UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  4347533931
Preinscripció vs oferta  143,3%156,7%176,7%130%103,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  33113
Homes  141416717
Total  171717820
Estudiantat TOTAL Dones  57534
Homes  2531332526
Total  3038382830
EETC  23,125,12215,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.3871.5051.320950-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.3421.4501.250940-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  35557010-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  10000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,239,634,733,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,3%95,5%97,2%99,2%92,7%
Taxa de rendiment (%)  83,6%92,1%91,4%93,6%86,3%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%15,8%23,1%11,8%5,9%
Taxa de graduació (%)  54,2%57,9%23,1%76,5%58,8%
Taxa d'eficicència (%)  100%98,6%96,6%93,4%97,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  --33-
Homes  124111011
Total  124141311
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1313131717
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44453
No Doctor  22211
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1212-
No Doctor  ---11
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 62,2%63,8%64,5%75,8%77,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 20,2%21,8%21%14,3%13,8%
No Doctor  13,7%9,4%11,9%6%5,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3,8%5%2,6%2,7%-
No Doctor  ---1,2%2,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,8%5%2,6%3,9%2,9%
Tram VIU  96,2%90,2%97,4%96,1%93,4%
Tram NO VIU  -4,8%--3,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  37,8%36,2%35,5%29,7%26%
Tram VIU  51,2%56,3%61,9%65,8%60,6%
Tram NO VIU  11%7,4%2,6%4,5%13,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  439,3%3,765,4%3,853,2%4,149,3%4,266,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,245,9%4,158,6%4,252,4%4,445,5%4,665%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --121,4%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  475%1,721,4%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%75%0%21,4%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%75%0%21,4%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).