UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria de Sistemes Autom��tics i Electr��nica Industrial

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr��
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  43475339-
Preinscripció vs oferta  143,3%156,7%176,7%130%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3311-
Homes  1414167-
Total  1717178-
Estudiantat TOTAL Dones  5753-
Homes  25313325-
Total  30383828-
EETC  23,125,12215,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.3871.5051.320950-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.3421.4501.250940-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  35557010-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  10000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,239,634,733,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,7%98,3%95,5%97,2%99,2%
Taxa de rendiment (%)  92,6%83,6%92,1%91,4%93,6%
Taxa d'abandonament (%)  -12,5%15,8%23,1%11,8%
Taxa de graduació (%)  -54,2%57,9%23,1%76,5%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%98,6%96,6%93,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2--33
Homes  101241110
Total  121241413
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1213131317
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 34445
No Doctor  32221
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1212
No Doctor  ----1
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 72%62,2%63,8%64,5%75,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,2%20,2%21,8%21%14,3%
No Doctor  14,8%13,7%9,4%11,9%6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -3,8%5%2,6%2,7%
No Doctor  ----1,2%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -3,8%5%2,6%3,9%
Tram VIU  100%96,2%90,2%97,4%96,1%
Tram NO VIU  --4,8%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  30%37,8%36,2%35,5%29,7%
Tram VIU  55,8%51,2%56,3%61,9%65,8%
Tram NO VIU  14,2%11%7,4%2,6%4,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,247,8%439,3%3,765,4%3,853,2%4,149,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,743,2%4,245,9%4,158,6%4,252,4%4,445,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,325%--121,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  433,3%475%1,721,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%33,3%66,7%75%0%21,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%33,3%100%75%0%21,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).