UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Inform��tica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr��
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  104%128%112%102%156%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  678%686%812%972%1080%
Nota de tall (assignació juliol)  5,86,97,38,49,1
Via Accés  PAU o assimilats  49,1%81,5%72%81,7%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,8%----
CFGS o assimilats  30,9%13,8%20%13,3%-
PAU amb carrera començada  12,7%1,5%6%3,3%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,6%1,5%-1,7%-
Altres vies  1,8%1,5%2%--
Nota Accés 5-6  3,6%-2%--
6-7  38,2%12,3%---
7-8  43,6%32,3%42%--
8-9  12,7%20%44%51,7%-
>9  1,8%35,4%12%48,3%-
Preferència 1a  74,6%72,3%78%58,3%-
2a  12,7%10,8%14%15%-
3a  10,9%3,1%2%10%-
4a  1,8%7,7%2%16,7%-
5a  -6,2%4%--
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  67114-
Homes  54614557-
Total  60685661-
Estudiantat TOTAL Dones  15203029-
Homes  162184172195-
Total  177204202224-
EETC  141,9163,5163,9178-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.515,59.808,59.832,510.681-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.5468.3408.2418.138,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.372,51.1131.309,51.858,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  469,5232,5211,5513-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  127,512370,5171-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,148,148,747,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5462586651
% Aptes FI tp  14,8%22,6%55,2%54,6%54,9%
% Aptes FI tp+1  24,1%43,6%12,1%15,2%7,8%
% No Aptes 1r  25,9%9,7%15,5%12,1%13,7%
% No Aptes FI  11,1%11,3%8,6%1,5%-
Altres (2)  24,1%12,9%8,6%16,7%23,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  67,2%70,9%72,7%74,4%75,2%
Taxa de rendiment (%)  59,8%63%65,8%67,7%68,7%
Taxa d'abandonament (%)  51,1%67,8%76,7%66,1%71,2%
Taxa de graduació (%)  17%11,9%13,3%12,5%9,6%
Taxa d'eficicència (%)  89,1%88%92,6%85,7%88,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  411--
Homes  101611810
Total  141712810
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2321241717
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 43344
No Doctor  57766
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 21244
No Doctor  43856
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,3%55,9%39,6%41,8%39,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,4%9,1%8,3%10%10,5%
No Doctor  22%27,7%36,5%29,4%27,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3,4%2,2%4,5%6%10,8%
No Doctor  18,8%5,1%11,1%12,9%11,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22,3%7,3%15,6%18,9%22,3%
Tram VIU  75%89%72,6%78,1%73,4%
Tram NO VIU  2,7%3,6%11,8%3%4,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  56,3%50,5%57,1%56,3%55,3%
Tram VIU  29,3%26,2%23,4%27,4%24,1%
Tram NO VIU  14,4%23,2%19,5%16,4%20,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,441,3%3,645,3%3,742,6%3,843%3,749,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,842,1%448,6%4,239,5%4,241,2%4,144,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  423,5%3,833,3%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,152,9%3,533,3%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  88,9%52,9%100%41,7%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%52,9%80%41,7%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,796,9%5,892,3%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  93,8%100%92,3%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  56,2%100%84,6%100%70%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,8100%4,5100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4100%3,8100%4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).