UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria El��ctrica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr��
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  2232-
Homes  78665444-
Total  80685746-
EETC  52,441,137,529,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.1412.4662.2501.782-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.3311.9141.6681.416-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  564360432210-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  17412011484-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  72723672-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  39,336,339,538,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  74,5%75,2%78,8%83,3%84,4%
Taxa de rendiment (%)  70,5%70,7%73,3%76,6%79,2%
Taxa d'abandonament (%)  --30,3%59%46,3%
Taxa de graduació (%)  --29,9%18,6%35,8%
Taxa d'eficicència (%)  88,5%85%80%82,2%84,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -11-1
Homes  1715131613
Total  1716141614
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4342393839
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 119688
No Doctor  1615141413
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 9810116
No Doctor  1816212333
Altres  Doctor --1--
No Doctor  1----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 45,1%47,3%45,6%47,8%43,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10%10,3%8%7%8,9%
No Doctor  25%27,9%23%23,2%20,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3,3%5,1%6,4%7%3,3%
No Doctor  16,2%9,3%16,8%15,1%24%
Altres  Doctor --0,4%--
No Doctor  0,2%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  19,8%14,4%23,5%22%27,3%
Tram VIU  76%82%73,7%70,4%68,4%
Tram NO VIU  4,3%3,6%2,8%7,6%4,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,5%56,1%59,8%55,8%57,3%
Tram VIU  24,1%30,3%29%32,8%33,6%
Tram NO VIU  17,4%13,6%11,2%11,4%9,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,332%3,431,3%3,337,4%3,332,5%3,528,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,930,6%3,932,5%3,936,3%3,733,8%3,925,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,231,2%1,826,7%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  443,8%4,540%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%43,8%83,3%40%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%43,8%66,7%40%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,280%5,489,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  80%100%94,7%100%92,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%52,6%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%4,9100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,3100%4100%4,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).