%14,1%24,2%13,4%14,3%
>9  8,1%8,1%8,1%25,8%19%
Preferència 1a  ---91,8%90,5%
2a  ---8,2%3,6%
3a  ----2,4%
4a  ----2,4%
5a  -----
6a  ----1,2%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  8566767861
Homes  2732232224
Total  112989910085
Estudiantat TOTAL Dones  327323315306284
Homes  107114106107104
Total  434437421413388
EETC  -369,8354,2363,3342,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  22.593,522.185,521.25121.79820.562
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  19.32519.755,518.840,519.090,518.031,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.5111.9532.008,52.113,51.681,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  613,5360273396613,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  144117129198235,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5250,850,552,853
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  77107939599
% Aptes FI tp  45,5%50,5%59%59%65,7%
% Aptes FI tp+1  3%20,6%14,7%12,6%-
% No Aptes 1r  33,3%18,7%14,7%10,5%7,1%
% No Aptes FI  3%1,9%7,4%8,4%-
Altres (2)  15,2%8,4%4,2%9,5%-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,7%84,2%85,3%82,4%81,7%
Taxa de rendiment (%)  87,1%81,4%83,1%79,7%79,1%
Taxa d'abandonament (%)  -26,6%28,4%24,1%26%
Taxa de graduació (%)  -53,2%61,7%67,1%58,4%
Taxa d'eficicència (%)  95,7%90,6%87,3%88,6%90,6%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  7264606460
Homes  1912191219
Total  9176797679
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,329,3%3,324,5%3,557,6%3,455,7%3,559,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,825,6%3,820,9%454,2%3,854,9%3,955,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,912%4,415,8%439%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,690%--4,4100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,915,4%4,315,8%4,241,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  86,7%14,3%60%14,5%70,6%44,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%14,3%46,7%14,5%82,4%44,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,595,1%5,689,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,2%100%94,9%100%96,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  80,3%100%69,5%100%78,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,6100%5,4100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,5100%5,198,3%5,1100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament