UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Mec��nica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr��
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  62535568-
Homes  361326291242-
Total  423379346310-
EETC  298,2257,9233,6210,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  17.89215.47514.01312.621-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.70411.79411.09110.383-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.8682.2231.7401.458-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  924960630432-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  396498552348-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,340,840,540,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  73,2%74,3%77,4%79,6%85,5%
Taxa de rendiment (%)  71,4%71,1%73,1%76%80,8%
Taxa d'abandonament (%)  --26,7%37,3%38,1%
Taxa de graduació (%)  --37%36,3%36,4%
Taxa d'eficicència (%)  87,1%89,5%87,7%81,1%78,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  31214137
Homes  5350585962
Total  5662727269
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4244414748
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1211111110
No Doctor  1620161615
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 141415139
No Doctor  2326303337
Altres  Doctor --1--
No Doctor  1----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 42,4%41,4%39,7%42,2%40,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,9%10,7%9,2%9,1%8,6%
No Doctor  20,9%23,2%21,3%21,1%20,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 6,6%9,3%8,1%7,5%5,6%
No Doctor  18%15,4%21,3%20,1%24,7%
Altres  Doctor --0,3%--
No Doctor  0,2%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,9%24,7%29,7%27,6%30,2%
Tram VIU  72,2%72,4%67,4%66,6%66,1%
Tram NO VIU  2,9%2,8%2,9%5,8%3,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,2%63,4%65,2%60,6%60,5%
Tram VIU  21,3%24,9%24,1%28,8%30,1%
Tram NO VIU  16,5%11,8%10,7%10,7%9,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,431,7%3,531,6%3,438%3,432,8%3,528,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,931%3,933,3%3,936,5%3,834,2%3,924,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,56,8%2,811,8%2,920,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,9100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,210,2%4,320,6%3,622,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%11,9%92,9%20,6%75%22,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%11,9%64,3%20,6%50%22,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,995,6%5,487,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  88,9%100%77,5%100%90,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  68,9%100%78,9%100%59,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,2100%5,3100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,7100%3,8100%4,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).