UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Òptica i Optometria (presencial)

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  808010010090
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  66%76%77%115%83,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  336,2%285%281%341%327,8%
Nota de tall (assignació juliol)  55,555,55
Via Accés  PAU o assimilats  68,5%55,6%68,7%76,3%63,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  6,3%6,1%0%--
CFGS o assimilats  14,4%28,3%21,2%13,4%34,5%
PAU amb carrera començada  8,1%8,1%7,1%8,2%238,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,7%2%2%2,1%-
Altres vies  0%0%1%--
Nota Accés 5-6  24,3%29,3%29,3%15,5%11,9%
6-7  32,4%25,3%18,2%26,8%29,8%
7-8  18,9%23,2%20,2%18,6%25%
8-9  16,2%14,1%24,2%13,4%14,3%
>9  8,1%8,1%8,1%10,3%19%
Preferència 1a  ---91,8%90,5%
2a  ---8,2%357,1%
3a  ----238,1%
4a  ----238,1%
5a  -----
6a  ----119%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  8566767861
Homes  2732232224
Total  112989910085
Estudiantat TOTAL Dones  327323315306281
Homes  107114106107103
Total  434437421413384
EETC  -369,8354,2361,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  22.593,522.185,521.25121.664,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  19.32519.755,518.840,518.957-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.5111.9532.008,52.113,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  613,5360273396-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  144117129198-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5250,850,552,5-
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  81757710793
% Aptes FI tp  63%65,3%45,5%50,5%52,7%
% Aptes FI tp+1  14,8%12%20,8%20,6%(*)
% No Aptes 1r  14,8%12%33,3%18,7%15,1%
% No Aptes FI  2,5%8%7,8%1,9%(*)
Altres (2)  4,9%2,7%6,5%8,4%(*)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  85%88,7%91,4%87,6%82,4%
Taxa de rendiment (%)  84%87,1%78,9%86,9%79,7%
Taxa d'abandonament (%)  --26,6%28,4%24,1%
Taxa de graduació (%)  --53,2%61,7%67,1%
Taxa d'eficicència (%)  -95,7%90,6%92,8%88,6%
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  2040726460
Homes  716191219
Total  2756917679
 • (*) Dades disponibles properament
 • Podeu consultar les dades d'accés als estudis de grau corresponents al curs 2015-16 al següent enllaç .
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Les dades de Resultats Acadèmics de Fase no Inicial del curs 2013/14 són provisionals.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,329,3%3,324,5%3,557,6%3,455,7%3,559,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,825,6%3,820,9%454,2%3,854,9%3,955,7%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  3,432%425%--
Satisfacció general amb la titulació  3,632%4,225%3,915,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  62,5%32%85,7%25%86,7%14,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  62,5%32%78,6%25%80%14,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,595,1%5,689,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,2%100%94,9%100%96,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  80,3%100%69,5%100%78,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,6100%5,4100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,5100%5,198,3%5,1100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament