UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2727272730
Preinscripció  4649303339
Preinscripció vs oferta  230%245%150%122,2%130%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2325162522
Homes  44818
Total  2729242630
Estudiantat TOTAL Dones  3443333833
Homes  881479
Total  4251474542
EETC  24,826,323,926,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.486,51.5781.435,51.614-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.474,51.5541.417,51.602-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  12241812-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,430,930,535,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,1%100%100%99%100%
Taxa de rendiment (%)  94,8%96,4%97,7%97,1%97,8%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%0%3,4%8,3%
Taxa de graduació (%)  91,7%56,5%70,4%82,8%83,3%
Taxa d'eficicència (%)  98,2%99,6%98%98,7%98,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1511241923
Homes  82385
Total  2313272728
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1720141515
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 43231
No Doctor  75544
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12211
No Doctor  23234
Altres  Doctor -----
No Doctor  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 51,4%47,2%41,1%42,3%50,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 16,4%15,8%16,4%10,6%2,7%
No Doctor  18,4%22,4%25,9%18,5%19,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 4,4%8%9,5%0,5%1,6%
No Doctor  6,8%6,6%7,2%27,5%23,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  2,7%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  13,8%14,6%16,6%28,6%26,8%
Tram VIU  83,9%81,6%80%71,4%67,7%
Tram NO VIU  2,3%3,9%3,4%-5,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  51,6%54,1%58,8%59,6%60,3%
Tram VIU  47%43%38,1%38,3%37,4%
Tram NO VIU  1,4%2,8%3,1%2,2%2,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,664,9%3,455,4%3,571,3%3,864,6%4,161,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,265,3%4,148,8%4,168,7%4,351,2%4,454,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --4,329,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,429,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --50%29,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --75%29,6%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----30%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).