UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Mecànica

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus titulació: Grau
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  6256577355
Homes  361334306259183
Total  423390363332238
EETC  298,2257,9233,6231-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  17.89215.47514.01313.860-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.70411.79411.09111.538-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.8682.2231.7401.524-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  924960630444-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  396498552354-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,340,840,541,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  74,3%77,4%79,6%85%78,2%
Taxa de rendiment (%)  71,1%73,1%76%80,9%74,7%
Taxa d'abandonament (%)  -26,7%37,3%37%32,9%
Taxa de graduació (%)  -37%36,3%37,4%45,2%
Taxa d'eficicència (%)  89,5%87,7%81,1%78,4%85,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  121413711
Homes  5058596449
Total  6272727160
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4441474843
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1111111010
No Doctor  2016161514
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 141513910
No Doctor  2630333737
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 41,4%39,7%42,2%40,7%37,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,7%9,2%9,1%8,6%10,8%
No Doctor  23,2%21,3%21,1%20,4%18,3%
Lectors  Doctor ----1,4%
Associats  Doctor 9,3%8,1%7,5%5,6%4,6%
No Doctor  15,4%21,3%20,1%24,7%27,6%
Altres  Doctor -0,3%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,7%29,7%27,6%30,2%33,5%
Tram VIU  72,4%67,4%66,6%66,1%61,6%
Tram NO VIU  2,8%2,9%5,8%3,7%4,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  63,4%65,2%60,6%60,5%65,4%
Tram VIU  24,9%24,1%28,8%30,1%23,9%
Tram NO VIU  11,8%10,7%10,7%9,4%10,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,531,6%3,438%3,432,8%3,528,4%3,426,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,933,3%3,936,5%3,834,2%3,924,8%3,821,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,811,8%2,920,8%3,113,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%5100%4,7100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,320,6%3,622,2%3,614,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  92,9%20,6%75%22,2%80%14,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,3%20,6%50%22,2%80%14,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  77,5%100%90,9%100%92,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  78,9%100%59,4%100%76,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%4,8100%4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,8100%4,4100%492,3%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).