UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  1716191915
Homes  139146164149106
Total  156162183168121
EETC  121,3119,9121,8129,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.2757.1947.3057.785-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.0576.0366.2616.717-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  894852648798-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  240240240168-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  8466156102-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,646,745,446,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  82%84,1%85,6%85%79,2%
Taxa de rendiment (%)  76,9%78,8%81,9%81,5%76,9%
Taxa d'abandonament (%)  -28,4%44,9%33,6%35,3%
Taxa de graduació (%)  -37,1%28,9%37,2%40,2%
Taxa d'eficicència (%)  90,2%87,6%85%89%93,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -4132
Homes  1824202422
Total  1828212724
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4342484345
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 119997
No Doctor  1615151412
Lectors  Doctor ----2
Associats  Doctor 13141087
No Doctor  2326223330
Altres  Doctor -11--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,3%43,6%49,3%43,1%43,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,1%10,4%9,2%10,8%11%
No Doctor  20,1%20%20,6%17,7%15,6%
Lectors  Doctor ----1,7%
Associats  Doctor 9,7%8,3%7,1%4,9%4%
No Doctor  12,8%17,2%13,8%23,5%24,7%
Altres  Doctor -0,5%0%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22,5%26%21%28,4%30,4%
Tram VIU  74,2%70,3%73,4%68%64,5%
Tram NO VIU  3,2%3,7%5,7%3,6%5,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,5%61,9%54%57,9%59%
Tram VIU  26,4%27,1%35,9%33,6%33,6%
Tram NO VIU  13,1%11%10,1%8,5%7,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,530,7%3,437,8%3,432,6%3,528,8%3,426,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,931,9%3,936,5%3,833,7%3,925,7%3,822,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  323,1%3,520%3,823,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,5100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,726,9%420%3,926,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%26,9%75%20%100%26,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%26,9%75%20%85,7%26,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%92,9%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  42,9%100%71,4%100%66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,8100%5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,3100%4100%5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).